Ποια ονόματα ακούγονται για την «ηλεκτρική καρέκλα» της εταιρείας - Άμεσες κινήσεις και γρήγορες αποφάσεις για να γλιτώσει την χρεοκοπία η μεγάλη κρατική επιχείρηση