Καταργείται η εκτός σχεδίου δόμηση κάτω από τα 4 στρέμματα - Μεταβατικό στάδιο 2 ετών για να δομηθούν μικρότερα οικόπεδα και επαρκής χρόνος για να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες – Έρχεται γιγαντιαίο πρόγραμμα πολεοδομικών μελετών συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ

Το Μητρώο θα παρέχει στους χρήστες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, στοιχεία όπως π.χ. τη διαθεσιμότητα των σημείων, την τρέχουσα κατάστασή τους, δηλαδή αν είναι ελεύθερο ή κατειλημμένο, καθώς και την τιμή και τον τρόπο πληρωμής

Απόρρητο Απόρρητο