Η στρατηγική και οι στόχοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα υποβληθούν με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης εξετάστηκαν σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία τόνισε ότι τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα πιστοποιούν την υψηλή αποτελεσματικότητα των εμβολίων

Κορυφαίοι οικονομολόγοι του κόσμου επικρίνουν την ευρωπαϊκή πολιτική οικονομικής διάσωσης, διότι θεωρούν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ είναι ανεπαρκές

Με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από την 1η Μαρτίου 2021 η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Premia Ανώνυμος Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Premia Properties»

H Πανελληνία Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών ζητεί από τους συναρμόδιους υπουργούς να λειτουργήσει ξανά η πλατφόρμα υποβολής αρχικών αιτήσεων

Η συνολική αξία αποτίμησης των 65 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (εταιρείας και θυγατρικής της), την 31.12.2020, ανερχόταν στα 301,6 εκ. ευρώ

Απόρρητο Απόρρητο