Μεικτή εικόνα και στη Wall Street, κόντρα στο μπαράζ των αρνητικών μακροοικονομικών στοιχείων και προβλέψεων.