Επιβεβαίωση του newmoney - Ο τεχνολογικός κολοσσός διευρύνει την παρουσία του στη χώρα μας, σε συνέχεια της δημιουργίας τοποθεσίας Amazon CloudFront στην Αθήνα και της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία μίας ψηφιακής Ελλάδας μέσω του cloud computing

Απόρρητο Απόρρητο