Οι στρεβλώσεις που προκαλεί στις αγορές η τεράστια ρευστότητα των κεντρικών τραπεζών, αναμένεται να ισχύσουν για αρκετά χρόνια. Όμως, τελικά θα εντείνουν τον κίνδυνο μιας απότομης διόρθωσης των αγορών, προειδοποιεί η Deutsche Bank.

Έντονα απαισιόδοξος για τις προοπτικές του ευρώ εμφανίζεται ο επονομαζόμενος και “Βασιλιάς των Ομολόγων”.

Στο πλαίσιο αυτό, ψαλιδίζονται κατά 50% οι πρόσθετες εγγυήσεις για τα δημόσια έργα ενώ σε ποσοστό  20% περιορίζονται οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου έναντι ποσοστού 40% που ισχύει σήμερα.