Την ανησυχία τους εκφράζουν επιχειρηματίες και έμποροι που έχουν καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Απόρρητο Απόρρητο