Ωστόσο η απόφαση έχει προκαλέσει την αντίδραση των υποψηφίων επενδυτών του ΟΠΑΠ οι οποίοι κάνουν λόγο για μεθοδευμένη απόφαση την οποία έχει ψηφίσει μόνο μικρό ποσοστό των μετόχων που ήταν στη Γενική Συνέλευση.

Απόρρητο Απόρρητο