Ο κ. Koster είναι ορκωτός λογιστής και κατά την άσκηση των καθηκόντων του το σύντομο διάστημα ως πρόεδρος του ΤΧΣ, είχε διατυπώσει θέσεις που τον έφεραν σε ρήξη με τις τράπεζες. Σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του ΤΧΣ, εν όψει ανακεφαλαιοποίησης και πώλησης της Proton και του ΤΤ.

Απόρρητο Απόρρητο