Οι επισκέψεις μπορούν να σηματοδοτήσουν την επιστροφή των funds με long στρατηγική και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα σε μία αγορά που μέχρι τώρα προσέλκυε κυρίως hedge funds και traders με βραχυπρόθεσμες βλέψεις.

Απόρρητο Απόρρητο