Έχουν ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά πράγματα για το Metaverse και τις διάφορες πιθανές αρνητικές πλευρές του - Όμως για πρώτη φορά ένας από τους πλέον ειδικούς σε αυτόν τον τομέα προβάλει φόβους που προκαλούν έντονο προβληματισμό αν όχι ανησυχία

Ο πληθωρισμός δεν έχει φτάσει το ζενίθ του, ενώ δεν υπάρχει κάποιος «καταλύτης» στις αγορές ο οποίος θα οδηγήσει τις τιμές πετρελαίου σε πτώση - Οι επενδυτικές επιλογές και οι εκτιμήσεις για τη νέα πραγματικότητα στις αγορές και την ευρύτερη οικονομία