Ανοδική πορεία ακολουθούν οι τιμές των ενοικίων στους γραφειακούς χώρους, οι οποίοι την περίοδο της κρίσης, είτε δεν έβρισκαν μισθωτή, είτε μισθώνονταν σε κόστος μειωμένο κατά 50%

Θα θέλαμε να εξετάσουμε το ζήτημα της παραβίασης του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου μαζί με τις άλλες διαφορές στο Αιγαίο ακόμα και στο Διεθνές Δικαστήριο αναφέρει ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών