Η εμπειρία της Δανίας αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για χώρες σαν την Ελλάδα, η οποία πρέπει να επισπεύσει την οργάνωση μόνιμων υποδομών για την αντιμετώπιση φυσικών, υγειονομικών ή άλλης μορφής κοινωνικών καταστροφών

Ο Οργανισμός προχωρά στην άρση της προσωρινής ανάκλησης της πιστοποίησης, σε ό,τι αφορά την παραγωγή, συσκευασία και εμπορία του προϊόντος, με την προϋπόθεση της διενέργειας συνεχών αιφνιδιαστικών ελέγχων στην επιχείρηση, ώστε να διαπιστωθεί η συνέχιση της τήρησης των δεσμεύσεών της

Απόρρητο Απόρρητο