Έρχονται κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών – Σύνδεση των κονδυλίων στα πανεπιστήμια με την αξιολόγηση – Κάλεσμα μέσω της Πρωτοβουλίας innovative Greeks του ΣΕΒ στους «καινοτόμους Έλληνες» να συμβάλουν στην επιτυχία της χώρας

Ως το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή που αφορά τον κλάδο τοματικών προϊόντων που σήμερα είναι στην ιδιοκτησία της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas

Απόρρητο Απόρρητο