Βελτιώνεται το πλαίσιο για τη στήριξη προβληματικών εταιρειών που έχουν πληγεί από τον COVID19 – Πλέον ο έλεγχος περιορίζεται στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών.