Η παράταση αυτή αποτελεί σύνηθες και αναμενόμενο διαδικαστικό στάδιο, για το οποίο ζητήθηκε η γνώμη της Ελλάδας και το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας να ολοκληρώσει την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων

Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία της Covid-19 και τα μέτρα στήριξης της ρευστότητας προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, απασχόλησαν το αποψινό Συμβούλιο της ΕΕ Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN)

Περισσότερα προβλήματα στην ΕΕ αντιμετώπισαν λόγω της πανδημίας, ο ξενοδοχειακός κλάδος και η εστίαση, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται ο κλάδος των μεταφορών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες και ο κλάδος της μεταλλουργίας

Απόρρητο Απόρρητο