Η χώρα μας είναι η μόνη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, και από τις πολύ λίγες παγκοσμίως, όπου απαγορεύεται ρητώς Συνταγματικά η ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων