Γενικός Δείκτης:844-1.09%
EUR/USD: 1.1218

Χωρίς αντίκρυσμα η επιστροφή ΦΠΑ σε 10 μέρες

  • Print
Προσθήκη σχολίου
 Βασίλης Στεφανακίδης

Είναι αλήθεια, πως σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο,  ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης και με βάση  τις οδηγίες που έχουν πάρει, προσπαθούν να εμφανίσουν  εσχάτως ένα προφίλ του φορολογικού μηχανισμού πιο διαλλακτικό και στοιχειωδώς εναρμονισμένο στις απαιτήσεις των καιρών.
Βλέπετε ο ΕΝΦΙΑ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής και τώρα ψάχνουν να δώσουν δείγματα κατανόησης και ευαισθησίας, χωρίς προς το παρόν να πείθουν για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων εγκυκλίων που εκδίδει  το υπουργείο Οικονομικών.

Μια τέτοια απόφαση ,  επιχειρεί να διορθώσει τα αυτονόητα, όπως το να μην έχει απαίτηση η εφορία από τον επαγγελματία και την επιχείρηση να πληρώνει ΦΠΑ όταν αυτός δεν έχει εισπραχθεί. Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να αντιληφθούν  το πλέον λογικό ότι όταν κάποιος κάνει μια εργασία, κόβει την απόδειξη αλλά ο πελάτης καθυστερεί να τον πληρώσει, δεν μπορείς να έχεις την απαίτηση εσύ ως κράτος να σου πληρώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ στην τακτή ημερομηνία γιατί απλούστατα ο άνθρωπος δεν έχει.

Μια άλλη ανάλογη περίπτωση αφορά στην εγκύκλιο που επισπεύδει την επιστροφή του ΦΠΑ  σε όσες επιχειρήσεις το δικαιούνται μέσα σε λίγες ημέρες και όχι  μετά από χρόνια ,όπως γίνεται τώρα, και  έχει φέρει μια πρόσθετη ασφυξία στις επιχειρήσεις που ούτως ή άλλως τα φέρνουν  δύσκολα.

Διαβάζοντας όμως τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική εγκύκλιος, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή  στην πράξη, αφορά ελάχιστες επιχειρήσεις καθώς δεν λαμβάνει υπόψη της ότι οι επιχειρήσεις που απέμειναν στη χώρα μετά τη λαίλαπα της κρίσης, χωρίς φορολογικές εκκρεμότητες μετριούνται στα  δάχτυλα.

Έρχεται λοιπόν το υπουργείο Οικονομικών και λέει  ότι, θα επιστρέφω τον ΦΠΑ σε 10 μέρες σε όσους:

-  Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ, απόδοσης παρακρατούμενων φόρων μισθωτών υπηρεσιών και φορολογίας εισοδήματος, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων του κώδικα ΦΠΑ

- Έχουν τακτοποιήσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους νόμιμους τρόπους (ρύθμιση ή αναστολή), κατά τον χρόνο αξιολόγησης της αίτησης επιστροφής ΦΠΑ.

-Δεν έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή και

- Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις (3) φορολογικές περιόδους και το σύνολο του επιστραφέντος κατόπιν ελέγχου ποσού δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω του 5%.

 Δεν ξέρω  αν  εκεί στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν πολλές επιχειρήσεις πουν πληρούν αυτά τα κριτήρια, αλλά η δική μου αίσθηση είναι  η συντριπτική πλειονότητα κάποιο από αυτά τα κριτήρια δεν θα το καλύπτει και επομένως η ευεργετική ρύθμιση δεν θα τους αφορά οπότε η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να θριαμβολογεί γι αυτή τη ρύθμιση.

Σήμερα, τα φυσικά πρόσωπα, οι απλοί φορολογούμενοι που όλα τα χρόνια ήταν οι συνεπέστεροι των “πελατών” της εφορίας, κι είναι “κόκκινοι” τουλάχιστον 2 εκατομμύρια και περιμένουν  να βρουν επιχειρήσεις που να έχουν όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες;

Προφανώς εκεί στο υπουργείο από την αγωνία τους μην ωφεληθεί κάποιος φοροφυγάς καθώς  το θέμα αυτό είναι που καίει όλους του πολιτικούς προϊστάμενους,  έβαλαν τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες που στην πράξη όμως, καθιστούν το μέτρο δώρο άδωρο.