Γενικός Δείκτης:847.36-0.35%
EUR/USD: 1.1212

Μέσα στο καλοκαίρι κρίνεται η τύχη του Άκτιο - Αμβρακία ύψους €150 εκατ.

  • ( UPD -21/05/2019 12:35 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Της Μαριάννας Τζάννε

Eν αναμονή της κύριας προσφυγής του ΣτΕ για το Άκτιο Αμβρακία συνολικού ύψους 150 εκ. ευρώ, τελεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών για να αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις σε ό,τι αφορά την μεγάλη εργολαβία-σκούπα.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου για το Άκτιο-Αμβρακία ανακόπηκε αιφνιδίως από την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ τον περασμένο Μάρτιο όταν εκδόθηκε η αρνητική απόφαση για την κατακύρωση του έργου στην κοινοπραξία Άκτωρ-ΤΕΡΝΑ. Κατά του προσωρινού μειοδότη είχε στραφεί η Ιταλική εταιρεία η GD Infrastrutture, υποστηρίζοντας ότι οι δύο εταιρείες απέκρυψαν κατά την διαγωνιστική διαδικασία την συμμετοχή τους σε υπόθεση που συνδέεται με συμφωνίες σε θέματα ανταγωνισμού.

Το υπουργείο, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης και του νομικού συμβουλίου του κράτους αποφάσισε να περιμένει την εκδίκαση της κύριας προσφυγής για την υπόθεση που προσδιορίζεται για τον επόμενο μήνα.

Ο διαγωνισμός για το Άκτιο-Αμβρακία μήκους 48,5 χιλιομέτρων, ξεκίνησε πριν ένα χρόνο αλλά κουβαλάει στις πλάτες του όλες τις αμαρτίες και την κατάρρευση των τεχνικών εταιρειών που πάτησαν πάνω στις μεγάλες εκπτώσεις για να αυξήσουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων.

Στο υπουργείο θεωρούν ότι η απόφαση για την κύρια προσφυγή μπορεί υπό όρους να είναι διαφορετική από εκείνη της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και να τους βγάλει από την δύσκολη θέση που είναι η επόμενη μέρα του πολύπαθου έργου. Αν δεν είναι διαφορετική, τότε θα πρέπει το έργο να ανατεθεί στον δεύτερο μειοδότη που είναι η Ιταλική εταιρεία με την απαραίτητη αιτιολόγηση της προσφοράς. Η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού είναι το τελευταίο σενάριο που απασχολεί τις αρμόδιες υπηρεσίες και αυτό λόγω των σοβαρών προβλημάτων οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει το έργο αλλά και στον κίνδυνο να χαθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι χρηματοδότησης.

ΑΕΠΠ: Αναστέλλει την κατακύρωση για το μετρό

Στο μεταξύ νέες αβεβαιότητες προκύπτουν και στο διαγωνισμό για τις πρόδρομες εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, αρχικού προϋπολογισμού περίπου 50 εκ. ευρώ, ο οποίος καθυστερεί για παρόμοιους λόγους.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), στην οποία είχε προσφύγει η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ κατά της κατακύρωσης του έργου στην ΤΕΡΝΑ, κάνει προσωρινά αποδεκτή την προσφυγή της εταιρείας και φρενάρει με χθεσινή απόφασή της (20 Μαίου) την πρόοδο του διαγωνισμού που σέρνεται από το περασμένο καλοκαίρι.

Η ΑΕΠΠ στρέφεται κατά της πρόσφατης απόφασης της Αττικό Μετρό, με την οποία ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η ΤΕΡΝΑ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοκάθαρσης όπως αυτά ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο στο πλαίσιο της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της και των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.

Η απόφαση για κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων λήφθηκε αφού είχε γίνει αποδεκτή από την ΑΕΠΠ νέα προδικαστική προσφυγή από την ΕΡΕΤΒΟ κατά της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, χωρίς μάλιστα να μεσολαβήσουν άλλα ένδικα μέσα εναντίον της απόφασης αυτής από την Αττικό Μετρό ή αντίστοιχα την τεχνική εταιρεία.

Η ΕΡΕΤΒΟ στην προσφυγή της υποστήριζε ότι η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να καλέσει ετεροχρονισμένα την ΤΕΡΝΑ στην υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων που να θεμελιώνουν ότι έχει προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της (άρα δεν συντρέχουν και λόγοι αποκλεισμού της), όταν η εταιρεία δεν έχει παραδεχτεί την εμπλοκή της σε θέματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στο σχετικό διαγωνισμό είχε αναδειχτεί προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 20,38% η ΤΕΡΝΑ από το περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο μετά από προσφυγή της ΕΡΕΤΒΟ (σ.σ ήταν δεύτερη στην αξιολόγηση του διαγωνισμού με έκπτωση 20,63%), στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία απορρίφθηκε και εν συνεχεία στο τμήμα αναστολών του ΣτΕ πάγωσε εκ νέου η κατακύρωση του έργου. Στις αρχές Ιανουαρίου και αφού απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής στο ΣτΕ, το διοικητικό συμβούλιο της Αττικό Μετρό αποφάσισε να κατακυρώσει το έργο στην ΤΕΡΝΑ με συμβατικό τίμημα 31 εκ. ευρώ. Όμως η ΕΡΕΤΒΟ κατέθεσε νέα προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ, με την οποία ζητούσε να αποκλειστεί από το διαγωνισμό η τεχνική εταιρεία. Η προσφυγή αυτή έγινε δεκτή και έτσι ακυρώθηκε η απόφαση ανάθεσης του έργου, χωρίς να υποβληθούν άλλα ένδικα μέσα από την Αττικό Μετρό και την ΤΕΡΝΑ. Στην πορεία όμως η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε να καλέσει την ΤΕΡΝΑ στην υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, με την εξέλιξη που περιγράψαμε.

Αντικείμενο της σύμβασης για τις πρόδρομες εργασίες του μετρό είναι η μελέτη και η εκπόνηση της μετατόπισης των δικτύων κοινής ωφέλειας, των αρχαιολογικών εργασιών, των κυκλοφοριακών παρακάμψεων και των λοιπών απαιτούμενων εργασιών. Πρόκειται για πολύ σημαντικά έργα ώστε να τρέξει στην συνέχεια η πολύ μεγάλη εργολαβία της επέκτασης του μετρό από το Γαλάτσι στο Γουδί ύψους άνω του 1,5 δις. ευρώ.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required