Επιχειρήσεις

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, καθώς η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν έλαβε αποφάσεις λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.

Απόρρητο Απόρρητο