Επιχειρήσεις

Με σημαντική αύξηση στα βασικά μεγέθη έκλεισε το έτος 2012 ο όμιλος PROFILΕ, συνέπεια της στρατηγικής επέκτασης του σε επιλεγμένες αγορές και χρηματοοικονομικά κέντρα του εξωτερικού, συγκράτησης εξόδων, ανάπτυξης νέων προϊόντων καθώς και νέων υλοποιήσεων.

Τα αποτελέσματα αντανακλούν τη βαθιά ύφεση της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας για τέταρτη συνεχή χρονιά. Ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής ανακοίνωσε σήμερα πωλήσεις ύψους 228,16 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2012, μειωμένες κατά 17,8%, σε σύγκριση με 277,51 εκατ. ευρώ το 2011. Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 201,77 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15,7%, σε σύγκριση με 239,40 εκατ. ευρώ το 2011.

Κάποτε η Κύπρος ήταν το ασφαλές απάγκιο για τους Έλληνες εργολάβους. Ήταν κοντά στην Ελλάδα και έβγαζε μεσαία και μεγάλα έργα γιατί η οικονομία ήταν ανθηρή. Οι τράπεζες έδιναν δάνεια χωρίς πολλά δικαιολογητικά και οι εργολάβοι παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνταν με πόρους από το Ταμείο Συνοχής.

Το οριστικό κλείσιμο του εργοστασίου της στη Χαλκίδα (τα πρώην Τσιμέντα Χαλκίδας) αποφάσισε η ΑΓΕΤ Ηρακλής, ενώ η παραγωγή τσιμέντου θα γίνεται από τα δυο εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου Ευβοίας. Η εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης έχει άμεση ισχύ, σύμφωνα με την απόφαση της εταιρείας.

Παρά το σοκ που δημιούργησαν οι  εξελίξεις με την Κύπρο και τον προβληματισμό που αυτές προκαλούν για την πορεία του ελληνικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, το θερμόμετρο για τη διεκδίκηση του ΟΠΑΠ ανεβαίνει σταθερά.

Απόρρητο Απόρρητο