Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

array(6) { ["headers"]=> object(Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary)#7742 (1) { ["data":protected]=> array(11) { ["cache-control"]=> string(34) "private,max-age=0, must-revalidate" ["content-type"]=> string(45) "application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8" ["content-encoding"]=> string(7) "deflate" ["vary"]=> string(15) "Accept-Encoding" ["server"]=> string(3) "ws1" ["set-cookie"]=> string(72) "ASPSESSIONIDSATQCQTR=GGAAOBCCAJCIBLODJPJAMOOO; path=/; httponly; secure;" ["x-ib-srv"]=> string(6) "ib-ws1" ["x-powered-by"]=> string(7) "Boffins" ["x-aspnet-version"]=> string(3) "kma" ["date"]=> string(29) "Wed, 06 Jul 2022 04:00:07 GMT" ["content-length"]=> string(5) "56420" } } ["body"]=> string(180123) "{"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1786679","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:52:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735822","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
","updSeqNo":"20220705.200715963"},{"id":"1786674","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:43:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Όμιλος ΕΧΑΕ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Όμιλος ΕΧΑΕ - DIMAND A.E. Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών και χρήση κεφαλαίων 05/07/2022","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735782","photoPath":"","body":"
Δείτε την ανακοίνωση.
","updSeqNo":"20220705.194804460"},{"id":"1786673","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:24:24","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENERGY HOLDINGS - Η Hellenic Cables εισέρχεται στην ασιατική αγορά προμηθεύοντας inter-array καλώδια για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Hai Long","contentId":"528639","contentSymbol":"CENER","contentSysname":"CENER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735732","photoPath":"","body":"

Η Hellenic Cables εισέρχεται στην ασιατική αγορά προμηθεύοντας inter-array καλώδια για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Hai Long

Η Hellenic Cables εισέρχεται στην ασιατική αγορά προμηθεύοντας inter-array καλώδια για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Hai Long
","updSeqNo":"20220705.193904210"},{"id":"1786672","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:22:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Όμιλος ΕΧΑΕ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Όμιλος ΕΧΑΕ - DIMAND A.E.: Ανακοίνωση έκβασης δημόσιας προσφοράς 05/07/2022","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735758","photoPath":"","body":"Δείτε την ανακοίνωση.","updSeqNo":"20220705.192909193"},{"id":"1786670","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:11:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735679","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)
","updSeqNo":"20220705.192609220"},{"id":"1786669","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:09:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ATTICA BANK Α.Τ.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735653","photoPath":"","body":"

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
","updSeqNo":"20220705.192403297"},{"id":"1786664","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:28:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"NOVAL PROPERTY","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"NOVAL PROPERTY - NOVAL PROPERTY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟY","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735618","photoPath":"","body":"

.

NOVAL PROPERTY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟY
","updSeqNo":"20220705.184315453"},{"id":"1786608","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:22:09","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735586","photoPath":"","body":"

.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
","updSeqNo":"20220705.183712040"},{"id":"1786607","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:19:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735559","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220705.183412953"},{"id":"1786604","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:18:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Παπουτσάνης: 39% αύξηση του κύκλου εργασιών το Α' εξάμηνο 2022","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735533","photoPath":"","body":"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

5 Ιουλίου 2022

  

 

 

Παπουτσάνης: 39% αύξηση του κύκλου εργασιών το Α' εξάμηνο 2022

 

 

 

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ισχυρή ανάπτυξη για το Α' εξάμηνο του 2022.

 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών καταγράφει αύξηση κατά 39% με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 33,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην υψηλή επίδοση των πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και των παραγωγών για τρίτους.  

 

Η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης ανήλθε σε 22,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και παρουσιάζοντας ανάπτυξη κατά 54%.

 

Όσον αφορά τη συμβολή των τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 15% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 21% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

 

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

 

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει μείωση κατά 8% εξαιτίας της σημαντικά πτωτικής πορείας της συνολικής αγοράς του λιανεμπορίου και κυρίως της αγοράς αντισηπτικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022, οι κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης σημείωσαν συνολική πτώση σε αξία της τάξεως του 10,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στην κατηγορία των αντισηπτικών προϊόντων (-24,4% στο τετράμηνο, -48,2% τον Απρίλιο του 2022). Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η αξία πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων παρουσιάζει αύξηση κατά 8%, «τρέχοντας» γρηγορότερα από την αγορά και συνεπώς κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 236% σε σχέση με το 2021. Η συγκεκριμένη κατηγορία την αντίστοιχη περσυνή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της επίδρασης της πανδημίας ενώ φέτος οι σχετικές πωλήσεις ενισχύονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Αύξηση πωλήσεων κατά 15% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε από τη σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους και τη συνεχή ανάπτυξη της ποικιλίας των κατηγοριών προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης. 

 

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Σημειώθηκε αύξηση κατά 86% το πρώτο εξάμηνο του 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεθνή εδραίωση της Παπουτσάνης στον κλάδο, στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και στη συνεχή ενίσχυση των προσφερόμενων προϊόντων. Για την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών, η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας, που έχει τεθεί σε λειτουργία από το β' εξάμηνο του 2021, έχει ήδη πετύχει διπλασιασμό της παραγωγικής δυνατότητας της Παπουτσάνης, ενώ με τη διάθεση συνθετικών σαπωνομαζών, προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η Παπουτσάνης προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

 

 

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε: «Σε μία περίοδο που οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, μεταφορές, και -ίσως το πιο κρίσιμο- ενέργεια, με συχνά παράλληλες ελλείψεις αυτών, δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στην αγορά και τον καταναλωτή, η Παπουτσάνης καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση με το βέλτιστο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση κατά 39% στον κύκλο εργασιών και η ενίσχυση των εξαγωγών κατά 54% κατά το Α' Εξάμηνο του 2022 ενισχύουν την πεποίθησή μας για μία ακόμα χρονιά ανάπτυξης για την Παπουτσάνης».  

 

","updSeqNo":"20220705.183300780"},{"id":"1786601","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:06:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28ης Ιουλίου 2022 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735514","photoPath":"","body":"

 


ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28ης Ιουλίου 2022 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28ης Ιουλίου 2022 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
","updSeqNo":"20220705.182116763"},{"id":"1786600","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:05:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 3η Αυγούστου 2022, 11:00 π.μ.)","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735480","photoPath":"","body":"

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 3η Αυγούστου 2022, 11:00 π.μ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 3η Αυγούστου 2022, 11:00 π.μ.)
","updSeqNo":"20220705.182004750"},{"id":"1786590","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:36:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"462","contentSymbol":"ΕΛΧΑ","contentSysname":"ELHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735348","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι έως 30.06.2022 ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 250 εκατ., η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια προσφορά τον Νοέμβριο 2021. Οι 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1.000 η κάθε μία εκδόσεως της Εταιρείας είναι εισηγμένες διαπραγματεύονται στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα κεφάλαια επενδύθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς.

Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων συντελέστηκε εντός του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2022, η τελική Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του παραπάνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου για τη χρονική περίοδο 17.11.2021 – 30.06.2022, μαζί με τη συνοδευτική έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, θα αποτελέσει μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01.2022 – 30.06.2022 της Εταιρείας.Αθήνα, 5 Ιουλίου, 2022Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

","updSeqNo":"20220705.175107767"},{"id":"1786589","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:31:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - Ανακοίνωση για Τροποποίηση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ευρώ 250.000.000,00","contentId":"462","contentSymbol":"ΕΛΧΑ","contentSysname":"ELHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735321","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 5 Ιουλίου, 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

από την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ευρώ 250.000.000,00

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 28.06.2022, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση διάθεσης του αδιαθέτου υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, ποσού ευρώ 250.000.000,00, διαρκείας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,45%, που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 5.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την από 5.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο εξής «Κοινό Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ») και την υπΆ αριθμόν 3/935/8.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την «Έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας “EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία”, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου» (στο εξής «Ενημερωτικό Δελτίο») και η οποία (έκδοση του ΚΟΔ) καλύφθηκε πλήρως, η δε πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους ευρώ 250.000.000,00 έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16.11.2021, ενώ οι εκδοθείσες 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 17.11.2021. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη ανωτέρω συνεδρίασή του, στις 28.06.2022, αποφάσισε ομοφώνως την τροποποίηση διάθεσης του αδιάθετου, ύψους ευρώ 1,6 εκ., υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών εκδόσεως του ΚΟΔ, προκειμένου με το ποσό αυτό (ευρώ 1,6 εκ.) να καλυφθούν, το αργότερο έως 31.12.2022, ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, δεδομένου ότι η διάθεση των ανωτέρω ποσού (ευρώ 1,6 εκ.), υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών εκδόσεως του ΚΟΔ στη συγκεκριμένη χρήση (κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας), το αργότερο έως 31.12.2022, εκτιμήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι θα ωφελήσει το εταιρικό συμφέρον κατά τον άμεσο και πλέον βέλτιστο τρόπο.

","updSeqNo":"20220705.174602010"},{"id":"1786588","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:29:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735295","photoPath":"","body":"

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει:

2022_06_30_EPSILON_ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΤΓΣ_No23
","updSeqNo":"20220705.174412443"},{"id":"1786587","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:19:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735214","photoPath":"","body":"

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει:

14η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20220705.173401337"},{"id":"1786584","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:10:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735134","photoPath":"","body":"

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει:

2022.06.30_ Δ.Σ EPSILON NET_ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ
","updSeqNo":"20220705.172513630"},{"id":"1786583","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:05:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735017","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
","updSeqNo":"20220705.172007903"},{"id":"1786576","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"16:31:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"383","contentSymbol":"ΟΛΥΜΠ","contentSysname":"OLYMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734977","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε δείτε συνημμένη ανακοίνωση.

ΓΜΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
","updSeqNo":"20220705.164606413"},{"id":"1786575","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"16:30:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734959","photoPath":"","body":"

Παιανία, 5 Ιουλίου 2022  –  Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA), μέτοχος της INTRAKAT, σε συνέχεια σημερινής Ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της πώλησης από τις εταιρείες INTRACOM HOLDINGS και INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l. στην αγοράστρια «WINEX INVESTMENTS LIMITED», εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, 23.795.107 Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών INTRAKAT (ποσοστό 31,70%), έναντι τιμής πώλησης €2,95, ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος € 70.195.565,65.

Η εν λόγω συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω εξωχρηματιστηριακής πράξης μεταβίβασης.

","updSeqNo":"20220705.164512663"},{"id":"1786559","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"15:13:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)","contentId":"251","contentSymbol":"ΕΥΡΩΒ","contentSysname":"EUROB.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734841","photoPath":"","body":"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220705.152801590"},{"id":"1786549","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:41:46","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"346","contentSymbol":"ΜΟΝΤΑ","contentSysname":"MODA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734695","photoPath":"","body":"

Δείτε την Πρόσκληση.

Πρόσκληση ΤΓΣ
","updSeqNo":"20220705.145614947"},{"id":"1786550","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:41:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734673","photoPath":"","body":"

 

B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ν. 4443/2016 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 04/07/2022, σε εκτέλεση της από 18/10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018, προέβη στην αγορά δύο (2) ιδίων ομολογιών με μέση τιμή κτήσης εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λέπτα (995,76 €) ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής χιλίων εννιακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (1.991,51 €). Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει πλέον χίλιες εκατόν πενήντα έξι (1.156) ίδιες ομολογίες, ποσοστό 5,74% του συνόλου των ομολογιών της Εταιρείας.

 

 

Ν. Φιλαδέλφεια, 05/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
","updSeqNo":"20220705.145615010"},{"id":"1786547","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:23:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LOGISMOS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LOGISMOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"261137","contentSymbol":"ΛΟΓΟΣ","contentSysname":"LOGISMOS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734651","photoPath":"","body":"

-

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022
","updSeqNo":"20220705.143816767"},{"id":"1786548","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:23:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"180","contentSymbol":"ΔΑΙΟΣ","contentSysname":"DAIOS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734633","photoPath":"","body":"

  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

 

05.07.2022

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

 

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 5η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (8) οκτώ μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.686.356 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι  το 84,57% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

 

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 12.686.356 μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν για έγκριση.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους την έγκριση της διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση  των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01 - 31/12/2021 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση το 2023.

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Χρ. Αναγνώστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781  ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Νικ. Παππά με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391  ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους.

6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018 .  

7. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την  χρήση  2021 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου .  

8. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  2021 από τα μέλη.

9. Σε σχέση με το ένατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

","updSeqNo":"20220705.143817280"},{"id":"1786546","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:19:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"REDS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"285","contentSymbol":"ΚΑΜΠ","contentSysname":"KAMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734619","photoPath":"","body":"

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»)
με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2022
","updSeqNo":"20220705.143404697"},{"id":"1786545","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:16:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"REDS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"285","contentSymbol":"ΚΑΜΠ","contentSysname":"KAMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734597","photoPath":"","body":"

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου -Ημερομηνίας διεξαγωγής ΤΓΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία REDS AE (η Εταιρία), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνέχεια της από 29 Απριλίου 2022 ανακοίνωση της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα διεξαχθεί την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου -Ημερομηνίας διεξαγωγής ΤΓΣ
","updSeqNo":"20220705.143103630"},{"id":"1786509","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"11:20:23","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"534520","contentSymbol":"CNLCAP","contentSysname":"CNLCAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734282","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα.

CNL CAP- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20220705.113503667"},{"id":"1786496","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:52:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"460","contentSymbol":"ΦΡΛΚ","contentSysname":"FOYRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734225","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220705.110708540"},{"id":"1786493","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:14:27","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - Profile: Finuevo Core, η νέας γενιάς τραπεζική πλατφόρμα","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734158","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022: Η Profile software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παρουσιάζει το Finuevo Core, το τραπεζικό σύστημα νέας γενιάς που αποτελεί τη μετεξέλιξη του κορυφαίου τραπεζικού συστήματος FMS.next. Το Finuevo Core υιοθετεί μία σύγχρονη τραπεζική λογική και προσφέρει μια νέα προσωποποιημένη εμπειρία πλοήγησης στον χρήστη μέσω ενός πλήρους ανανεωμένου front-end. H βραβευμένη τραπεζική πλατφόρμα FMS.next μετεξελίσσεται σε ένα σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας και αισθητικής προσφέροντας στους χρήστες την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα σε όλες τις συσκευές μέσω του προηγμένου responsive native web interface.

 

H πλατφόρμα έχει ριζικά επανασχεδιαστεί με γνώμονα την αποδοτική και εύκολη χρήση, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Αξιοποιώντας σύγχρονο τρόπο περιήγησης οι χρήστες εκτελούν με ευκολία τις εργασίες τους έχοντας άμεση πρόσβαση στην πληροφορία που αναζητούν ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν το υψηλό επίπεδο αυτοματισμού και την ενσωματωμένη μηχανή διαχείρισης ροών εργασίας (workflow engine). Η αναγκαία αλληλεπίδραση με το σύστημα περιορίζεται στο ελάχιστο, επιτρέποντας την ολοκλήρωση περισσότερων εργασιών στον ίδιο χρόνο.

 

Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται ιδιαίτερες δυνατότητες που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των χρηστών με το σύστημα, όπως η δυνατότητα για φωνητικές εντολές (voice activated commands), ειδοποιήσεις χρηστών, chat αλλά και προηγμένο σχεδιασμό και διαχείριση ροών εργασίας (workflows). Σε συνδυασμό με νέες προσωποποιημένες δυνατότητες όπως dashboards, συντομεύσεις και ιστορικότητα περιήγησης, η πλατφόρμα Finuevo Core προσφέρει καινοτόμες και ανταγωνιστικές λειτουργικότητες, με στόχο να καλύψει τις μελλοντικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης τράπεζας.

 

Το Finuevo Core είναι η τραπεζική πλατφόρμα νέας γενιάς που ανταποκρίνεται επιτυχώς στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς καθιστώντας το ως το backbone των τραπεζικών εργασιών για ενοποιημένη προσέγγιση. Το Finuevo Core μπορεί να διασυνδεθεί με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα μέσω standard APIs και μαζί με το Finuevo Digital, την digital banking πλατφόρμα της Profile, αποτελούν το Finuevo Suite, ένα προϊόν που εξασφαλίζει πλήρη, front-to-back cloud και SaaS enabled κάλυψη τραπεζικών εργασιών για Τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (EMIs, MFIs, Digital Lenders, κ.ά.) που επιδιώκουν ψηφιακό εκσυγχρονισμό στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

","updSeqNo":"20220705.102903530"},{"id":"1786492","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:14:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (04/07/2022)","contentId":"308","contentSymbol":"ΚΟΥΕΣ","contentSysname":"QUEST.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734168","photoPath":"","body":"

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 04/07/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 378 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,24 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.601,67 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 396.120 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,3694% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220705.102903483"},{"id":"1786490","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:11:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734143","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220705.102601947"},{"id":"1786477","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:39:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733847","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
","updSeqNo":"20220705.094021367"},{"id":"1786484","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:35:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734014","photoPath":"","body":"

Παιανία, 5 Ιουλίου 2022  –  Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) μέτοχος της INTRAKAT κατά ποσοστό 23,54% και ελέγχουσα συνολικά, δια της θυγατρικής της εταιρείας INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., ποσοστό 36,79% του συνόλου των μετοχών INTRAKAT, γνωστοποιεί, σε συνέχεια της από 30.06.2022 Ανακοίνωσης, την επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεών της με επενδυτές.

Κατόπιν τούτου, συμφωνήθηκε όπως, η INTRACOM HOLDINGS, διατηρούσα στην INTRAKAT ποσοστό συμμετοχής 5,09%, προβεί στις 05/07/2022, μαζί με την INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., στην πώληση του συνόλου των υπόλοιπων μετοχών τους IΝTRAKAT (23.795.107 μετοχές, ποσοστό 31,70%), έναντι τιμής πώλησης € 2,95, ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος € 70.195.565,65, στην αγοράστρια «WINEX INVESTMENTS LIMITED», εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου.

","updSeqNo":"20220705.095004003"},{"id":"1786480","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:19:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος Χρήσης 2021","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733997","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού Ευρώ 0,90 ανά μετοχή για τη χρήση 2021. Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Νοεμβρίου 2021 η Εταιρεία κατέβαλε ως προσωρινό μέρισμα ποσό Ευρώ 0,20 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2021. Κατόπιν τούτου το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 0,70 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (744.250 μετοχές) οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος. Κατόπιν τούτου, το μικτό ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 0,70473447 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,03523672 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α 201 /12.12.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 διαμορφώνεται σε Ευρώ 0,66949775 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Παρασκευής 8 Ιουλίου 2022 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2021.

 

Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – ως εξής:

 

  1. Μέσω των συμμετεχόντων του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και  Χρηματιστηριακές Εταιρείες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος θα διενεργείται, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.

 Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για το παραπάνω υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2021 της Εταιρείας μέχρι 31-12-2027) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στα τηλέφωνα: 210-809 4194 (κ. Ιωάννης Δημάκης) και 210-809 4204 (κ. Συμεών Λυμπεράκης).

 

Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220705.093401137"},{"id":"1786481","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:19:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3461/2006: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"248","contentSymbol":"ΕΥΠΙΚ","contentSysname":"EUPIC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733987","photoPath":"","body":"

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία «ALLIANZ SE» (εφεξής ο «Προτείνων») στις 11 Φεβρουαρίου 2022, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), εκτός από εκείνες τις μετοχές που ήδη κατέχουν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

Την 4η Ιουλίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 647.085 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,44% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιείται στη τιμή των 7,80 Ευρώ ανά μετοχή.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-αποκτήσεις, καθώς και αυτές που ανακοινώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο 2022, ο Προτείνων κατέχει πλέον, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 12,34% της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») αποτελούν οι συνδεδεμένες εταιρείες του Προτείνοντος, οι οποίες εμπίπτουν στον ορισμό των Συντονισμένων Προσώπων σύμφωνα το άρθρο 2 (ε) του Νόμου και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220705.093401183"},{"id":"1786476","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"08:49:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"265","contentSymbol":"ΙΚΤΙΝ","contentSysname":"IKTIN.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733821","photoPath":"","body":"

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Λυδία  Χαϊδά, στις 4-7-2022, προέβη σε αγορά 7.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 3.564,99 ευρώ.

","updSeqNo":"20220705.090412123"},{"id":"1786471","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"08:34:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αγορές ιδίων μετοχών","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733811","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 31.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές ιδίων μετοχών, σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών:

Ημερομηνία

Αριθμός μετοχών

Συνολική αξία (EUR)

Μέση τιμή (EUR)

04.07.2022

17.000

53.278,96

3,1341

 

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ.

 

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ATHEX διαθέτει άμεσα 1.324.900 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,195% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220705.084911540"},{"id":"1786485","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Διαγραφή","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 05/07/2022, σύμφωνα με την από 01.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111003026) και \"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.\" (GRS315003004) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.","updSeqNo":"20220705.095108130"},{"id":"1786488","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Διαγραφή","contentId":"300","contentSymbol":"ΚΜΟΛ","contentSysname":"KMOL.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 05/07/2022, σύμφωνα με την από 01.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111003026) και \"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.\" (GRS315003004) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.","updSeqNo":"20220705.095316480"},{"id":"1786456","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:35:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733629","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

30.06.2022

29.06.2022

Πώληση

600

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.952,50

2

30.06.2022

29.06.2022

Αγορά

6

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.949,00

3

04.07.2022

01.07.2022

Αγορά

200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

623,00

4

04.07.2022

01.07.2022

Πώληση

300

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

937,50

5

04.07.2022

01.07.2022

Αγορά

7

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.193,00

6

04.07.2022

01.07.2022

Πώληση

2

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

629,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20220704.185004410"},{"id":"1786453","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:30:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733577","photoPath":"","body":"

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 3.114.144 μετοχών της «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΑΤΡΑΣΤ με ελληνική γραμματοσειρά και ATRUST με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 4,80 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της συνεδρίασης της 4ης Ιουλίου 2022 της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).

 

 

 

Κηφισιά, 4 Ιουλίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

","updSeqNo":"20220704.184308377"},{"id":"1786454","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:29:47","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733603","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.184402503"},{"id":"1786450","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:14:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Η Alpha Services and Holdings S.A., 100% μητρική της Alpha Bank, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Alpha Bank και της Nexi S.A. που σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της Nexi Payments Greece. [04.0","contentId":"130","contentSymbol":"ΑΛΦΑ","contentSysname":"ALPHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733556","photoPath":"","body":"

Η Alpha Services and Holdings S.A., 100% μητρική της Alpha Bank, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Alpha Bank και της Nexi S.A. που σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της Nexi Payments Greece. [04.07.2022]

Εταιρική Ανακοίνωση_GR.pdf
","updSeqNo":"20220704.182900487"},{"id":"1786449","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:14:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση συνεργασίας ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε. και RWE Renewables GmbH","contentId":"217","contentSymbol":"ΕΛΠΕ","contentSysname":"ELPE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733522","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.182900440"},{"id":"1786444","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"17:40:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733420","photoPath":"","body":"

Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2022

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022
","updSeqNo":"20220704.175512810"},{"id":"1786429","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"16:08:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"419","contentSymbol":"ΣΑΡΑΝ","contentSysname":"KYSA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733115","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022(Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

 

 

1ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

2ο Θέμα:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

3ο Θέμα

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατ΄ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

4o Θέμα

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

5ο Θέμα

Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022, κατ΄ άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

6ο Θέμα

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

7ο Θέμα

Ανακοίνωση, κατ΄άρθρο 82 του Ν.4548/2018, εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 16.07.2021) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα νεοεκλεγέντα ως άνω Μέλη.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

8ο Θέμα

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021..

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

9ο Θέμα

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

10ο Θέμα

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

-

","updSeqNo":"20220704.162327713"},{"id":"1786413","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"15:03:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733048","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Δείτε συνημμένο αρχείο
","updSeqNo":"20220704.151805743"},{"id":"1786412","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"15:01:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΒΑΞ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"103","contentSymbol":"ΑΒΑΞ","contentSysname":"AVAX.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733022","photoPath":"","body":"

Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014

 

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και την από 04.07.2022 γνωστοποίηση που έλαβε από τον κο Αναστάσιο Τσακανίκα, σύμβουλο διοίκησης της Εταιρείας, ότι την 30.06.2022 το ανωτέρω αναφερόμενο στέλεχος προέβη σε αγορά 16.000 μετοχών της Εταιρείας, με τα επ' αυτών δικαιώματα ψήφου, αξίας 11.194 ευρώ.

 

Μαρούσι, 04 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220704.151617103"},{"id":"1786399","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"13:39:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"386","contentSymbol":"ΟΤΟΕΛ","contentSysname":"OTOEL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732863","photoPath":"","body":"

Κηφισιά, 04 Ιουλίου 2022

 

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις  01/07/2022, η Εταιρεία Main stream S.A., ελεγχόμενη από τον  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας  κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, και τον κ. Γιώργο Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος, ( έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά συνολικά 8.500 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 70.046,34.

","updSeqNo":"20220704.135404903"},{"id":"1786396","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"13:26:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"386","contentSymbol":"ΟΤΟΕΛ","contentSysname":"OTOEL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732833","photoPath":"","body":"

Κηφισιά, 04 Ιουλίου 2022

 

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις  01/07/2022, η Εταιρεία Main stream S.A., ελεγχόμενη από τον  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας  κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, και τον κ. Γιώργο Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος, ( έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά συνολικά 8.500 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 70.046,34.

","updSeqNo":"20220704.134107613"},{"id":"1786393","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"13:03:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ημερομηνία Aνακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων B ' τριμήνου 2022","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732815","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.131803987"},{"id":"1786391","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"12:50:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022","contentId":"245","contentSymbol":"ΕΥΑΠΣ","contentSysname":"EYAPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732788","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 309/2022 απόφαση του, τροποποίησε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022 της Εταιρείας ως  εξής:

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη  8 Σεπτεμβρίου 2022

Αποκοπή Μερίσματος : Τετάρτη  14 Σεπτεμβρίου 2022 (*)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022  (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 (*)

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2022 : Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

","updSeqNo":"20220704.130509203"},{"id":"1786380","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"12:31:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732778","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι ο κος Τσινάβος Παναγιώτης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 30/06/2022 σε αγορά 1.350 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,3670 ευρώ έκαστη και στη 1/07/2022 σε αγορά 650 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,4411 ευρώ έκαστη.

","updSeqNo":"20220704.124618157"},{"id":"1786371","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"11:51:09","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"265","contentSymbol":"ΙΚΤΙΝ","contentSysname":"IKTIN.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732713","photoPath":"","body":"

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Αναστασία  Χαϊδά, στις 1-7-2022, προέβη σε αγορά 13.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 6.678,81 ευρώ.

","updSeqNo":"20220704.120610830"},{"id":"1786370","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"11:50:54","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"460","contentSymbol":"ΦΡΛΚ","contentSysname":"FOYRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732723","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220704.120513690"},{"id":"1786367","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"11:23:28","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΛΥΔΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"299404","contentSymbol":"ΙΛΥΔΑ","contentSysname":"ILYDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732686","photoPath":"","body":"

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 1η  Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Δήμος Αθηναίων Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.714.811 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,47% επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ilyda.com). 

 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκε τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://www.ilyda.com), όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (http://www.athexgroup.gr), καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28ης Απριλίου 2022, καθώς και την από 29 Απριλίου 2022 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311), αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 3ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

 

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα ενέκρινε τη μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, επί σκοπώ διατήρησης της κεφαλαιακής θέσεως και επάρκειας της Εταιρείας, περαιτέρω ενίσχυσης της ρευστότητας και μείωσης και εκμηδένισης του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» (AM ΣΟΕΛ 125) για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 8ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), και οι οποίες τελούν σε συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 10ο θέμα επικύρωσε ομόφωνα την κατάργηση και λύση τόσο του με αριθμό 559/11.04.2017 προσυμφώνου πωλήσεως ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Μπλάνα, όσο και της με αριθμό 16153/19.03.2019 πράξεως παρατάσεως προθεσμίας προσυμφώνου πωλήσεως ακινήτου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Μπουρνόζου, που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, αναφορικά με την απόκτηση εκ μέρους της Εταιρείας οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε αγροτεμάχιο κείμενο στη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής αντί συνολικού τιμήματος 500.000,00 Ευρώ, προκειμένου το καταρτισθέν προσύμφωνο να καταστεί παντελώς ανίσχυρο και χωρίς κανένα έννομο αποτέλεσμα ως προς επιδιωκόμενη μεταβίβαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 11ο θέμα ανακοινώθηκε προς το σώμα των μετόχων η εκλογή του κ. Παναγιώτη Μάλλιου του Αναστασίου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 09.07.2026) του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους αυτού κ. Φίλιππου Κούτσικου του Αδαμαντίου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2021, αφού προηγουμένως ελήφθη υπόψιν η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων και αφού η Γενική Συνέλευση ήλεγξε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου:

(α) τη συνδρομή στο πρόσωπο του νέου μέλους των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις προβλέψεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

(β) την πλήρωση εκ μέρους του νέου μέλους των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:

(i) τη μη κατοχή άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) την απαλλαγή από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,

(γ) τη μη συνδρομή στο πρόσωπο του νέου μέλους του κωλύματος της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι της μη έκδοσης εντός ενός (1) έτους, πριν την εκλογή του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη,

(δ) τη μη συνδρομή στο πρόσωπο του νέου μέλους κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, 

(ε) την πλήρωση της τιθέμενης από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 προϋπόθεσης περί του ελαχίστου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(στ) τη συμμόρφωση με τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και

(ζ) τη συμμόρφωση με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία (μη αποκλεισμός μέλους λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού),

ενέκρινε ομόφωνα, ως το μοναδικό αρμόδιο κατά νόμο εταιρικό όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, την διατήρηση στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Μάλλιου του Αναστασίου, ο οποίος εξελέγη στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 09.07.2026) του παραιτηθέντος μέλους, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 13ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 08.06.2022 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

","updSeqNo":"20220704.113815603"},{"id":"1786363","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:43:38","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (01/07/2022)","contentId":"308","contentSymbol":"ΚΟΥΕΣ","contentSysname":"QUEST.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732659","photoPath":"","body":"

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 01/07/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 609 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,27 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 2.598,45 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 395.742 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,3691% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220704.105810193"},{"id":"1786362","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:41:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (30/06/2022)","contentId":"308","contentSymbol":"ΚΟΥΕΣ","contentSysname":"QUEST.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732649","photoPath":"","body":"

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 30/6/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,26 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 12.782,05 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 395.133 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,3685% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220704.105602060"},{"id":"1786361","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:30:29","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"383","contentSymbol":"ΟΛΥΜΠ","contentSysname":"OLYMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732634","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220704.104516653"},{"id":"1786360","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:28:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732616","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 01/07/2022, σε αγορά 15 ιδίων ομολογιών  «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2» με μέση τιμή κτήσης 928,04 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 13.920,56 ευρώ, καθώς και σε αγορά 3 ιδίων ομολογιών «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3» με μέση τιμή κτήσης 926,37 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 2.779,12 ευρώ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η Εταιρεία κατέχει 122 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2», ήτοι ποσοστό 0,024% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία και 240 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3», ήτοι ποσοστό 0,080% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία.

","updSeqNo":"20220704.104310517"},{"id":"1786357","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:13:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Νέος Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732599","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» ανακοινώνει ότι ο κ. Θεόδωρος Ζάρρος ορίζεται ως Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας, μετά την αποχώρηση του κ. Δημήτρη Καραϊσκάκη την 30.06.2022.

Ο κ. Ζάρρος κατείχε τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Υποδομών & Υποστήριξης του Ομίλου από τον Φεβρουάριο του 2018. Προηγουμένως, είχε εργαστεί επί σειρά ετών ως Επικεφαλής Πληροφορικής σε μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα και διαθέτει ευρεία γνώση του επενδυτικού περιβάλλοντος τόσο από την τεχνολογική όσο και από την επιχειρησιακή σκοπιά. Έχει εκτενή εμπειρία σε μεγάλα έργα πληροφορικής και έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον κ. Καραϊσκάκη για την πολυετή προσφορά του από σημαντικές θέσεις ευθύνης.

","updSeqNo":"20220704.102810507"},{"id":"1786355","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:04:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εξαγοράς Coleus Packaging Limited","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732567","photoPath":"","body":"

H IDEAL Holdings ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 31.03.2022 ανακοίνωσης σχετικά με την εξαγορά του 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited που εδρεύει στην Ν. Αφρική, έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής και ολοκλήρωσε την συναλλαγή. Τα αποτελέσματα της Coleus Packaging θα ενοποιούνται στα αποτελέσματα της IDEAL Holdings με αρχή το 3ο τρίμηνο του 2022, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2022 και μετά.

","updSeqNo":"20220704.101910830"},{"id":"1786356","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:04:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Δελτίο Τύπου - Τελετή έναρξης εργασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732553","photoPath":"","body":"

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Εταιρείας

Δελτίο Τύπου - Τελετή έναρξης εργασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου ? Πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο
","updSeqNo":"20220704.101910767"},{"id":"1786354","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:52:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών","contentId":"540282","contentSymbol":"TITC","contentSysname":"TITC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732504","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
","updSeqNo":"20220704.100712403"},{"id":"1786353","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:50:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αγορές ιδίων μετοχών","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732478","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 31.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές ιδίων μετοχών, σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών:

Ημερομηνία

Αριθμός μετοχών

Συνολική αξία (EUR)

Μέση τιμή (EUR)

01.07.2022

27.903

87.283,69

3,1281

 

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ.

 

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ATHEX διαθέτει άμεσα 1.307.900 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,167% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220704.100505910"},{"id":"1786352","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:37:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"196","contentSymbol":"ΕΒΡΟΦ","contentSysname":"EVROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732463","photoPath":"","body":"
Οικονομικό Ημερολόγιο 2022
 
Τροποποίηση
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022, αντί της Πέμπτης 28 Ιουλίου 2022.
Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.095211190"},{"id":"1786351","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:36:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732445","photoPath":"","body":"

 

 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

 

Χαλκίδα, 4/7/2022


Η Εταιρεία \"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ\" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021  απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 01/07/2022 προέβη στην αγορά 1.292 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,3258 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 3.004,96.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών \"ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 49.943 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,185% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.


","updSeqNo":"20220704.095117457"}]}}" ["response"]=> array(2) { ["code"]=> int(200) ["message"]=> string(2) "OK" } ["cookies"]=> array(1) { [0]=> object(WP_Http_Cookie)#7711 (7) { ["name"]=> string(20) "ASPSESSIONIDSATQCQTR" ["value"]=> string(24) "GGAAOBCCAJCIBLODJPJAMOOO" ["expires"]=> NULL ["path"]=> string(1) "/" ["domain"]=> string(20) "services.inbroker.gr" ["port"]=> NULL ["host_only"]=> bool(true) } } ["filename"]=> NULL ["http_response"]=> object(WP_HTTP_Requests_Response)#7748 (5) { ["response":protected]=> object(Requests_Response)#7745 (10) { ["body"]=> string(180123) "{"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1786679","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:52:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735822","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
","updSeqNo":"20220705.200715963"},{"id":"1786674","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:43:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Όμιλος ΕΧΑΕ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Όμιλος ΕΧΑΕ - DIMAND A.E. Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών και χρήση κεφαλαίων 05/07/2022","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735782","photoPath":"","body":"
Δείτε την ανακοίνωση.
","updSeqNo":"20220705.194804460"},{"id":"1786673","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:24:24","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENERGY HOLDINGS - Η Hellenic Cables εισέρχεται στην ασιατική αγορά προμηθεύοντας inter-array καλώδια για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Hai Long","contentId":"528639","contentSymbol":"CENER","contentSysname":"CENER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735732","photoPath":"","body":"

Η Hellenic Cables εισέρχεται στην ασιατική αγορά προμηθεύοντας inter-array καλώδια για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Hai Long

Η Hellenic Cables εισέρχεται στην ασιατική αγορά προμηθεύοντας inter-array καλώδια για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Hai Long
","updSeqNo":"20220705.193904210"},{"id":"1786672","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:22:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Όμιλος ΕΧΑΕ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Όμιλος ΕΧΑΕ - DIMAND A.E.: Ανακοίνωση έκβασης δημόσιας προσφοράς 05/07/2022","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735758","photoPath":"","body":"Δείτε την ανακοίνωση.","updSeqNo":"20220705.192909193"},{"id":"1786670","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:11:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735679","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)
","updSeqNo":"20220705.192609220"},{"id":"1786669","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:09:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ATTICA BANK Α.Τ.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735653","photoPath":"","body":"

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
","updSeqNo":"20220705.192403297"},{"id":"1786664","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:28:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"NOVAL PROPERTY","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"NOVAL PROPERTY - NOVAL PROPERTY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟY","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735618","photoPath":"","body":"

.

NOVAL PROPERTY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟY
","updSeqNo":"20220705.184315453"},{"id":"1786608","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:22:09","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735586","photoPath":"","body":"

.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
","updSeqNo":"20220705.183712040"},{"id":"1786607","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:19:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735559","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220705.183412953"},{"id":"1786604","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:18:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Παπουτσάνης: 39% αύξηση του κύκλου εργασιών το Α' εξάμηνο 2022","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735533","photoPath":"","body":"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

5 Ιουλίου 2022

  

 

 

Παπουτσάνης: 39% αύξηση του κύκλου εργασιών το Α' εξάμηνο 2022

 

 

 

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ισχυρή ανάπτυξη για το Α' εξάμηνο του 2022.

 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών καταγράφει αύξηση κατά 39% με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 33,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην υψηλή επίδοση των πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και των παραγωγών για τρίτους.  

 

Η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης ανήλθε σε 22,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και παρουσιάζοντας ανάπτυξη κατά 54%.

 

Όσον αφορά τη συμβολή των τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 15% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 21% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

 

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

 

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει μείωση κατά 8% εξαιτίας της σημαντικά πτωτικής πορείας της συνολικής αγοράς του λιανεμπορίου και κυρίως της αγοράς αντισηπτικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022, οι κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης σημείωσαν συνολική πτώση σε αξία της τάξεως του 10,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στην κατηγορία των αντισηπτικών προϊόντων (-24,4% στο τετράμηνο, -48,2% τον Απρίλιο του 2022). Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η αξία πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων παρουσιάζει αύξηση κατά 8%, «τρέχοντας» γρηγορότερα από την αγορά και συνεπώς κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 236% σε σχέση με το 2021. Η συγκεκριμένη κατηγορία την αντίστοιχη περσυνή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της επίδρασης της πανδημίας ενώ φέτος οι σχετικές πωλήσεις ενισχύονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Αύξηση πωλήσεων κατά 15% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε από τη σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους και τη συνεχή ανάπτυξη της ποικιλίας των κατηγοριών προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης. 

 

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Σημειώθηκε αύξηση κατά 86% το πρώτο εξάμηνο του 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεθνή εδραίωση της Παπουτσάνης στον κλάδο, στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και στη συνεχή ενίσχυση των προσφερόμενων προϊόντων. Για την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών, η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας, που έχει τεθεί σε λειτουργία από το β' εξάμηνο του 2021, έχει ήδη πετύχει διπλασιασμό της παραγωγικής δυνατότητας της Παπουτσάνης, ενώ με τη διάθεση συνθετικών σαπωνομαζών, προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η Παπουτσάνης προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

 

 

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε: «Σε μία περίοδο που οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, μεταφορές, και -ίσως το πιο κρίσιμο- ενέργεια, με συχνά παράλληλες ελλείψεις αυτών, δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στην αγορά και τον καταναλωτή, η Παπουτσάνης καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση με το βέλτιστο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση κατά 39% στον κύκλο εργασιών και η ενίσχυση των εξαγωγών κατά 54% κατά το Α' Εξάμηνο του 2022 ενισχύουν την πεποίθησή μας για μία ακόμα χρονιά ανάπτυξης για την Παπουτσάνης».  

 

","updSeqNo":"20220705.183300780"},{"id":"1786601","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:06:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28ης Ιουλίου 2022 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735514","photoPath":"","body":"

 


ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28ης Ιουλίου 2022 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28ης Ιουλίου 2022 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
","updSeqNo":"20220705.182116763"},{"id":"1786600","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:05:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 3η Αυγούστου 2022, 11:00 π.μ.)","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735480","photoPath":"","body":"

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 3η Αυγούστου 2022, 11:00 π.μ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 3η Αυγούστου 2022, 11:00 π.μ.)
","updSeqNo":"20220705.182004750"},{"id":"1786590","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:36:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"462","contentSymbol":"ΕΛΧΑ","contentSysname":"ELHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735348","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι έως 30.06.2022 ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 250 εκατ., η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια προσφορά τον Νοέμβριο 2021. Οι 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1.000 η κάθε μία εκδόσεως της Εταιρείας είναι εισηγμένες διαπραγματεύονται στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα κεφάλαια επενδύθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς.

Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων συντελέστηκε εντός του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2022, η τελική Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του παραπάνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου για τη χρονική περίοδο 17.11.2021 – 30.06.2022, μαζί με τη συνοδευτική έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, θα αποτελέσει μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01.2022 – 30.06.2022 της Εταιρείας.Αθήνα, 5 Ιουλίου, 2022Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

","updSeqNo":"20220705.175107767"},{"id":"1786589","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:31:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - Ανακοίνωση για Τροποποίηση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ευρώ 250.000.000,00","contentId":"462","contentSymbol":"ΕΛΧΑ","contentSysname":"ELHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735321","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 5 Ιουλίου, 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

από την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ευρώ 250.000.000,00

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 28.06.2022, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση διάθεσης του αδιαθέτου υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, ποσού ευρώ 250.000.000,00, διαρκείας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,45%, που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 5.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την από 5.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο εξής «Κοινό Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ») και την υπΆ αριθμόν 3/935/8.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την «Έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας “EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία”, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου» (στο εξής «Ενημερωτικό Δελτίο») και η οποία (έκδοση του ΚΟΔ) καλύφθηκε πλήρως, η δε πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους ευρώ 250.000.000,00 έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16.11.2021, ενώ οι εκδοθείσες 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 17.11.2021. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη ανωτέρω συνεδρίασή του, στις 28.06.2022, αποφάσισε ομοφώνως την τροποποίηση διάθεσης του αδιάθετου, ύψους ευρώ 1,6 εκ., υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών εκδόσεως του ΚΟΔ, προκειμένου με το ποσό αυτό (ευρώ 1,6 εκ.) να καλυφθούν, το αργότερο έως 31.12.2022, ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, δεδομένου ότι η διάθεση των ανωτέρω ποσού (ευρώ 1,6 εκ.), υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών εκδόσεως του ΚΟΔ στη συγκεκριμένη χρήση (κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας), το αργότερο έως 31.12.2022, εκτιμήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι θα ωφελήσει το εταιρικό συμφέρον κατά τον άμεσο και πλέον βέλτιστο τρόπο.

","updSeqNo":"20220705.174602010"},{"id":"1786588","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:29:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735295","photoPath":"","body":"

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει:

2022_06_30_EPSILON_ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΤΓΣ_No23
","updSeqNo":"20220705.174412443"},{"id":"1786587","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:19:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735214","photoPath":"","body":"

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει:

14η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20220705.173401337"},{"id":"1786584","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:10:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735134","photoPath":"","body":"

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει:

2022.06.30_ Δ.Σ EPSILON NET_ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ
","updSeqNo":"20220705.172513630"},{"id":"1786583","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:05:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735017","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
","updSeqNo":"20220705.172007903"},{"id":"1786576","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"16:31:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"383","contentSymbol":"ΟΛΥΜΠ","contentSysname":"OLYMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734977","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε δείτε συνημμένη ανακοίνωση.

ΓΜΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
","updSeqNo":"20220705.164606413"},{"id":"1786575","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"16:30:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734959","photoPath":"","body":"

Παιανία, 5 Ιουλίου 2022  –  Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA), μέτοχος της INTRAKAT, σε συνέχεια σημερινής Ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της πώλησης από τις εταιρείες INTRACOM HOLDINGS και INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l. στην αγοράστρια «WINEX INVESTMENTS LIMITED», εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, 23.795.107 Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών INTRAKAT (ποσοστό 31,70%), έναντι τιμής πώλησης €2,95, ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος € 70.195.565,65.

Η εν λόγω συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω εξωχρηματιστηριακής πράξης μεταβίβασης.

","updSeqNo":"20220705.164512663"},{"id":"1786559","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"15:13:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)","contentId":"251","contentSymbol":"ΕΥΡΩΒ","contentSysname":"EUROB.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734841","photoPath":"","body":"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220705.152801590"},{"id":"1786549","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:41:46","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"346","contentSymbol":"ΜΟΝΤΑ","contentSysname":"MODA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734695","photoPath":"","body":"

Δείτε την Πρόσκληση.

Πρόσκληση ΤΓΣ
","updSeqNo":"20220705.145614947"},{"id":"1786550","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:41:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734673","photoPath":"","body":"

 

B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ν. 4443/2016 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 04/07/2022, σε εκτέλεση της από 18/10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018, προέβη στην αγορά δύο (2) ιδίων ομολογιών με μέση τιμή κτήσης εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λέπτα (995,76 €) ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής χιλίων εννιακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (1.991,51 €). Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει πλέον χίλιες εκατόν πενήντα έξι (1.156) ίδιες ομολογίες, ποσοστό 5,74% του συνόλου των ομολογιών της Εταιρείας.

 

 

Ν. Φιλαδέλφεια, 05/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
","updSeqNo":"20220705.145615010"},{"id":"1786547","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:23:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LOGISMOS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LOGISMOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"261137","contentSymbol":"ΛΟΓΟΣ","contentSysname":"LOGISMOS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734651","photoPath":"","body":"

-

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022
","updSeqNo":"20220705.143816767"},{"id":"1786548","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:23:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"180","contentSymbol":"ΔΑΙΟΣ","contentSysname":"DAIOS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734633","photoPath":"","body":"

  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

 

05.07.2022

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

 

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 5η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (8) οκτώ μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.686.356 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι  το 84,57% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

 

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 12.686.356 μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν για έγκριση.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους την έγκριση της διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση  των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01 - 31/12/2021 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση το 2023.

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Χρ. Αναγνώστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781  ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Νικ. Παππά με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391  ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους.

6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018 .  

7. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την  χρήση  2021 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου .  

8. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  2021 από τα μέλη.

9. Σε σχέση με το ένατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

","updSeqNo":"20220705.143817280"},{"id":"1786546","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:19:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"REDS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"285","contentSymbol":"ΚΑΜΠ","contentSysname":"KAMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734619","photoPath":"","body":"

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»)
με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2022
","updSeqNo":"20220705.143404697"},{"id":"1786545","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:16:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"REDS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"285","contentSymbol":"ΚΑΜΠ","contentSysname":"KAMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734597","photoPath":"","body":"

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου -Ημερομηνίας διεξαγωγής ΤΓΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία REDS AE (η Εταιρία), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνέχεια της από 29 Απριλίου 2022 ανακοίνωση της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα διεξαχθεί την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου -Ημερομηνίας διεξαγωγής ΤΓΣ
","updSeqNo":"20220705.143103630"},{"id":"1786509","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"11:20:23","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"534520","contentSymbol":"CNLCAP","contentSysname":"CNLCAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734282","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα.

CNL CAP- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20220705.113503667"},{"id":"1786496","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:52:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"460","contentSymbol":"ΦΡΛΚ","contentSysname":"FOYRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734225","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220705.110708540"},{"id":"1786493","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:14:27","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - Profile: Finuevo Core, η νέας γενιάς τραπεζική πλατφόρμα","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734158","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022: Η Profile software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παρουσιάζει το Finuevo Core, το τραπεζικό σύστημα νέας γενιάς που αποτελεί τη μετεξέλιξη του κορυφαίου τραπεζικού συστήματος FMS.next. Το Finuevo Core υιοθετεί μία σύγχρονη τραπεζική λογική και προσφέρει μια νέα προσωποποιημένη εμπειρία πλοήγησης στον χρήστη μέσω ενός πλήρους ανανεωμένου front-end. H βραβευμένη τραπεζική πλατφόρμα FMS.next μετεξελίσσεται σε ένα σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας και αισθητικής προσφέροντας στους χρήστες την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα σε όλες τις συσκευές μέσω του προηγμένου responsive native web interface.

 

H πλατφόρμα έχει ριζικά επανασχεδιαστεί με γνώμονα την αποδοτική και εύκολη χρήση, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Αξιοποιώντας σύγχρονο τρόπο περιήγησης οι χρήστες εκτελούν με ευκολία τις εργασίες τους έχοντας άμεση πρόσβαση στην πληροφορία που αναζητούν ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν το υψηλό επίπεδο αυτοματισμού και την ενσωματωμένη μηχανή διαχείρισης ροών εργασίας (workflow engine). Η αναγκαία αλληλεπίδραση με το σύστημα περιορίζεται στο ελάχιστο, επιτρέποντας την ολοκλήρωση περισσότερων εργασιών στον ίδιο χρόνο.

 

Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται ιδιαίτερες δυνατότητες που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των χρηστών με το σύστημα, όπως η δυνατότητα για φωνητικές εντολές (voice activated commands), ειδοποιήσεις χρηστών, chat αλλά και προηγμένο σχεδιασμό και διαχείριση ροών εργασίας (workflows). Σε συνδυασμό με νέες προσωποποιημένες δυνατότητες όπως dashboards, συντομεύσεις και ιστορικότητα περιήγησης, η πλατφόρμα Finuevo Core προσφέρει καινοτόμες και ανταγωνιστικές λειτουργικότητες, με στόχο να καλύψει τις μελλοντικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης τράπεζας.

 

Το Finuevo Core είναι η τραπεζική πλατφόρμα νέας γενιάς που ανταποκρίνεται επιτυχώς στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς καθιστώντας το ως το backbone των τραπεζικών εργασιών για ενοποιημένη προσέγγιση. Το Finuevo Core μπορεί να διασυνδεθεί με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα μέσω standard APIs και μαζί με το Finuevo Digital, την digital banking πλατφόρμα της Profile, αποτελούν το Finuevo Suite, ένα προϊόν που εξασφαλίζει πλήρη, front-to-back cloud και SaaS enabled κάλυψη τραπεζικών εργασιών για Τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (EMIs, MFIs, Digital Lenders, κ.ά.) που επιδιώκουν ψηφιακό εκσυγχρονισμό στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

","updSeqNo":"20220705.102903530"},{"id":"1786492","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:14:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (04/07/2022)","contentId":"308","contentSymbol":"ΚΟΥΕΣ","contentSysname":"QUEST.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734168","photoPath":"","body":"

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 04/07/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 378 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,24 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.601,67 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 396.120 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,3694% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220705.102903483"},{"id":"1786490","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:11:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734143","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220705.102601947"},{"id":"1786477","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:39:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733847","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
","updSeqNo":"20220705.094021367"},{"id":"1786484","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:35:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734014","photoPath":"","body":"

Παιανία, 5 Ιουλίου 2022  –  Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) μέτοχος της INTRAKAT κατά ποσοστό 23,54% και ελέγχουσα συνολικά, δια της θυγατρικής της εταιρείας INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., ποσοστό 36,79% του συνόλου των μετοχών INTRAKAT, γνωστοποιεί, σε συνέχεια της από 30.06.2022 Ανακοίνωσης, την επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεών της με επενδυτές.

Κατόπιν τούτου, συμφωνήθηκε όπως, η INTRACOM HOLDINGS, διατηρούσα στην INTRAKAT ποσοστό συμμετοχής 5,09%, προβεί στις 05/07/2022, μαζί με την INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., στην πώληση του συνόλου των υπόλοιπων μετοχών τους IΝTRAKAT (23.795.107 μετοχές, ποσοστό 31,70%), έναντι τιμής πώλησης € 2,95, ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος € 70.195.565,65, στην αγοράστρια «WINEX INVESTMENTS LIMITED», εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου.

","updSeqNo":"20220705.095004003"},{"id":"1786480","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:19:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος Χρήσης 2021","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733997","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού Ευρώ 0,90 ανά μετοχή για τη χρήση 2021. Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Νοεμβρίου 2021 η Εταιρεία κατέβαλε ως προσωρινό μέρισμα ποσό Ευρώ 0,20 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2021. Κατόπιν τούτου το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 0,70 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (744.250 μετοχές) οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος. Κατόπιν τούτου, το μικτό ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 0,70473447 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,03523672 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α 201 /12.12.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 διαμορφώνεται σε Ευρώ 0,66949775 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Παρασκευής 8 Ιουλίου 2022 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2021.

 

Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – ως εξής:

 

  1. Μέσω των συμμετεχόντων του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και  Χρηματιστηριακές Εταιρείες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος θα διενεργείται, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.

 Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για το παραπάνω υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2021 της Εταιρείας μέχρι 31-12-2027) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στα τηλέφωνα: 210-809 4194 (κ. Ιωάννης Δημάκης) και 210-809 4204 (κ. Συμεών Λυμπεράκης).

 

Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220705.093401137"},{"id":"1786481","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:19:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3461/2006: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"248","contentSymbol":"ΕΥΠΙΚ","contentSysname":"EUPIC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733987","photoPath":"","body":"

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία «ALLIANZ SE» (εφεξής ο «Προτείνων») στις 11 Φεβρουαρίου 2022, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), εκτός από εκείνες τις μετοχές που ήδη κατέχουν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

Την 4η Ιουλίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 647.085 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,44% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιείται στη τιμή των 7,80 Ευρώ ανά μετοχή.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-αποκτήσεις, καθώς και αυτές που ανακοινώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο 2022, ο Προτείνων κατέχει πλέον, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 12,34% της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») αποτελούν οι συνδεδεμένες εταιρείες του Προτείνοντος, οι οποίες εμπίπτουν στον ορισμό των Συντονισμένων Προσώπων σύμφωνα το άρθρο 2 (ε) του Νόμου και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220705.093401183"},{"id":"1786476","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"08:49:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"265","contentSymbol":"ΙΚΤΙΝ","contentSysname":"IKTIN.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733821","photoPath":"","body":"

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Λυδία  Χαϊδά, στις 4-7-2022, προέβη σε αγορά 7.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 3.564,99 ευρώ.

","updSeqNo":"20220705.090412123"},{"id":"1786471","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"08:34:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αγορές ιδίων μετοχών","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733811","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 31.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές ιδίων μετοχών, σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών:

Ημερομηνία

Αριθμός μετοχών

Συνολική αξία (EUR)

Μέση τιμή (EUR)

04.07.2022

17.000

53.278,96

3,1341

 

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ.

 

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ATHEX διαθέτει άμεσα 1.324.900 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,195% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220705.084911540"},{"id":"1786485","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Διαγραφή","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 05/07/2022, σύμφωνα με την από 01.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111003026) και \"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.\" (GRS315003004) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.","updSeqNo":"20220705.095108130"},{"id":"1786488","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Διαγραφή","contentId":"300","contentSymbol":"ΚΜΟΛ","contentSysname":"KMOL.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 05/07/2022, σύμφωνα με την από 01.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111003026) και \"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.\" (GRS315003004) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.","updSeqNo":"20220705.095316480"},{"id":"1786456","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:35:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733629","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

30.06.2022

29.06.2022

Πώληση

600

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.952,50

2

30.06.2022

29.06.2022

Αγορά

6

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.949,00

3

04.07.2022

01.07.2022

Αγορά

200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

623,00

4

04.07.2022

01.07.2022

Πώληση

300

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

937,50

5

04.07.2022

01.07.2022

Αγορά

7

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.193,00

6

04.07.2022

01.07.2022

Πώληση

2

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

629,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20220704.185004410"},{"id":"1786453","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:30:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733577","photoPath":"","body":"

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 3.114.144 μετοχών της «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΑΤΡΑΣΤ με ελληνική γραμματοσειρά και ATRUST με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 4,80 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της συνεδρίασης της 4ης Ιουλίου 2022 της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).

 

 

 

Κηφισιά, 4 Ιουλίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

","updSeqNo":"20220704.184308377"},{"id":"1786454","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:29:47","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733603","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.184402503"},{"id":"1786450","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:14:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Η Alpha Services and Holdings S.A., 100% μητρική της Alpha Bank, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Alpha Bank και της Nexi S.A. που σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της Nexi Payments Greece. [04.0","contentId":"130","contentSymbol":"ΑΛΦΑ","contentSysname":"ALPHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733556","photoPath":"","body":"

Η Alpha Services and Holdings S.A., 100% μητρική της Alpha Bank, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Alpha Bank και της Nexi S.A. που σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της Nexi Payments Greece. [04.07.2022]

Εταιρική Ανακοίνωση_GR.pdf
","updSeqNo":"20220704.182900487"},{"id":"1786449","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:14:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση συνεργασίας ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε. και RWE Renewables GmbH","contentId":"217","contentSymbol":"ΕΛΠΕ","contentSysname":"ELPE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733522","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.182900440"},{"id":"1786444","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"17:40:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733420","photoPath":"","body":"

Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2022

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022
","updSeqNo":"20220704.175512810"},{"id":"1786429","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"16:08:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"419","contentSymbol":"ΣΑΡΑΝ","contentSysname":"KYSA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733115","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022(Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

 

 

1ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

2ο Θέμα:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

3ο Θέμα

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατ΄ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

4o Θέμα

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

5ο Θέμα

Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022, κατ΄ άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

6ο Θέμα

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

7ο Θέμα

Ανακοίνωση, κατ΄άρθρο 82 του Ν.4548/2018, εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 16.07.2021) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα νεοεκλεγέντα ως άνω Μέλη.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

8ο Θέμα

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021..

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

9ο Θέμα

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

10ο Θέμα

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

-

","updSeqNo":"20220704.162327713"},{"id":"1786413","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"15:03:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733048","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Δείτε συνημμένο αρχείο
","updSeqNo":"20220704.151805743"},{"id":"1786412","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"15:01:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΒΑΞ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"103","contentSymbol":"ΑΒΑΞ","contentSysname":"AVAX.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733022","photoPath":"","body":"

Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014

 

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και την από 04.07.2022 γνωστοποίηση που έλαβε από τον κο Αναστάσιο Τσακανίκα, σύμβουλο διοίκησης της Εταιρείας, ότι την 30.06.2022 το ανωτέρω αναφερόμενο στέλεχος προέβη σε αγορά 16.000 μετοχών της Εταιρείας, με τα επ' αυτών δικαιώματα ψήφου, αξίας 11.194 ευρώ.

 

Μαρούσι, 04 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220704.151617103"},{"id":"1786399","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"13:39:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"386","contentSymbol":"ΟΤΟΕΛ","contentSysname":"OTOEL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732863","photoPath":"","body":"

Κηφισιά, 04 Ιουλίου 2022

 

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις  01/07/2022, η Εταιρεία Main stream S.A., ελεγχόμενη από τον  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας  κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, και τον κ. Γιώργο Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος, ( έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά συνολικά 8.500 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 70.046,34.

","updSeqNo":"20220704.135404903"},{"id":"1786396","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"13:26:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"386","contentSymbol":"ΟΤΟΕΛ","contentSysname":"OTOEL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732833","photoPath":"","body":"

Κηφισιά, 04 Ιουλίου 2022

 

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις  01/07/2022, η Εταιρεία Main stream S.A., ελεγχόμενη από τον  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας  κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, και τον κ. Γιώργο Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος, ( έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά συνολικά 8.500 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 70.046,34.

","updSeqNo":"20220704.134107613"},{"id":"1786393","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"13:03:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ημερομηνία Aνακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων B ' τριμήνου 2022","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732815","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.131803987"},{"id":"1786391","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"12:50:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022","contentId":"245","contentSymbol":"ΕΥΑΠΣ","contentSysname":"EYAPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732788","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 309/2022 απόφαση του, τροποποίησε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022 της Εταιρείας ως  εξής:

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη  8 Σεπτεμβρίου 2022

Αποκοπή Μερίσματος : Τετάρτη  14 Σεπτεμβρίου 2022 (*)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022  (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 (*)

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2022 : Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

","updSeqNo":"20220704.130509203"},{"id":"1786380","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"12:31:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732778","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι ο κος Τσινάβος Παναγιώτης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 30/06/2022 σε αγορά 1.350 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,3670 ευρώ έκαστη και στη 1/07/2022 σε αγορά 650 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,4411 ευρώ έκαστη.

","updSeqNo":"20220704.124618157"},{"id":"1786371","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"11:51:09","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"265","contentSymbol":"ΙΚΤΙΝ","contentSysname":"IKTIN.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732713","photoPath":"","body":"

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Αναστασία  Χαϊδά, στις 1-7-2022, προέβη σε αγορά 13.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 6.678,81 ευρώ.

","updSeqNo":"20220704.120610830"},{"id":"1786370","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"11:50:54","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"460","contentSymbol":"ΦΡΛΚ","contentSysname":"FOYRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732723","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220704.120513690"},{"id":"1786367","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"11:23:28","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΛΥΔΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"299404","contentSymbol":"ΙΛΥΔΑ","contentSysname":"ILYDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732686","photoPath":"","body":"

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 1η  Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Δήμος Αθηναίων Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.714.811 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,47% επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ilyda.com). 

 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκε τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://www.ilyda.com), όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (http://www.athexgroup.gr), καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28ης Απριλίου 2022, καθώς και την από 29 Απριλίου 2022 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311), αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 3ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

 

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα ενέκρινε τη μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, επί σκοπώ διατήρησης της κεφαλαιακής θέσεως και επάρκειας της Εταιρείας, περαιτέρω ενίσχυσης της ρευστότητας και μείωσης και εκμηδένισης του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» (AM ΣΟΕΛ 125) για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 8ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), και οι οποίες τελούν σε συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 10ο θέμα επικύρωσε ομόφωνα την κατάργηση και λύση τόσο του με αριθμό 559/11.04.2017 προσυμφώνου πωλήσεως ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Μπλάνα, όσο και της με αριθμό 16153/19.03.2019 πράξεως παρατάσεως προθεσμίας προσυμφώνου πωλήσεως ακινήτου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Μπουρνόζου, που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, αναφορικά με την απόκτηση εκ μέρους της Εταιρείας οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε αγροτεμάχιο κείμενο στη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής αντί συνολικού τιμήματος 500.000,00 Ευρώ, προκειμένου το καταρτισθέν προσύμφωνο να καταστεί παντελώς ανίσχυρο και χωρίς κανένα έννομο αποτέλεσμα ως προς επιδιωκόμενη μεταβίβαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 11ο θέμα ανακοινώθηκε προς το σώμα των μετόχων η εκλογή του κ. Παναγιώτη Μάλλιου του Αναστασίου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 09.07.2026) του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους αυτού κ. Φίλιππου Κούτσικου του Αδαμαντίου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2021, αφού προηγουμένως ελήφθη υπόψιν η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων και αφού η Γενική Συνέλευση ήλεγξε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου:

(α) τη συνδρομή στο πρόσωπο του νέου μέλους των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις προβλέψεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

(β) την πλήρωση εκ μέρους του νέου μέλους των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:

(i) τη μη κατοχή άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) την απαλλαγή από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,

(γ) τη μη συνδρομή στο πρόσωπο του νέου μέλους του κωλύματος της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι της μη έκδοσης εντός ενός (1) έτους, πριν την εκλογή του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη,

(δ) τη μη συνδρομή στο πρόσωπο του νέου μέλους κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, 

(ε) την πλήρωση της τιθέμενης από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 προϋπόθεσης περί του ελαχίστου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(στ) τη συμμόρφωση με τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και

(ζ) τη συμμόρφωση με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία (μη αποκλεισμός μέλους λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού),

ενέκρινε ομόφωνα, ως το μοναδικό αρμόδιο κατά νόμο εταιρικό όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, την διατήρηση στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Μάλλιου του Αναστασίου, ο οποίος εξελέγη στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 09.07.2026) του παραιτηθέντος μέλους, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 13ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 08.06.2022 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

","updSeqNo":"20220704.113815603"},{"id":"1786363","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:43:38","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (01/07/2022)","contentId":"308","contentSymbol":"ΚΟΥΕΣ","contentSysname":"QUEST.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732659","photoPath":"","body":"

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 01/07/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 609 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,27 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 2.598,45 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 395.742 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,3691% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220704.105810193"},{"id":"1786362","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:41:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (30/06/2022)","contentId":"308","contentSymbol":"ΚΟΥΕΣ","contentSysname":"QUEST.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732649","photoPath":"","body":"

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 30/6/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,26 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 12.782,05 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 395.133 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,3685% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220704.105602060"},{"id":"1786361","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:30:29","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"383","contentSymbol":"ΟΛΥΜΠ","contentSysname":"OLYMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732634","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220704.104516653"},{"id":"1786360","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:28:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732616","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 01/07/2022, σε αγορά 15 ιδίων ομολογιών  «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2» με μέση τιμή κτήσης 928,04 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 13.920,56 ευρώ, καθώς και σε αγορά 3 ιδίων ομολογιών «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3» με μέση τιμή κτήσης 926,37 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 2.779,12 ευρώ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η Εταιρεία κατέχει 122 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2», ήτοι ποσοστό 0,024% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία και 240 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3», ήτοι ποσοστό 0,080% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία.

","updSeqNo":"20220704.104310517"},{"id":"1786357","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:13:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Νέος Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732599","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» ανακοινώνει ότι ο κ. Θεόδωρος Ζάρρος ορίζεται ως Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας, μετά την αποχώρηση του κ. Δημήτρη Καραϊσκάκη την 30.06.2022.

Ο κ. Ζάρρος κατείχε τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Υποδομών & Υποστήριξης του Ομίλου από τον Φεβρουάριο του 2018. Προηγουμένως, είχε εργαστεί επί σειρά ετών ως Επικεφαλής Πληροφορικής σε μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα και διαθέτει ευρεία γνώση του επενδυτικού περιβάλλοντος τόσο από την τεχνολογική όσο και από την επιχειρησιακή σκοπιά. Έχει εκτενή εμπειρία σε μεγάλα έργα πληροφορικής και έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον κ. Καραϊσκάκη για την πολυετή προσφορά του από σημαντικές θέσεις ευθύνης.

","updSeqNo":"20220704.102810507"},{"id":"1786355","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:04:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εξαγοράς Coleus Packaging Limited","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732567","photoPath":"","body":"

H IDEAL Holdings ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 31.03.2022 ανακοίνωσης σχετικά με την εξαγορά του 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited που εδρεύει στην Ν. Αφρική, έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής και ολοκλήρωσε την συναλλαγή. Τα αποτελέσματα της Coleus Packaging θα ενοποιούνται στα αποτελέσματα της IDEAL Holdings με αρχή το 3ο τρίμηνο του 2022, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2022 και μετά.

","updSeqNo":"20220704.101910830"},{"id":"1786356","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:04:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Δελτίο Τύπου - Τελετή έναρξης εργασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732553","photoPath":"","body":"

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Εταιρείας

Δελτίο Τύπου - Τελετή έναρξης εργασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου ? Πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο
","updSeqNo":"20220704.101910767"},{"id":"1786354","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:52:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών","contentId":"540282","contentSymbol":"TITC","contentSysname":"TITC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732504","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
","updSeqNo":"20220704.100712403"},{"id":"1786353","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:50:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αγορές ιδίων μετοχών","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732478","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 31.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές ιδίων μετοχών, σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών:

Ημερομηνία

Αριθμός μετοχών

Συνολική αξία (EUR)

Μέση τιμή (EUR)

01.07.2022

27.903

87.283,69

3,1281

 

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ.

 

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ATHEX διαθέτει άμεσα 1.307.900 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,167% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220704.100505910"},{"id":"1786352","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:37:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"196","contentSymbol":"ΕΒΡΟΦ","contentSysname":"EVROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732463","photoPath":"","body":"
Οικονομικό Ημερολόγιο 2022
 
Τροποποίηση
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022, αντί της Πέμπτης 28 Ιουλίου 2022.
Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.095211190"},{"id":"1786351","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:36:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732445","photoPath":"","body":"

 

 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

 

Χαλκίδα, 4/7/2022


Η Εταιρεία \"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ\" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021  απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 01/07/2022 προέβη στην αγορά 1.292 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,3258 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 3.004,96.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών \"ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 49.943 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,185% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.


","updSeqNo":"20220704.095117457"}]}}" ["raw"]=> string(180546) "HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private,max-age=0, must-revalidate Content-Type: application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8 Content-Encoding: deflate Vary: Accept-Encoding Server: ws1 Set-Cookie: ASPSESSIONIDSATQCQTR=GGAAOBCCAJCIBLODJPJAMOOO; path=/; httponly; secure; X-IB-Srv: ib-ws1 X-POWERED-BY: Boffins X-ASPNET-VERSION: kma Date: Wed, 06 Jul 2022 04:00:07 GMT Connection: close Content-Length: 56420 {"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1786679","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:52:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735822","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
","updSeqNo":"20220705.200715963"},{"id":"1786674","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:43:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Όμιλος ΕΧΑΕ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Όμιλος ΕΧΑΕ - DIMAND A.E. Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών και χρήση κεφαλαίων 05/07/2022","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735782","photoPath":"","body":"
Δείτε την ανακοίνωση.
","updSeqNo":"20220705.194804460"},{"id":"1786673","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:24:24","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENERGY HOLDINGS - Η Hellenic Cables εισέρχεται στην ασιατική αγορά προμηθεύοντας inter-array καλώδια για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Hai Long","contentId":"528639","contentSymbol":"CENER","contentSysname":"CENER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735732","photoPath":"","body":"

Η Hellenic Cables εισέρχεται στην ασιατική αγορά προμηθεύοντας inter-array καλώδια για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Hai Long

Η Hellenic Cables εισέρχεται στην ασιατική αγορά προμηθεύοντας inter-array καλώδια για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Hai Long
","updSeqNo":"20220705.193904210"},{"id":"1786672","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:22:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Όμιλος ΕΧΑΕ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Όμιλος ΕΧΑΕ - DIMAND A.E.: Ανακοίνωση έκβασης δημόσιας προσφοράς 05/07/2022","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735758","photoPath":"","body":"Δείτε την ανακοίνωση.","updSeqNo":"20220705.192909193"},{"id":"1786670","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:11:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735679","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)
","updSeqNo":"20220705.192609220"},{"id":"1786669","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"19:09:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ATTICA BANK Α.Τ.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735653","photoPath":"","body":"

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
","updSeqNo":"20220705.192403297"},{"id":"1786664","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:28:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"NOVAL PROPERTY","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"NOVAL PROPERTY - NOVAL PROPERTY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟY","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735618","photoPath":"","body":"

.

NOVAL PROPERTY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟY
","updSeqNo":"20220705.184315453"},{"id":"1786608","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:22:09","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735586","photoPath":"","body":"

.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
","updSeqNo":"20220705.183712040"},{"id":"1786607","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:19:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735559","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220705.183412953"},{"id":"1786604","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:18:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Παπουτσάνης: 39% αύξηση του κύκλου εργασιών το Α' εξάμηνο 2022","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735533","photoPath":"","body":"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

5 Ιουλίου 2022

  

 

 

Παπουτσάνης: 39% αύξηση του κύκλου εργασιών το Α' εξάμηνο 2022

 

 

 

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ισχυρή ανάπτυξη για το Α' εξάμηνο του 2022.

 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών καταγράφει αύξηση κατά 39% με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 33,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην υψηλή επίδοση των πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και των παραγωγών για τρίτους.  

 

Η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης ανήλθε σε 22,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και παρουσιάζοντας ανάπτυξη κατά 54%.

 

Όσον αφορά τη συμβολή των τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 15% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 21% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

 

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

 

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει μείωση κατά 8% εξαιτίας της σημαντικά πτωτικής πορείας της συνολικής αγοράς του λιανεμπορίου και κυρίως της αγοράς αντισηπτικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022, οι κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης σημείωσαν συνολική πτώση σε αξία της τάξεως του 10,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στην κατηγορία των αντισηπτικών προϊόντων (-24,4% στο τετράμηνο, -48,2% τον Απρίλιο του 2022). Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η αξία πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων παρουσιάζει αύξηση κατά 8%, «τρέχοντας» γρηγορότερα από την αγορά και συνεπώς κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 236% σε σχέση με το 2021. Η συγκεκριμένη κατηγορία την αντίστοιχη περσυνή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της επίδρασης της πανδημίας ενώ φέτος οι σχετικές πωλήσεις ενισχύονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Αύξηση πωλήσεων κατά 15% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε από τη σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους και τη συνεχή ανάπτυξη της ποικιλίας των κατηγοριών προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης. 

 

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Σημειώθηκε αύξηση κατά 86% το πρώτο εξάμηνο του 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεθνή εδραίωση της Παπουτσάνης στον κλάδο, στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και στη συνεχή ενίσχυση των προσφερόμενων προϊόντων. Για την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών, η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας, που έχει τεθεί σε λειτουργία από το β' εξάμηνο του 2021, έχει ήδη πετύχει διπλασιασμό της παραγωγικής δυνατότητας της Παπουτσάνης, ενώ με τη διάθεση συνθετικών σαπωνομαζών, προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η Παπουτσάνης προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

 

 

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε: «Σε μία περίοδο που οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, μεταφορές, και -ίσως το πιο κρίσιμο- ενέργεια, με συχνά παράλληλες ελλείψεις αυτών, δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στην αγορά και τον καταναλωτή, η Παπουτσάνης καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση με το βέλτιστο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση κατά 39% στον κύκλο εργασιών και η ενίσχυση των εξαγωγών κατά 54% κατά το Α' Εξάμηνο του 2022 ενισχύουν την πεποίθησή μας για μία ακόμα χρονιά ανάπτυξης για την Παπουτσάνης».  

 

","updSeqNo":"20220705.183300780"},{"id":"1786601","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:06:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28ης Ιουλίου 2022 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735514","photoPath":"","body":"

 


ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28ης Ιουλίου 2022 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28ης Ιουλίου 2022 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
","updSeqNo":"20220705.182116763"},{"id":"1786600","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"18:05:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 3η Αυγούστου 2022, 11:00 π.μ.)","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735480","photoPath":"","body":"

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 3η Αυγούστου 2022, 11:00 π.μ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 28ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 3η Αυγούστου 2022, 11:00 π.μ.)
","updSeqNo":"20220705.182004750"},{"id":"1786590","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:36:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"462","contentSymbol":"ΕΛΧΑ","contentSysname":"ELHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735348","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι έως 30.06.2022 ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 250 εκατ., η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια προσφορά τον Νοέμβριο 2021. Οι 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1.000 η κάθε μία εκδόσεως της Εταιρείας είναι εισηγμένες διαπραγματεύονται στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα κεφάλαια επενδύθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς.

Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων συντελέστηκε εντός του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2022, η τελική Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του παραπάνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου για τη χρονική περίοδο 17.11.2021 – 30.06.2022, μαζί με τη συνοδευτική έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, θα αποτελέσει μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01.2022 – 30.06.2022 της Εταιρείας.Αθήνα, 5 Ιουλίου, 2022Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

","updSeqNo":"20220705.175107767"},{"id":"1786589","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:31:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - Ανακοίνωση για Τροποποίηση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ευρώ 250.000.000,00","contentId":"462","contentSymbol":"ΕΛΧΑ","contentSysname":"ELHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735321","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 5 Ιουλίου, 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

από την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ευρώ 250.000.000,00

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 28.06.2022, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση διάθεσης του αδιαθέτου υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, ποσού ευρώ 250.000.000,00, διαρκείας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,45%, που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 5.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την από 5.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο εξής «Κοινό Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ») και την υπΆ αριθμόν 3/935/8.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την «Έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας “EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία”, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου» (στο εξής «Ενημερωτικό Δελτίο») και η οποία (έκδοση του ΚΟΔ) καλύφθηκε πλήρως, η δε πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους ευρώ 250.000.000,00 έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16.11.2021, ενώ οι εκδοθείσες 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 17.11.2021. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη ανωτέρω συνεδρίασή του, στις 28.06.2022, αποφάσισε ομοφώνως την τροποποίηση διάθεσης του αδιάθετου, ύψους ευρώ 1,6 εκ., υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών εκδόσεως του ΚΟΔ, προκειμένου με το ποσό αυτό (ευρώ 1,6 εκ.) να καλυφθούν, το αργότερο έως 31.12.2022, ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, δεδομένου ότι η διάθεση των ανωτέρω ποσού (ευρώ 1,6 εκ.), υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών εκδόσεως του ΚΟΔ στη συγκεκριμένη χρήση (κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας), το αργότερο έως 31.12.2022, εκτιμήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι θα ωφελήσει το εταιρικό συμφέρον κατά τον άμεσο και πλέον βέλτιστο τρόπο.

","updSeqNo":"20220705.174602010"},{"id":"1786588","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:29:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735295","photoPath":"","body":"

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει:

2022_06_30_EPSILON_ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΤΓΣ_No23
","updSeqNo":"20220705.174412443"},{"id":"1786587","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:19:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735214","photoPath":"","body":"

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει:

14η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20220705.173401337"},{"id":"1786584","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:10:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735134","photoPath":"","body":"

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει:

2022.06.30_ Δ.Σ EPSILON NET_ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ
","updSeqNo":"20220705.172513630"},{"id":"1786583","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"17:05:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6735017","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
","updSeqNo":"20220705.172007903"},{"id":"1786576","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"16:31:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"383","contentSymbol":"ΟΛΥΜΠ","contentSysname":"OLYMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734977","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε δείτε συνημμένη ανακοίνωση.

ΓΜΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
","updSeqNo":"20220705.164606413"},{"id":"1786575","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"16:30:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734959","photoPath":"","body":"

Παιανία, 5 Ιουλίου 2022  –  Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA), μέτοχος της INTRAKAT, σε συνέχεια σημερινής Ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της πώλησης από τις εταιρείες INTRACOM HOLDINGS και INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l. στην αγοράστρια «WINEX INVESTMENTS LIMITED», εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, 23.795.107 Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών INTRAKAT (ποσοστό 31,70%), έναντι τιμής πώλησης €2,95, ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος € 70.195.565,65.

Η εν λόγω συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω εξωχρηματιστηριακής πράξης μεταβίβασης.

","updSeqNo":"20220705.164512663"},{"id":"1786559","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"15:13:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)","contentId":"251","contentSymbol":"ΕΥΡΩΒ","contentSysname":"EUROB.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734841","photoPath":"","body":"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220705.152801590"},{"id":"1786549","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:41:46","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"346","contentSymbol":"ΜΟΝΤΑ","contentSysname":"MODA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734695","photoPath":"","body":"

Δείτε την Πρόσκληση.

Πρόσκληση ΤΓΣ
","updSeqNo":"20220705.145614947"},{"id":"1786550","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:41:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734673","photoPath":"","body":"

 

B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ν. 4443/2016 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 04/07/2022, σε εκτέλεση της από 18/10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018, προέβη στην αγορά δύο (2) ιδίων ομολογιών με μέση τιμή κτήσης εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λέπτα (995,76 €) ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής χιλίων εννιακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (1.991,51 €). Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει πλέον χίλιες εκατόν πενήντα έξι (1.156) ίδιες ομολογίες, ποσοστό 5,74% του συνόλου των ομολογιών της Εταιρείας.

 

 

Ν. Φιλαδέλφεια, 05/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
","updSeqNo":"20220705.145615010"},{"id":"1786547","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:23:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LOGISMOS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LOGISMOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"261137","contentSymbol":"ΛΟΓΟΣ","contentSysname":"LOGISMOS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734651","photoPath":"","body":"

-

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022
","updSeqNo":"20220705.143816767"},{"id":"1786548","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:23:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"180","contentSymbol":"ΔΑΙΟΣ","contentSysname":"DAIOS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734633","photoPath":"","body":"

  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

 

05.07.2022

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

 

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 5η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (8) οκτώ μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.686.356 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι  το 84,57% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

 

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 12.686.356 μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν για έγκριση.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους την έγκριση της διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση  των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01 - 31/12/2021 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση το 2023.

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Χρ. Αναγνώστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781  ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Νικ. Παππά με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391  ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους.

6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356  μετοχές και 12.686.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018 .  

7. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την  χρήση  2021 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου .  

8. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  2021 από τα μέλη.

9. Σε σχέση με το ένατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

","updSeqNo":"20220705.143817280"},{"id":"1786546","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:19:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"REDS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"285","contentSymbol":"ΚΑΜΠ","contentSysname":"KAMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734619","photoPath":"","body":"

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»)
με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2022
","updSeqNo":"20220705.143404697"},{"id":"1786545","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"14:16:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"REDS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"285","contentSymbol":"ΚΑΜΠ","contentSysname":"KAMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734597","photoPath":"","body":"

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου -Ημερομηνίας διεξαγωγής ΤΓΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία REDS AE (η Εταιρία), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνέχεια της από 29 Απριλίου 2022 ανακοίνωση της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα διεξαχθεί την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου -Ημερομηνίας διεξαγωγής ΤΓΣ
","updSeqNo":"20220705.143103630"},{"id":"1786509","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"11:20:23","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"534520","contentSymbol":"CNLCAP","contentSysname":"CNLCAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734282","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα.

CNL CAP- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20220705.113503667"},{"id":"1786496","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:52:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"460","contentSymbol":"ΦΡΛΚ","contentSysname":"FOYRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734225","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220705.110708540"},{"id":"1786493","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:14:27","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - Profile: Finuevo Core, η νέας γενιάς τραπεζική πλατφόρμα","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734158","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022: Η Profile software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παρουσιάζει το Finuevo Core, το τραπεζικό σύστημα νέας γενιάς που αποτελεί τη μετεξέλιξη του κορυφαίου τραπεζικού συστήματος FMS.next. Το Finuevo Core υιοθετεί μία σύγχρονη τραπεζική λογική και προσφέρει μια νέα προσωποποιημένη εμπειρία πλοήγησης στον χρήστη μέσω ενός πλήρους ανανεωμένου front-end. H βραβευμένη τραπεζική πλατφόρμα FMS.next μετεξελίσσεται σε ένα σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας και αισθητικής προσφέροντας στους χρήστες την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα σε όλες τις συσκευές μέσω του προηγμένου responsive native web interface.

 

H πλατφόρμα έχει ριζικά επανασχεδιαστεί με γνώμονα την αποδοτική και εύκολη χρήση, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Αξιοποιώντας σύγχρονο τρόπο περιήγησης οι χρήστες εκτελούν με ευκολία τις εργασίες τους έχοντας άμεση πρόσβαση στην πληροφορία που αναζητούν ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν το υψηλό επίπεδο αυτοματισμού και την ενσωματωμένη μηχανή διαχείρισης ροών εργασίας (workflow engine). Η αναγκαία αλληλεπίδραση με το σύστημα περιορίζεται στο ελάχιστο, επιτρέποντας την ολοκλήρωση περισσότερων εργασιών στον ίδιο χρόνο.

 

Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται ιδιαίτερες δυνατότητες που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των χρηστών με το σύστημα, όπως η δυνατότητα για φωνητικές εντολές (voice activated commands), ειδοποιήσεις χρηστών, chat αλλά και προηγμένο σχεδιασμό και διαχείριση ροών εργασίας (workflows). Σε συνδυασμό με νέες προσωποποιημένες δυνατότητες όπως dashboards, συντομεύσεις και ιστορικότητα περιήγησης, η πλατφόρμα Finuevo Core προσφέρει καινοτόμες και ανταγωνιστικές λειτουργικότητες, με στόχο να καλύψει τις μελλοντικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης τράπεζας.

 

Το Finuevo Core είναι η τραπεζική πλατφόρμα νέας γενιάς που ανταποκρίνεται επιτυχώς στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς καθιστώντας το ως το backbone των τραπεζικών εργασιών για ενοποιημένη προσέγγιση. Το Finuevo Core μπορεί να διασυνδεθεί με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα μέσω standard APIs και μαζί με το Finuevo Digital, την digital banking πλατφόρμα της Profile, αποτελούν το Finuevo Suite, ένα προϊόν που εξασφαλίζει πλήρη, front-to-back cloud και SaaS enabled κάλυψη τραπεζικών εργασιών για Τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (EMIs, MFIs, Digital Lenders, κ.ά.) που επιδιώκουν ψηφιακό εκσυγχρονισμό στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

","updSeqNo":"20220705.102903530"},{"id":"1786492","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:14:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (04/07/2022)","contentId":"308","contentSymbol":"ΚΟΥΕΣ","contentSysname":"QUEST.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734168","photoPath":"","body":"

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 04/07/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 378 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,24 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.601,67 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 396.120 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,3694% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220705.102903483"},{"id":"1786490","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"10:11:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734143","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220705.102601947"},{"id":"1786477","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:39:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733847","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
","updSeqNo":"20220705.094021367"},{"id":"1786484","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:35:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6734014","photoPath":"","body":"

Παιανία, 5 Ιουλίου 2022  –  Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) μέτοχος της INTRAKAT κατά ποσοστό 23,54% και ελέγχουσα συνολικά, δια της θυγατρικής της εταιρείας INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., ποσοστό 36,79% του συνόλου των μετοχών INTRAKAT, γνωστοποιεί, σε συνέχεια της από 30.06.2022 Ανακοίνωσης, την επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεών της με επενδυτές.

Κατόπιν τούτου, συμφωνήθηκε όπως, η INTRACOM HOLDINGS, διατηρούσα στην INTRAKAT ποσοστό συμμετοχής 5,09%, προβεί στις 05/07/2022, μαζί με την INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., στην πώληση του συνόλου των υπόλοιπων μετοχών τους IΝTRAKAT (23.795.107 μετοχές, ποσοστό 31,70%), έναντι τιμής πώλησης € 2,95, ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος € 70.195.565,65, στην αγοράστρια «WINEX INVESTMENTS LIMITED», εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου.

","updSeqNo":"20220705.095004003"},{"id":"1786480","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:19:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος Χρήσης 2021","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733997","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού Ευρώ 0,90 ανά μετοχή για τη χρήση 2021. Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Νοεμβρίου 2021 η Εταιρεία κατέβαλε ως προσωρινό μέρισμα ποσό Ευρώ 0,20 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2021. Κατόπιν τούτου το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 0,70 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (744.250 μετοχές) οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος. Κατόπιν τούτου, το μικτό ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 0,70473447 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,03523672 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α 201 /12.12.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 διαμορφώνεται σε Ευρώ 0,66949775 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Παρασκευής 8 Ιουλίου 2022 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2021.

 

Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – ως εξής:

 

  1. Μέσω των συμμετεχόντων του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και  Χρηματιστηριακές Εταιρείες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος θα διενεργείται, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.

 Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για το παραπάνω υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2021 της Εταιρείας μέχρι 31-12-2027) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στα τηλέφωνα: 210-809 4194 (κ. Ιωάννης Δημάκης) και 210-809 4204 (κ. Συμεών Λυμπεράκης).

 

Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220705.093401137"},{"id":"1786481","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"09:19:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3461/2006: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"248","contentSymbol":"ΕΥΠΙΚ","contentSysname":"EUPIC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733987","photoPath":"","body":"

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία «ALLIANZ SE» (εφεξής ο «Προτείνων») στις 11 Φεβρουαρίου 2022, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), εκτός από εκείνες τις μετοχές που ήδη κατέχουν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

Την 4η Ιουλίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 647.085 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,44% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιείται στη τιμή των 7,80 Ευρώ ανά μετοχή.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-αποκτήσεις, καθώς και αυτές που ανακοινώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο 2022, ο Προτείνων κατέχει πλέον, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 12,34% της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») αποτελούν οι συνδεδεμένες εταιρείες του Προτείνοντος, οι οποίες εμπίπτουν στον ορισμό των Συντονισμένων Προσώπων σύμφωνα το άρθρο 2 (ε) του Νόμου και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220705.093401183"},{"id":"1786476","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"08:49:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"265","contentSymbol":"ΙΚΤΙΝ","contentSysname":"IKTIN.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733821","photoPath":"","body":"

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Λυδία  Χαϊδά, στις 4-7-2022, προέβη σε αγορά 7.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 3.564,99 ευρώ.

","updSeqNo":"20220705.090412123"},{"id":"1786471","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"08:34:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αγορές ιδίων μετοχών","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733811","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 31.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές ιδίων μετοχών, σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών:

Ημερομηνία

Αριθμός μετοχών

Συνολική αξία (EUR)

Μέση τιμή (EUR)

04.07.2022

17.000

53.278,96

3,1341

 

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ.

 

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ATHEX διαθέτει άμεσα 1.324.900 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,195% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220705.084911540"},{"id":"1786485","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Διαγραφή","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 05/07/2022, σύμφωνα με την από 01.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111003026) και \"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.\" (GRS315003004) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.","updSeqNo":"20220705.095108130"},{"id":"1786488","articleDate":"2022-07-05","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Διαγραφή","contentId":"300","contentSymbol":"ΚΜΟΛ","contentSysname":"KMOL.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 05/07/2022, σύμφωνα με την από 01.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111003026) και \"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.\" (GRS315003004) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.","updSeqNo":"20220705.095316480"},{"id":"1786456","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:35:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733629","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

30.06.2022

29.06.2022

Πώληση

600

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.952,50

2

30.06.2022

29.06.2022

Αγορά

6

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.949,00

3

04.07.2022

01.07.2022

Αγορά

200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

623,00

4

04.07.2022

01.07.2022

Πώληση

300

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

937,50

5

04.07.2022

01.07.2022

Αγορά

7

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.193,00

6

04.07.2022

01.07.2022

Πώληση

2

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

629,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20220704.185004410"},{"id":"1786453","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:30:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733577","photoPath":"","body":"

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 3.114.144 μετοχών της «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΑΤΡΑΣΤ με ελληνική γραμματοσειρά και ATRUST με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 4,80 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της συνεδρίασης της 4ης Ιουλίου 2022 της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).

 

 

 

Κηφισιά, 4 Ιουλίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

","updSeqNo":"20220704.184308377"},{"id":"1786454","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:29:47","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733603","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.184402503"},{"id":"1786450","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:14:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Η Alpha Services and Holdings S.A., 100% μητρική της Alpha Bank, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Alpha Bank και της Nexi S.A. που σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της Nexi Payments Greece. [04.0","contentId":"130","contentSymbol":"ΑΛΦΑ","contentSysname":"ALPHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733556","photoPath":"","body":"

Η Alpha Services and Holdings S.A., 100% μητρική της Alpha Bank, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Alpha Bank και της Nexi S.A. που σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της Nexi Payments Greece. [04.07.2022]

Εταιρική Ανακοίνωση_GR.pdf
","updSeqNo":"20220704.182900487"},{"id":"1786449","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"18:14:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση συνεργασίας ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε. και RWE Renewables GmbH","contentId":"217","contentSymbol":"ΕΛΠΕ","contentSysname":"ELPE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733522","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.182900440"},{"id":"1786444","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"17:40:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733420","photoPath":"","body":"

Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2022

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022
","updSeqNo":"20220704.175512810"},{"id":"1786429","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"16:08:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"419","contentSymbol":"ΣΑΡΑΝ","contentSysname":"KYSA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733115","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022(Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

 

 

1ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

2ο Θέμα:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

3ο Θέμα

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατ΄ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

4o Θέμα

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

5ο Θέμα

Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022, κατ΄ άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

6ο Θέμα

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

7ο Θέμα

Ανακοίνωση, κατ΄άρθρο 82 του Ν.4548/2018, εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 16.07.2021) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα νεοεκλεγέντα ως άνω Μέλη.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

8ο Θέμα

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021..

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

9ο Θέμα

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Επί του θέματος :

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

2.292.052

54,8148%

2.292.052

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

10ο Θέμα

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

-

","updSeqNo":"20220704.162327713"},{"id":"1786413","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"15:03:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733048","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Δείτε συνημμένο αρχείο
","updSeqNo":"20220704.151805743"},{"id":"1786412","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"15:01:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΒΑΞ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"103","contentSymbol":"ΑΒΑΞ","contentSysname":"AVAX.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6733022","photoPath":"","body":"

Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014

 

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και την από 04.07.2022 γνωστοποίηση που έλαβε από τον κο Αναστάσιο Τσακανίκα, σύμβουλο διοίκησης της Εταιρείας, ότι την 30.06.2022 το ανωτέρω αναφερόμενο στέλεχος προέβη σε αγορά 16.000 μετοχών της Εταιρείας, με τα επ' αυτών δικαιώματα ψήφου, αξίας 11.194 ευρώ.

 

Μαρούσι, 04 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220704.151617103"},{"id":"1786399","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"13:39:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"386","contentSymbol":"ΟΤΟΕΛ","contentSysname":"OTOEL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732863","photoPath":"","body":"

Κηφισιά, 04 Ιουλίου 2022

 

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις  01/07/2022, η Εταιρεία Main stream S.A., ελεγχόμενη από τον  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας  κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, και τον κ. Γιώργο Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος, ( έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά συνολικά 8.500 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 70.046,34.

","updSeqNo":"20220704.135404903"},{"id":"1786396","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"13:26:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"386","contentSymbol":"ΟΤΟΕΛ","contentSysname":"OTOEL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732833","photoPath":"","body":"

Κηφισιά, 04 Ιουλίου 2022

 

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις  01/07/2022, η Εταιρεία Main stream S.A., ελεγχόμενη από τον  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας  κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, και τον κ. Γιώργο Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος, ( έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά συνολικά 8.500 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 70.046,34.

","updSeqNo":"20220704.134107613"},{"id":"1786393","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"13:03:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ημερομηνία Aνακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων B ' τριμήνου 2022","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732815","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.131803987"},{"id":"1786391","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"12:50:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022","contentId":"245","contentSymbol":"ΕΥΑΠΣ","contentSysname":"EYAPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732788","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 309/2022 απόφαση του, τροποποίησε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022 της Εταιρείας ως  εξής:

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη  8 Σεπτεμβρίου 2022

Αποκοπή Μερίσματος : Τετάρτη  14 Σεπτεμβρίου 2022 (*)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022  (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 (*)

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2022 : Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

","updSeqNo":"20220704.130509203"},{"id":"1786380","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"12:31:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732778","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι ο κος Τσινάβος Παναγιώτης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 30/06/2022 σε αγορά 1.350 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,3670 ευρώ έκαστη και στη 1/07/2022 σε αγορά 650 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,4411 ευρώ έκαστη.

","updSeqNo":"20220704.124618157"},{"id":"1786371","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"11:51:09","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"265","contentSymbol":"ΙΚΤΙΝ","contentSysname":"IKTIN.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732713","photoPath":"","body":"

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Αναστασία  Χαϊδά, στις 1-7-2022, προέβη σε αγορά 13.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 6.678,81 ευρώ.

","updSeqNo":"20220704.120610830"},{"id":"1786370","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"11:50:54","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"460","contentSymbol":"ΦΡΛΚ","contentSysname":"FOYRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732723","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220704.120513690"},{"id":"1786367","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"11:23:28","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΛΥΔΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"299404","contentSymbol":"ΙΛΥΔΑ","contentSysname":"ILYDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732686","photoPath":"","body":"

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 1η  Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Δήμος Αθηναίων Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.714.811 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,47% επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ilyda.com). 

 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκε τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://www.ilyda.com), όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (http://www.athexgroup.gr), καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28ης Απριλίου 2022, καθώς και την από 29 Απριλίου 2022 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311), αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 3ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

 

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα ενέκρινε τη μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, επί σκοπώ διατήρησης της κεφαλαιακής θέσεως και επάρκειας της Εταιρείας, περαιτέρω ενίσχυσης της ρευστότητας και μείωσης και εκμηδένισης του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» (AM ΣΟΕΛ 125) για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 8ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), και οι οποίες τελούν σε συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 10ο θέμα επικύρωσε ομόφωνα την κατάργηση και λύση τόσο του με αριθμό 559/11.04.2017 προσυμφώνου πωλήσεως ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Μπλάνα, όσο και της με αριθμό 16153/19.03.2019 πράξεως παρατάσεως προθεσμίας προσυμφώνου πωλήσεως ακινήτου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Μπουρνόζου, που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, αναφορικά με την απόκτηση εκ μέρους της Εταιρείας οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε αγροτεμάχιο κείμενο στη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής αντί συνολικού τιμήματος 500.000,00 Ευρώ, προκειμένου το καταρτισθέν προσύμφωνο να καταστεί παντελώς ανίσχυρο και χωρίς κανένα έννομο αποτέλεσμα ως προς επιδιωκόμενη μεταβίβαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 11ο θέμα ανακοινώθηκε προς το σώμα των μετόχων η εκλογή του κ. Παναγιώτη Μάλλιου του Αναστασίου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 09.07.2026) του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους αυτού κ. Φίλιππου Κούτσικου του Αδαμαντίου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2021, αφού προηγουμένως ελήφθη υπόψιν η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων και αφού η Γενική Συνέλευση ήλεγξε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου:

(α) τη συνδρομή στο πρόσωπο του νέου μέλους των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις προβλέψεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

(β) την πλήρωση εκ μέρους του νέου μέλους των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:

(i) τη μη κατοχή άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) την απαλλαγή από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,

(γ) τη μη συνδρομή στο πρόσωπο του νέου μέλους του κωλύματος της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι της μη έκδοσης εντός ενός (1) έτους, πριν την εκλογή του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη,

(δ) τη μη συνδρομή στο πρόσωπο του νέου μέλους κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, 

(ε) την πλήρωση της τιθέμενης από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 προϋπόθεσης περί του ελαχίστου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(στ) τη συμμόρφωση με τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και

(ζ) τη συμμόρφωση με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία (μη αποκλεισμός μέλους λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού),

ενέκρινε ομόφωνα, ως το μοναδικό αρμόδιο κατά νόμο εταιρικό όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, την διατήρηση στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Μάλλιου του Αναστασίου, ο οποίος εξελέγη στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 09.07.2026) του παραιτηθέντος μέλους, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.714.811

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.714.811

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.714.811

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 13ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 08.06.2022 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

","updSeqNo":"20220704.113815603"},{"id":"1786363","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:43:38","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (01/07/2022)","contentId":"308","contentSymbol":"ΚΟΥΕΣ","contentSysname":"QUEST.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732659","photoPath":"","body":"

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 01/07/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 609 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,27 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 2.598,45 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 395.742 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,3691% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220704.105810193"},{"id":"1786362","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:41:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (30/06/2022)","contentId":"308","contentSymbol":"ΚΟΥΕΣ","contentSysname":"QUEST.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732649","photoPath":"","body":"

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 30/6/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,26 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 12.782,05 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 395.133 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,3685% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

","updSeqNo":"20220704.105602060"},{"id":"1786361","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:30:29","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"383","contentSymbol":"ΟΛΥΜΠ","contentSysname":"OLYMP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732634","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220704.104516653"},{"id":"1786360","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:28:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732616","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 01/07/2022, σε αγορά 15 ιδίων ομολογιών  «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2» με μέση τιμή κτήσης 928,04 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 13.920,56 ευρώ, καθώς και σε αγορά 3 ιδίων ομολογιών «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3» με μέση τιμή κτήσης 926,37 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 2.779,12 ευρώ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η Εταιρεία κατέχει 122 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2», ήτοι ποσοστό 0,024% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία και 240 ομολογίες «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3», ήτοι ποσοστό 0,080% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία.

","updSeqNo":"20220704.104310517"},{"id":"1786357","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:13:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Νέος Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732599","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» ανακοινώνει ότι ο κ. Θεόδωρος Ζάρρος ορίζεται ως Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας, μετά την αποχώρηση του κ. Δημήτρη Καραϊσκάκη την 30.06.2022.

Ο κ. Ζάρρος κατείχε τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Υποδομών & Υποστήριξης του Ομίλου από τον Φεβρουάριο του 2018. Προηγουμένως, είχε εργαστεί επί σειρά ετών ως Επικεφαλής Πληροφορικής σε μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα και διαθέτει ευρεία γνώση του επενδυτικού περιβάλλοντος τόσο από την τεχνολογική όσο και από την επιχειρησιακή σκοπιά. Έχει εκτενή εμπειρία σε μεγάλα έργα πληροφορικής και έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον κ. Καραϊσκάκη για την πολυετή προσφορά του από σημαντικές θέσεις ευθύνης.

","updSeqNo":"20220704.102810507"},{"id":"1786355","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:04:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εξαγοράς Coleus Packaging Limited","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732567","photoPath":"","body":"

H IDEAL Holdings ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 31.03.2022 ανακοίνωσης σχετικά με την εξαγορά του 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited που εδρεύει στην Ν. Αφρική, έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής και ολοκλήρωσε την συναλλαγή. Τα αποτελέσματα της Coleus Packaging θα ενοποιούνται στα αποτελέσματα της IDEAL Holdings με αρχή το 3ο τρίμηνο του 2022, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2022 και μετά.

","updSeqNo":"20220704.101910830"},{"id":"1786356","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"10:04:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Δελτίο Τύπου - Τελετή έναρξης εργασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732553","photoPath":"","body":"

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Εταιρείας

Δελτίο Τύπου - Τελετή έναρξης εργασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου ? Πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο
","updSeqNo":"20220704.101910767"},{"id":"1786354","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:52:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών","contentId":"540282","contentSymbol":"TITC","contentSysname":"TITC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732504","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
","updSeqNo":"20220704.100712403"},{"id":"1786353","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:50:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αγορές ιδίων μετοχών","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732478","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 31.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές ιδίων μετοχών, σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών:

Ημερομηνία

Αριθμός μετοχών

Συνολική αξία (EUR)

Μέση τιμή (EUR)

01.07.2022

27.903

87.283,69

3,1281

 

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ.

 

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ATHEX διαθέτει άμεσα 1.307.900 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,167% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220704.100505910"},{"id":"1786352","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:37:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"196","contentSymbol":"ΕΒΡΟΦ","contentSysname":"EVROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732463","photoPath":"","body":"
Οικονομικό Ημερολόγιο 2022
 
Τροποποίηση
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022, αντί της Πέμπτης 28 Ιουλίου 2022.
Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220704.095211190"},{"id":"1786351","articleDate":"2022-07-04","articleTime":"09:36:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6732445","photoPath":"","body":"

 

 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

 

Χαλκίδα, 4/7/2022


Η Εταιρεία \"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ\" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021  απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 01/07/2022 προέβη στην αγορά 1.292 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,3258 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 3.004,96.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών \"ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 49.943 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,185% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.


","updSeqNo":"20220704.095117457"}]}}" ["headers"]=> object(Requests_Response_Headers)#7744 (1) { ["data":protected]=> array(11) { ["cache-control"]=> array(1) { [0]=> string(34) "private,max-age=0, must-revalidate" } ["content-type"]=> array(1) { [0]=> string(45) "application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8" } ["content-encoding"]=> array(1) { [0]=> string(7) "deflate" } ["vary"]=> array(1) { [0]=> string(15) "Accept-Encoding" } ["server"]=> array(1) { [0]=> string(3) "ws1" } ["set-cookie"]=> array(1) { [0]=> string(72) "ASPSESSIONIDSATQCQTR=GGAAOBCCAJCIBLODJPJAMOOO; path=/; httponly; secure;" } ["x-ib-srv"]=> array(1) { [0]=> string(6) "ib-ws1" } ["x-powered-by"]=> array(1) { [0]=> string(7) "Boffins" } ["x-aspnet-version"]=> array(1) { [0]=> string(3) "kma" } ["date"]=> array(1) { [0]=> string(29) "Wed, 06 Jul 2022 04:00:07 GMT" } ["content-length"]=> array(1) { [0]=> string(5) "56420" } } } ["status_code"]=> int(200) ["protocol_version"]=> float(1.1) ["success"]=> bool(true) ["redirects"]=> int(0) ["url"]=> string(235) "https://services.inbroker.gr/data/xml/news/getArticles.asp?userName=ProtoThemaSite&company=Intarget&IBSessionId=A5698G3G-5HJKU-7ILO2-65J6-IKRLF123378&lang=GR&providerId=2&data=WEB&from=2022-07-03&afterUSN=20220703.000000000&format=json" ["history"]=> array(0) { } ["cookies"]=> object(Requests_Cookie_Jar)#7751 (1) { ["cookies":protected]=> array(1) { ["ASPSESSIONIDSATQCQTR"]=> object(Requests_Cookie)#7740 (5) { ["name"]=> string(20) "ASPSESSIONIDSATQCQTR" ["value"]=> string(24) "GGAAOBCCAJCIBLODJPJAMOOO" ["attributes"]=> object(Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary)#7741 (1) { ["data":protected]=> array(5) { ["path"]=> string(1) "/" ["httponly"]=> bool(true) ["secure"]=> bool(true) [""]=> bool(true) ["domain"]=> string(20) "services.inbroker.gr" } } ["flags"]=> array(4) { ["creation"]=> int(1657080012) ["last-access"]=> int(1657080012) ["persistent"]=> bool(false) ["host-only"]=> bool(true) } ["reference_time"]=> int(1657080012) } } } } ["filename":protected]=> NULL ["data"]=> NULL ["headers"]=> NULL ["status"]=> NULL } }
string(235) "https://services.inbroker.gr/data/xml/news/getArticles.asp?userName=ProtoThemaSite&company=Intarget&IBSessionId=A5698G3G-5HJKU-7ILO2-65J6-IKRLF123378&lang=GR&providerId=2&data=WEB&from=2022-07-03&afterUSN=20220703.000000000&format=json"