Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

array(6) { ["headers"]=> object(Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary)#6122 (1) { ["data":protected]=> array(11) { ["cache-control"]=> string(34) "private,max-age=0, must-revalidate" ["content-type"]=> string(45) "application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8" ["content-encoding"]=> string(7) "deflate" ["vary"]=> string(15) "Accept-Encoding" ["server"]=> string(3) "ws1" ["set-cookie"]=> string(72) "ASPSESSIONIDACSTDTRT=DCGKOJEBOPBDLBPDFAJMNPLD; path=/; httponly; secure;" ["x-ib-srv"]=> string(6) "ib-ws1" ["x-powered-by"]=> string(7) "Boffins" ["x-aspnet-version"]=> string(3) "kma" ["date"]=> string(29) "Tue, 28 Sep 2021 13:14:09 GMT" ["content-length"]=> string(5) "23953" } } ["body"]=> string(69207) "{"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1741207","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"15:24:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"303","contentSymbol":"ΚΟΡΔΕ","contentSysname":"KORDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439499","photoPath":"","body":"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2021
","updSeqNo":"20210928.153903823"},{"id":"1741166","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"12:41:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"300","contentSymbol":"ΚΜΟΛ","contentSysname":"KMOL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439405","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα , τα αποτελέσματα του Α` εξαμήνου 2021 θα δημοσιευτούν την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 αντί της Τρίτης 28 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Επισημαίνεται, ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karamolegos-bkr.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

","updSeqNo":"20210928.125617203"},{"id":"1741141","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"10:46:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της ΕΓΣ","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439330","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210928.110109817"},{"id":"1741137","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"10:36:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439304","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 προέβη σε αγορά 1.500 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 19.835,00 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 13,223 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 376.889 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,34% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12,057 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20210928.105119490"},{"id":"1741133","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"10:04:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439291","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

27.09.2021

24.09.2021

Πώληση

400

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.437,50

2

27.09.2021

24.09.2021

Αγορά

4

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.435,00

3

28.09.2021

27.09.2021

Πώληση

143

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

511,94

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20210928.101901033"},{"id":"1741132","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:50:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ","contentId":"139","contentSymbol":"ΑΣΤΑΚ","contentSysname":"ASTAK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439276","photoPath":"","body":"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
","updSeqNo":"20210928.100511720"},{"id":"1741130","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:45:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439248","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210928.100016637"},{"id":"1741124","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:33:42","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο51 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"139","contentSymbol":"ΑΣΤΑΚ","contentSysname":"ASTAK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439218","photoPath":"","body":"

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο51 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο51 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210928.094802913"},{"id":"1741125","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:33:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ","contentId":"117","contentSymbol":"ΒΙΟΚΑ","contentSysname":"BIOKA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439200","photoPath":"","body":"

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ εξεδόθη το παρακάτω Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου του 2021.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του Α΄εξαμήνου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

 

Κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατέγραψε σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 54,69% έναντι του Α΄εξάμηνο του 2020 και μεγάλη αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων ήτοι κέρδη προ φόρων 1,90 εκ. € έναντι ζημιών (2,58) εκ. € το Α΄εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 173,6% και EBITDA 6,19 εκ.€ έναντι 1,54 εκ.€ το Α΄εξάμηνο του 2020 αύξηση κατά 301,95%. Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγω στις επιδόσεις της Θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

 

Α'.  ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

 ­   Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2021 σε 90,06 εκ € έναντι  58,22 εκ €  το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2020. Αύξηση κατά 54,69%.

 

­   Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2021  σε 45,65 εκ € έναντι 35,84 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 27,40%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 50,70% του συνολικού τζίρου. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν σε 44,40 εκ € το Α εξάμηνο του 2021 έναντι 22,38 εκ € το 2020 αύξηση κατά 98,39 %.

 ­   Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2021σε 6,19 εκ €, έναντι 1,54εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 301,95 %

 ­   Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 σε κέρδη 1,90εκ €,  έναντι ζημιών (2,58) εκ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 173,64 %

 ­   Το Α' εξάμηνο του 2021 ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους 1,20 εκ € κέρδη, έναντι ζημιών (2,72) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

 

 

Β' Μητρική Εταιρία « ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

 ­   Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 σε 1,71 εκ € έναντι 1,51 εκ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 13,24%.

 

­   Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 0,208 εκ € κέρδη έναντι ζημίας (0,058) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 458,62%.

 ­   Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄ εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε (0,68) εκ € ζημία έναντι ζημίας (0,98) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.μείωση ζημιών κατά 30,35%.

 ­   Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Α΄ εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε (0,69) εκ € ζημία, έναντι ζημίας (0,89) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. 

 Η ισχυρή ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Όμιλου αποτελεί το επιστέγασμα της υλοποίησης ενός μεγαλόπνοου επενδυτικού πλάνου της Διοίκησης του Όμιλου ύψους περίπου 20 εκ.€, επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη και αναμένονται να υλοποιηθούν ως το 2022. Οι στρατηγικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της Διοίκηση του Όμιλου.

 Σας αναφέρουμε τις κυριότερες επενδύσεις του Ομίλου:

 Ήδη από τις αρχές του 2021 λειτουργούν στο Κουλούρι της Λάρισας μια νέα σύγχρονη μονάδα ηλεκτροστατική βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9.000 τόνων ετησίως και η μονάδα βαφής απομίμηση ξύλου δυναμικότητας 1.200 τόνων ετησίως.

 Η έναρξη εργασιών για την κατασκευή ενός νέου αποθηκευτικού χώρου 6.000 μ2 στο Κουλούρι της Λάρισας.

 Έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου Φ/Β σταθμού 10MW για λογαριασμό της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ τον Ιανουάριο του 2022. Έτσι ο όμιλος θα κατέχει Φ/Β σταθμούς 19MW.

 Και το σημαντικότερο η παραγγελία για την κατασκευή νέας πρέσας. Η νέα γραμμή Διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως στο Κουλούρι της Λάρισας θα δώσει νέα ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία του Όμιλου έχει ήδη κατατεθεί αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016.

Οι ανωτέρω επενδύσεις αναμένεται να ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο τον Όμιλο και ειδικότερα την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση στον κλάδο της μεταλλουργίας, συνεισφέροντας έτσι στην τόνωση της τοπικής οικονομίας με νέες θέσεις εργασίας και γενικότερα στην εθνική οικονομία της χώρας.

 

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες του Α εξαμήνου 2021 θα δημοσιευθούν με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική δ/νση της εταιρίας www.biokarpet.gr στις 28/9/2021 και την ίδια ημερομηνία στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

 

 Λάρισα   28/9/2021

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

","updSeqNo":"20210928.094803023"},{"id":"1741120","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"08:54:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439028","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία \"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ\" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 27/9/2021 προέβη στην αγορά 2.610 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,1523 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 5.617,60.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών \"ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 19.098 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,071% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

","updSeqNo":"20210928.090909200"},{"id":"1741119","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Διαγραφή","contentId":"261","contentSymbol":"ΙΑΣΩ","contentSysname":"IASO.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 28/09/2021, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 5/929/24.9.2021 και 6/929/24.9.2021 αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (GRS379233000 αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.","updSeqNo":"20210928.090529993"},{"id":"1741105","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"19:07:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438823","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 7,3000 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 14.600,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20210927.192203643"},{"id":"1741100","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"18:48:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων A εξαμήνου 2021","contentId":"464939","contentSymbol":"ΤΕΝΕΡΓ","contentSysname":"TENERGY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438801","photoPath":"","body":"

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  1ου  εξαμήνου  του  2021  καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2021 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna‐energy.com)  και  του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr)  θα γίνει την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

","updSeqNo":"20210927.190317723"},{"id":"1741096","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"18:44:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2021","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438791","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών  αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2021 καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2021 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com)  και  του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr)  θα γίνει την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

","updSeqNo":"20210927.185918403"},{"id":"1741049","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:57:49","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021","contentId":"524873","contentSymbol":"ΠΡΟΝΤΕΑ","contentSysname":"PRODEA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438710","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο

Prodea - Επιικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο - Σεπτέμβριος 2021
","updSeqNo":"20210927.181212173"},{"id":"1741020","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:28:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438591","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

24.09.2021

23.09.2021

Αγορά

4.700

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

17.093,50

2

27.09.2021

24.09.2021

Αγορά

8.800

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

31.731,26

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20210927.174306553"},{"id":"1741015","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:22:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438544","photoPath":"","body":"

Η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ  A.B.E.E. ανακοινώνει  ότι οι “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και τα “Στοιχεία και Πληροφορίες” της περιόδου 01.01.2021 – 30.06.2021  θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.haidemenos.gr  την Tετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021.

","updSeqNo":"20210927.173716200"},{"id":"1740999","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:03:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ","contentId":"196","contentSymbol":"ΕΒΡΟΦ","contentSysname":"EVROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438434","photoPath":"","body":"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-09-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-09-21
","updSeqNo":"20210927.171806207"},{"id":"1740998","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"16:58:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ","contentId":"436","contentSymbol":"ΓΕΔ","contentSysname":"GED.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438406","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Η  εταιρεία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 69242/2021 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 177/2021 αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ' άρθρα 80 παρ. 3 και 86 του Ν. 4738/2020, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Πολιμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά τη δικάσιμο της 15ης Σεπτεμβρίου 2021. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει δεκτή την ως άνω αίτηση και χορήγησε προσωρινή διαταγή, με την οποία προσωρινά α) αναστέλλει τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρείας για την ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίζονται από τους όρους της προς επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών της, β) αναστέλλει τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατ' αντιδικία, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης της Εταιρείας, γ) απαγορεύει την με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, μέχρι την έκδοση απόφασης της από 31/03/2021 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 98/2021 αίτησης περί επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης και όχι πέραν των δώδεκα μηνών από την κατάθεση της ως άνω αίτησης.

Η κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα προληπτική προστασία της Εταιρείας θα διασφαλίσει, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, την περιουσιακή της ενότητα, την μη ελάττωση του ενεργητικού της, η οποία θα προξενούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στην εξυγιαντική διαδικασία που έχει ήδη εκκινήσει, και θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης καταβολής των δεδουλευμένων μισθών στους εργαζομένους της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης.

Υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης, η οποία περιέχει προνομιακή πληροφορία, είναι ο κ. Θρασύβουλος Τσαμούρης, του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Αιγάλεω, 27 Σεπτεμβρίου 2021

 

","updSeqNo":"20210927.171303570"},{"id":"1740933","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"14:38:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Ενημέρωση Αναλυτών για Οικονομικά Αποτελέσματα A Εξαμήνου","contentId":"246","contentSymbol":"ΕΥΔΑΠ","contentSysname":"EYDAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438396","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

 

 

 

Ενημέρωση Αναλυτών για Οικονομικά Αποτελέσματα A Εξαμήνου

 

 

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημέρωση των οικονομικών αναλυτών αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση στην αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αναλυτές μπορούν να επικοινωνήσουν στα email:  eydap-met@eydap.gr και echr@eydap.gr.

 

 

","updSeqNo":"20210927.145307977"},{"id":"1740930","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"14:28:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"167","contentSymbol":"ΓΕΒΚΑ","contentSysname":"GEBKA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438385","photoPath":"","body":"

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 24-09-2021 προέβη στην αγορά 2.500 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 3.038,19

","updSeqNo":"20210927.144316027"},{"id":"1740856","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"11:06:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438292","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
","updSeqNo":"20210927.112110947"},{"id":"1740846","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"10:05:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438259","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210927.102010447"},{"id":"1740844","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"10:01:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438214","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210927.101620490"},{"id":"1740838","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:46:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438195","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 24/9/2021 σε αγορά 40.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 357.837,27 ευρώ.

 

","updSeqNo":"20210927.100117010"},{"id":"1740836","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:43:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438183","photoPath":"","body":"

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 23η  Σεπτεμβρίου 2021  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,8267 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 11.653,40 Ευρώ και την 24η  Σεπτεμβρίου 2021 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,6700 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.072,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 16.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            

","updSeqNo":"20210927.095814647"},{"id":"1740833","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:32:10","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"SPACE HELLAS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"SPACE HELLAS Α.Ε. - Στη Space Hellas το Σύστημα Ελέγχου και Επιτήρησης Εξωτερικών Συνόρων της χώρας μας","contentId":"427","contentSymbol":"ΣΠΕΙΣ","contentSysname":"SPACE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438173","photoPath":"","body":"

Η Space Hellas μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανέλαβε το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η συνολική αξία της σύμβασης είναι 29.313.169,72€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, δαπανών και Φ.Π.Α.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που στόχο έχει, την ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και της επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων και κατ'επέκταση της ασφάλειας της χώρας μας. Aφορά την προμήθεια εξοπλισμού, συνοδευόμενου από το αναγκαίο λογισμικό, το οποίο θα επιτρέπει να εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες εργασίες από τις αστυνομικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΣΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του εθνικού ΣΕΕ, (σύνδεση αστυνομικών υπηρεσιών με την εθνική διεπαφή).

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την υλοποίηση και εφαρμογή του εθνικού ΣΕΕ, απαιτεί την πραγματοποίηση νέων διαδικασιών κατά τη διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου από το αρμόδιο αστυνομικό προσωπικό στις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων (ΥΕΔ) της χώρας, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού σε όλα τα ΣΣΔ (Σημεία Συνοριακής Διέλευσης), (χερσαία, εναέρια και θαλάσσια).

Επιπρόσθετα, εμπεριέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα επιτρέπει την πρόσβαση στο ΣΕΕ, στις αστυνομικές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγηση παράτασης του χρόνου βραχείας διαμονής, για τον έλεγχο του νόμιμου ή του παράνομου της διαμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και αστυνομικών Υπηρεσιών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τη διαμόρφωση Κέντρου Δεδομένων (Data Center) και εφεδρικού (DRS), κεντρικό ΙΤ εξοπλισμό (servers, switches, routers, firewalls), storage, περιφερειακό εξοπλισμό H/Y σταθεροί και φορητοί, λογισμικά εικονοποίησης βάσεων δεδομένων, σταθερά και κινητά συστήματα λήψης βιομετρικών δεδομένων, συστήματα αυτοεξυπηρέτησης (Self Service Systems), έξυπνες πύλες (e-Gates) και Automated Border Control Systems (ABCS).

Η Space Hellas με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στο χώρο του ICT και έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μεγάλα έργα αναφοράς της χώρας μας, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις του πολύ κρίσιμου αυτού έργου, παρέχοντας τις πλέον άρτιες τεχνολογικές λύσεις, ώστε να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία.

","updSeqNo":"20210927.094709973"},{"id":"1740832","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:31:18","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021","contentId":"530920","contentSymbol":"ΜΠΡΙΚ","contentSysname":"BRIQ.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438154","photoPath":"","body":"

ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
","updSeqNo":"20210927.094615207"},{"id":"1740830","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:04:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438033","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία \"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ\" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 24/9/2021 προέβη στην αγορά 2.595 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,16 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR
5.605,20. 
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών \"ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 16.488 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,061% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

","updSeqNo":"20210927.091901227"},{"id":"1740826","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΛΙΝΑ)","contentId":"437466","contentSymbol":"ΛΙΝΑ","contentSysname":"PHL.CYP","articlePath":"","photoPath":"","body":"Μετοχές εκδότη Petrolina (Holdings) Public Ltd [PHL/ΛΙΝΑ] διαπραγματεύονται χωρίς προμέρισμα (ex-interim dividend) €0,025 στις 27/9/2021. Ανακ. 16/9/2021","updSeqNo":"20210927.084011340"},{"id":"1740827","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Reverse split & Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 27/09/2021, παύει η διαπραγμάτευση των 461.254.013 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003029), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.687.567 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €18,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,20, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 4,8000 ορίζεται η 30/09/2021.","updSeqNo":"20210927.084322817"},{"id":"1740828","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Προσωρινή Αναστολή","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 27/09/2021, παύει η διαπραγμάτευση των 461.254.013 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003029), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.687.567 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €18,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,20, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €4,8000 ορίζεται η 30/09/2021.","updSeqNo":"20210927.084636743"},{"id":"1741118","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Reverse split & Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 27/09/2021, παύει η διαπραγμάτευση των 461.254.013 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003029), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.687.567 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €18,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,20, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 4,8000 ορίζεται η 30/09/2021.","updSeqNo":"20210928.090234677"}]}}" ["response"]=> array(2) { ["code"]=> int(200) ["message"]=> string(2) "OK" } ["cookies"]=> array(1) { [0]=> object(WP_Http_Cookie)#6125 (6) { ["name"]=> string(20) "ASPSESSIONIDACSTDTRT" ["value"]=> string(24) "DCGKOJEBOPBDLBPDFAJMNPLD" ["expires"]=> NULL ["path"]=> string(1) "/" ["domain"]=> string(20) "services.inbroker.gr" ["host_only"]=> bool(true) } } ["filename"]=> NULL ["http_response"]=> object(WP_HTTP_Requests_Response)#6116 (5) { ["response":protected]=> object(Requests_Response)#6119 (10) { ["body"]=> string(69207) "{"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1741207","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"15:24:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"303","contentSymbol":"ΚΟΡΔΕ","contentSysname":"KORDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439499","photoPath":"","body":"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2021
","updSeqNo":"20210928.153903823"},{"id":"1741166","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"12:41:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"300","contentSymbol":"ΚΜΟΛ","contentSysname":"KMOL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439405","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα , τα αποτελέσματα του Α` εξαμήνου 2021 θα δημοσιευτούν την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 αντί της Τρίτης 28 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Επισημαίνεται, ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karamolegos-bkr.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

","updSeqNo":"20210928.125617203"},{"id":"1741141","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"10:46:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της ΕΓΣ","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439330","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210928.110109817"},{"id":"1741137","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"10:36:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439304","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 προέβη σε αγορά 1.500 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 19.835,00 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 13,223 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 376.889 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,34% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12,057 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20210928.105119490"},{"id":"1741133","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"10:04:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439291","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

27.09.2021

24.09.2021

Πώληση

400

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.437,50

2

27.09.2021

24.09.2021

Αγορά

4

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.435,00

3

28.09.2021

27.09.2021

Πώληση

143

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

511,94

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20210928.101901033"},{"id":"1741132","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:50:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ","contentId":"139","contentSymbol":"ΑΣΤΑΚ","contentSysname":"ASTAK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439276","photoPath":"","body":"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
","updSeqNo":"20210928.100511720"},{"id":"1741130","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:45:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439248","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210928.100016637"},{"id":"1741124","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:33:42","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο51 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"139","contentSymbol":"ΑΣΤΑΚ","contentSysname":"ASTAK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439218","photoPath":"","body":"

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο51 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο51 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210928.094802913"},{"id":"1741125","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:33:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ","contentId":"117","contentSymbol":"ΒΙΟΚΑ","contentSysname":"BIOKA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439200","photoPath":"","body":"

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ εξεδόθη το παρακάτω Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου του 2021.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του Α΄εξαμήνου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

 

Κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατέγραψε σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 54,69% έναντι του Α΄εξάμηνο του 2020 και μεγάλη αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων ήτοι κέρδη προ φόρων 1,90 εκ. € έναντι ζημιών (2,58) εκ. € το Α΄εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 173,6% και EBITDA 6,19 εκ.€ έναντι 1,54 εκ.€ το Α΄εξάμηνο του 2020 αύξηση κατά 301,95%. Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγω στις επιδόσεις της Θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

 

Α'.  ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

 ­   Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2021 σε 90,06 εκ € έναντι  58,22 εκ €  το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2020. Αύξηση κατά 54,69%.

 

­   Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2021  σε 45,65 εκ € έναντι 35,84 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 27,40%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 50,70% του συνολικού τζίρου. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν σε 44,40 εκ € το Α εξάμηνο του 2021 έναντι 22,38 εκ € το 2020 αύξηση κατά 98,39 %.

 ­   Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2021σε 6,19 εκ €, έναντι 1,54εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 301,95 %

 ­   Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 σε κέρδη 1,90εκ €,  έναντι ζημιών (2,58) εκ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 173,64 %

 ­   Το Α' εξάμηνο του 2021 ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους 1,20 εκ € κέρδη, έναντι ζημιών (2,72) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

 

 

Β' Μητρική Εταιρία « ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

 ­   Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 σε 1,71 εκ € έναντι 1,51 εκ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 13,24%.

 

­   Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 0,208 εκ € κέρδη έναντι ζημίας (0,058) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 458,62%.

 ­   Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄ εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε (0,68) εκ € ζημία έναντι ζημίας (0,98) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.μείωση ζημιών κατά 30,35%.

 ­   Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Α΄ εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε (0,69) εκ € ζημία, έναντι ζημίας (0,89) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. 

 Η ισχυρή ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Όμιλου αποτελεί το επιστέγασμα της υλοποίησης ενός μεγαλόπνοου επενδυτικού πλάνου της Διοίκησης του Όμιλου ύψους περίπου 20 εκ.€, επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη και αναμένονται να υλοποιηθούν ως το 2022. Οι στρατηγικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της Διοίκηση του Όμιλου.

 Σας αναφέρουμε τις κυριότερες επενδύσεις του Ομίλου:

 Ήδη από τις αρχές του 2021 λειτουργούν στο Κουλούρι της Λάρισας μια νέα σύγχρονη μονάδα ηλεκτροστατική βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9.000 τόνων ετησίως και η μονάδα βαφής απομίμηση ξύλου δυναμικότητας 1.200 τόνων ετησίως.

 Η έναρξη εργασιών για την κατασκευή ενός νέου αποθηκευτικού χώρου 6.000 μ2 στο Κουλούρι της Λάρισας.

 Έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου Φ/Β σταθμού 10MW για λογαριασμό της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ τον Ιανουάριο του 2022. Έτσι ο όμιλος θα κατέχει Φ/Β σταθμούς 19MW.

 Και το σημαντικότερο η παραγγελία για την κατασκευή νέας πρέσας. Η νέα γραμμή Διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως στο Κουλούρι της Λάρισας θα δώσει νέα ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία του Όμιλου έχει ήδη κατατεθεί αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016.

Οι ανωτέρω επενδύσεις αναμένεται να ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο τον Όμιλο και ειδικότερα την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση στον κλάδο της μεταλλουργίας, συνεισφέροντας έτσι στην τόνωση της τοπικής οικονομίας με νέες θέσεις εργασίας και γενικότερα στην εθνική οικονομία της χώρας.

 

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες του Α εξαμήνου 2021 θα δημοσιευθούν με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική δ/νση της εταιρίας www.biokarpet.gr στις 28/9/2021 και την ίδια ημερομηνία στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

 

 Λάρισα   28/9/2021

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

","updSeqNo":"20210928.094803023"},{"id":"1741120","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"08:54:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439028","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία \"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ\" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 27/9/2021 προέβη στην αγορά 2.610 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,1523 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 5.617,60.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών \"ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 19.098 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,071% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

","updSeqNo":"20210928.090909200"},{"id":"1741119","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Διαγραφή","contentId":"261","contentSymbol":"ΙΑΣΩ","contentSysname":"IASO.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 28/09/2021, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 5/929/24.9.2021 και 6/929/24.9.2021 αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (GRS379233000 αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.","updSeqNo":"20210928.090529993"},{"id":"1741105","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"19:07:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438823","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 7,3000 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 14.600,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20210927.192203643"},{"id":"1741100","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"18:48:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων A εξαμήνου 2021","contentId":"464939","contentSymbol":"ΤΕΝΕΡΓ","contentSysname":"TENERGY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438801","photoPath":"","body":"

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  1ου  εξαμήνου  του  2021  καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2021 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna‐energy.com)  και  του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr)  θα γίνει την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

","updSeqNo":"20210927.190317723"},{"id":"1741096","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"18:44:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2021","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438791","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών  αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2021 καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2021 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com)  και  του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr)  θα γίνει την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

","updSeqNo":"20210927.185918403"},{"id":"1741049","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:57:49","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021","contentId":"524873","contentSymbol":"ΠΡΟΝΤΕΑ","contentSysname":"PRODEA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438710","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο

Prodea - Επιικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο - Σεπτέμβριος 2021
","updSeqNo":"20210927.181212173"},{"id":"1741020","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:28:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438591","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

24.09.2021

23.09.2021

Αγορά

4.700

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

17.093,50

2

27.09.2021

24.09.2021

Αγορά

8.800

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

31.731,26

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20210927.174306553"},{"id":"1741015","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:22:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438544","photoPath":"","body":"

Η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ  A.B.E.E. ανακοινώνει  ότι οι “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και τα “Στοιχεία και Πληροφορίες” της περιόδου 01.01.2021 – 30.06.2021  θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.haidemenos.gr  την Tετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021.

","updSeqNo":"20210927.173716200"},{"id":"1740999","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:03:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ","contentId":"196","contentSymbol":"ΕΒΡΟΦ","contentSysname":"EVROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438434","photoPath":"","body":"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-09-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-09-21
","updSeqNo":"20210927.171806207"},{"id":"1740998","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"16:58:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ","contentId":"436","contentSymbol":"ΓΕΔ","contentSysname":"GED.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438406","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Η  εταιρεία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 69242/2021 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 177/2021 αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ' άρθρα 80 παρ. 3 και 86 του Ν. 4738/2020, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Πολιμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά τη δικάσιμο της 15ης Σεπτεμβρίου 2021. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει δεκτή την ως άνω αίτηση και χορήγησε προσωρινή διαταγή, με την οποία προσωρινά α) αναστέλλει τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρείας για την ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίζονται από τους όρους της προς επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών της, β) αναστέλλει τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατ' αντιδικία, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης της Εταιρείας, γ) απαγορεύει την με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, μέχρι την έκδοση απόφασης της από 31/03/2021 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 98/2021 αίτησης περί επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης και όχι πέραν των δώδεκα μηνών από την κατάθεση της ως άνω αίτησης.

Η κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα προληπτική προστασία της Εταιρείας θα διασφαλίσει, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, την περιουσιακή της ενότητα, την μη ελάττωση του ενεργητικού της, η οποία θα προξενούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στην εξυγιαντική διαδικασία που έχει ήδη εκκινήσει, και θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης καταβολής των δεδουλευμένων μισθών στους εργαζομένους της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης.

Υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης, η οποία περιέχει προνομιακή πληροφορία, είναι ο κ. Θρασύβουλος Τσαμούρης, του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Αιγάλεω, 27 Σεπτεμβρίου 2021

 

","updSeqNo":"20210927.171303570"},{"id":"1740933","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"14:38:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Ενημέρωση Αναλυτών για Οικονομικά Αποτελέσματα A Εξαμήνου","contentId":"246","contentSymbol":"ΕΥΔΑΠ","contentSysname":"EYDAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438396","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

 

 

 

Ενημέρωση Αναλυτών για Οικονομικά Αποτελέσματα A Εξαμήνου

 

 

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημέρωση των οικονομικών αναλυτών αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση στην αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αναλυτές μπορούν να επικοινωνήσουν στα email:  eydap-met@eydap.gr και echr@eydap.gr.

 

 

","updSeqNo":"20210927.145307977"},{"id":"1740930","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"14:28:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"167","contentSymbol":"ΓΕΒΚΑ","contentSysname":"GEBKA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438385","photoPath":"","body":"

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 24-09-2021 προέβη στην αγορά 2.500 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 3.038,19

","updSeqNo":"20210927.144316027"},{"id":"1740856","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"11:06:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438292","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
","updSeqNo":"20210927.112110947"},{"id":"1740846","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"10:05:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438259","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210927.102010447"},{"id":"1740844","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"10:01:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438214","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210927.101620490"},{"id":"1740838","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:46:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438195","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 24/9/2021 σε αγορά 40.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 357.837,27 ευρώ.

 

","updSeqNo":"20210927.100117010"},{"id":"1740836","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:43:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438183","photoPath":"","body":"

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 23η  Σεπτεμβρίου 2021  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,8267 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 11.653,40 Ευρώ και την 24η  Σεπτεμβρίου 2021 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,6700 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.072,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 16.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            

","updSeqNo":"20210927.095814647"},{"id":"1740833","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:32:10","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"SPACE HELLAS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"SPACE HELLAS Α.Ε. - Στη Space Hellas το Σύστημα Ελέγχου και Επιτήρησης Εξωτερικών Συνόρων της χώρας μας","contentId":"427","contentSymbol":"ΣΠΕΙΣ","contentSysname":"SPACE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438173","photoPath":"","body":"

Η Space Hellas μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανέλαβε το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η συνολική αξία της σύμβασης είναι 29.313.169,72€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, δαπανών και Φ.Π.Α.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που στόχο έχει, την ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και της επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων και κατ'επέκταση της ασφάλειας της χώρας μας. Aφορά την προμήθεια εξοπλισμού, συνοδευόμενου από το αναγκαίο λογισμικό, το οποίο θα επιτρέπει να εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες εργασίες από τις αστυνομικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΣΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του εθνικού ΣΕΕ, (σύνδεση αστυνομικών υπηρεσιών με την εθνική διεπαφή).

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την υλοποίηση και εφαρμογή του εθνικού ΣΕΕ, απαιτεί την πραγματοποίηση νέων διαδικασιών κατά τη διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου από το αρμόδιο αστυνομικό προσωπικό στις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων (ΥΕΔ) της χώρας, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού σε όλα τα ΣΣΔ (Σημεία Συνοριακής Διέλευσης), (χερσαία, εναέρια και θαλάσσια).

Επιπρόσθετα, εμπεριέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα επιτρέπει την πρόσβαση στο ΣΕΕ, στις αστυνομικές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγηση παράτασης του χρόνου βραχείας διαμονής, για τον έλεγχο του νόμιμου ή του παράνομου της διαμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και αστυνομικών Υπηρεσιών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τη διαμόρφωση Κέντρου Δεδομένων (Data Center) και εφεδρικού (DRS), κεντρικό ΙΤ εξοπλισμό (servers, switches, routers, firewalls), storage, περιφερειακό εξοπλισμό H/Y σταθεροί και φορητοί, λογισμικά εικονοποίησης βάσεων δεδομένων, σταθερά και κινητά συστήματα λήψης βιομετρικών δεδομένων, συστήματα αυτοεξυπηρέτησης (Self Service Systems), έξυπνες πύλες (e-Gates) και Automated Border Control Systems (ABCS).

Η Space Hellas με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στο χώρο του ICT και έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μεγάλα έργα αναφοράς της χώρας μας, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις του πολύ κρίσιμου αυτού έργου, παρέχοντας τις πλέον άρτιες τεχνολογικές λύσεις, ώστε να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία.

","updSeqNo":"20210927.094709973"},{"id":"1740832","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:31:18","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021","contentId":"530920","contentSymbol":"ΜΠΡΙΚ","contentSysname":"BRIQ.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438154","photoPath":"","body":"

ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
","updSeqNo":"20210927.094615207"},{"id":"1740830","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:04:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438033","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία \"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ\" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 24/9/2021 προέβη στην αγορά 2.595 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,16 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR
5.605,20. 
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών \"ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 16.488 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,061% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

","updSeqNo":"20210927.091901227"},{"id":"1740826","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΛΙΝΑ)","contentId":"437466","contentSymbol":"ΛΙΝΑ","contentSysname":"PHL.CYP","articlePath":"","photoPath":"","body":"Μετοχές εκδότη Petrolina (Holdings) Public Ltd [PHL/ΛΙΝΑ] διαπραγματεύονται χωρίς προμέρισμα (ex-interim dividend) €0,025 στις 27/9/2021. Ανακ. 16/9/2021","updSeqNo":"20210927.084011340"},{"id":"1740827","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Reverse split & Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 27/09/2021, παύει η διαπραγμάτευση των 461.254.013 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003029), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.687.567 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €18,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,20, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 4,8000 ορίζεται η 30/09/2021.","updSeqNo":"20210927.084322817"},{"id":"1740828","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Προσωρινή Αναστολή","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 27/09/2021, παύει η διαπραγμάτευση των 461.254.013 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003029), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.687.567 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €18,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,20, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €4,8000 ορίζεται η 30/09/2021.","updSeqNo":"20210927.084636743"},{"id":"1741118","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Reverse split & Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 27/09/2021, παύει η διαπραγμάτευση των 461.254.013 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003029), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.687.567 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €18,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,20, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 4,8000 ορίζεται η 30/09/2021.","updSeqNo":"20210928.090234677"}]}}" ["raw"]=> string(69630) "HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private,max-age=0, must-revalidate Content-Type: application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8 Content-Encoding: deflate Vary: Accept-Encoding Server: ws1 Set-Cookie: ASPSESSIONIDACSTDTRT=DCGKOJEBOPBDLBPDFAJMNPLD; path=/; httponly; secure; X-IB-Srv: ib-ws1 X-POWERED-BY: Boffins X-ASPNET-VERSION: kma Date: Tue, 28 Sep 2021 13:14:09 GMT Connection: close Content-Length: 23953 {"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1741207","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"15:24:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"303","contentSymbol":"ΚΟΡΔΕ","contentSysname":"KORDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439499","photoPath":"","body":"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2021
","updSeqNo":"20210928.153903823"},{"id":"1741166","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"12:41:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"300","contentSymbol":"ΚΜΟΛ","contentSysname":"KMOL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439405","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα , τα αποτελέσματα του Α` εξαμήνου 2021 θα δημοσιευτούν την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 αντί της Τρίτης 28 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Επισημαίνεται, ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karamolegos-bkr.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

","updSeqNo":"20210928.125617203"},{"id":"1741141","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"10:46:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της ΕΓΣ","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439330","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210928.110109817"},{"id":"1741137","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"10:36:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439304","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 προέβη σε αγορά 1.500 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 19.835,00 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 13,223 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 376.889 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,34% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12,057 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20210928.105119490"},{"id":"1741133","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"10:04:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439291","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

27.09.2021

24.09.2021

Πώληση

400

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.437,50

2

27.09.2021

24.09.2021

Αγορά

4

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.435,00

3

28.09.2021

27.09.2021

Πώληση

143

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

511,94

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20210928.101901033"},{"id":"1741132","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:50:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ","contentId":"139","contentSymbol":"ΑΣΤΑΚ","contentSysname":"ASTAK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439276","photoPath":"","body":"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
","updSeqNo":"20210928.100511720"},{"id":"1741130","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:45:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439248","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210928.100016637"},{"id":"1741124","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:33:42","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο51 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"139","contentSymbol":"ΑΣΤΑΚ","contentSysname":"ASTAK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439218","photoPath":"","body":"

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο51 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο51 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210928.094802913"},{"id":"1741125","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"09:33:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ","contentId":"117","contentSymbol":"ΒΙΟΚΑ","contentSysname":"BIOKA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439200","photoPath":"","body":"

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ εξεδόθη το παρακάτω Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου του 2021.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του Α΄εξαμήνου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

 

Κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατέγραψε σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 54,69% έναντι του Α΄εξάμηνο του 2020 και μεγάλη αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων ήτοι κέρδη προ φόρων 1,90 εκ. € έναντι ζημιών (2,58) εκ. € το Α΄εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 173,6% και EBITDA 6,19 εκ.€ έναντι 1,54 εκ.€ το Α΄εξάμηνο του 2020 αύξηση κατά 301,95%. Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγω στις επιδόσεις της Θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

 

Α'.  ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

 ­   Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2021 σε 90,06 εκ € έναντι  58,22 εκ €  το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2020. Αύξηση κατά 54,69%.

 

­   Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2021  σε 45,65 εκ € έναντι 35,84 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 27,40%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 50,70% του συνολικού τζίρου. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν σε 44,40 εκ € το Α εξάμηνο του 2021 έναντι 22,38 εκ € το 2020 αύξηση κατά 98,39 %.

 ­   Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2021σε 6,19 εκ €, έναντι 1,54εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 301,95 %

 ­   Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 σε κέρδη 1,90εκ €,  έναντι ζημιών (2,58) εκ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 173,64 %

 ­   Το Α' εξάμηνο του 2021 ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους 1,20 εκ € κέρδη, έναντι ζημιών (2,72) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

 

 

Β' Μητρική Εταιρία « ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

 ­   Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 σε 1,71 εκ € έναντι 1,51 εκ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 13,24%.

 

­   Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 0,208 εκ € κέρδη έναντι ζημίας (0,058) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αύξηση κατά 458,62%.

 ­   Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄ εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε (0,68) εκ € ζημία έναντι ζημίας (0,98) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.μείωση ζημιών κατά 30,35%.

 ­   Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Α΄ εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε (0,69) εκ € ζημία, έναντι ζημίας (0,89) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. 

 Η ισχυρή ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Όμιλου αποτελεί το επιστέγασμα της υλοποίησης ενός μεγαλόπνοου επενδυτικού πλάνου της Διοίκησης του Όμιλου ύψους περίπου 20 εκ.€, επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη και αναμένονται να υλοποιηθούν ως το 2022. Οι στρατηγικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της Διοίκηση του Όμιλου.

 Σας αναφέρουμε τις κυριότερες επενδύσεις του Ομίλου:

 Ήδη από τις αρχές του 2021 λειτουργούν στο Κουλούρι της Λάρισας μια νέα σύγχρονη μονάδα ηλεκτροστατική βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9.000 τόνων ετησίως και η μονάδα βαφής απομίμηση ξύλου δυναμικότητας 1.200 τόνων ετησίως.

 Η έναρξη εργασιών για την κατασκευή ενός νέου αποθηκευτικού χώρου 6.000 μ2 στο Κουλούρι της Λάρισας.

 Έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου Φ/Β σταθμού 10MW για λογαριασμό της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ τον Ιανουάριο του 2022. Έτσι ο όμιλος θα κατέχει Φ/Β σταθμούς 19MW.

 Και το σημαντικότερο η παραγγελία για την κατασκευή νέας πρέσας. Η νέα γραμμή Διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως στο Κουλούρι της Λάρισας θα δώσει νέα ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία του Όμιλου έχει ήδη κατατεθεί αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016.

Οι ανωτέρω επενδύσεις αναμένεται να ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο τον Όμιλο και ειδικότερα την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση στον κλάδο της μεταλλουργίας, συνεισφέροντας έτσι στην τόνωση της τοπικής οικονομίας με νέες θέσεις εργασίας και γενικότερα στην εθνική οικονομία της χώρας.

 

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες του Α εξαμήνου 2021 θα δημοσιευθούν με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική δ/νση της εταιρίας www.biokarpet.gr στις 28/9/2021 και την ίδια ημερομηνία στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

 

 Λάρισα   28/9/2021

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

","updSeqNo":"20210928.094803023"},{"id":"1741120","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"08:54:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6439028","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία \"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ\" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 27/9/2021 προέβη στην αγορά 2.610 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,1523 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 5.617,60.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών \"ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 19.098 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,071% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

","updSeqNo":"20210928.090909200"},{"id":"1741119","articleDate":"2021-09-28","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Διαγραφή","contentId":"261","contentSymbol":"ΙΑΣΩ","contentSysname":"IASO.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 28/09/2021, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 5/929/24.9.2021 και 6/929/24.9.2021 αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (GRS379233000 αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.","updSeqNo":"20210928.090529993"},{"id":"1741105","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"19:07:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438823","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 7,3000 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 14.600,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20210927.192203643"},{"id":"1741100","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"18:48:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων A εξαμήνου 2021","contentId":"464939","contentSymbol":"ΤΕΝΕΡΓ","contentSysname":"TENERGY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438801","photoPath":"","body":"

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  1ου  εξαμήνου  του  2021  καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2021 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna‐energy.com)  και  του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr)  θα γίνει την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

","updSeqNo":"20210927.190317723"},{"id":"1741096","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"18:44:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2021","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438791","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών  αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2021 καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2021 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com)  και  του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr)  θα γίνει την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

","updSeqNo":"20210927.185918403"},{"id":"1741049","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:57:49","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021","contentId":"524873","contentSymbol":"ΠΡΟΝΤΕΑ","contentSysname":"PRODEA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438710","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο

Prodea - Επιικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο - Σεπτέμβριος 2021
","updSeqNo":"20210927.181212173"},{"id":"1741020","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:28:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438591","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

24.09.2021

23.09.2021

Αγορά

4.700

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

17.093,50

2

27.09.2021

24.09.2021

Αγορά

8.800

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

31.731,26

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20210927.174306553"},{"id":"1741015","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:22:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438544","photoPath":"","body":"

Η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ  A.B.E.E. ανακοινώνει  ότι οι “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και τα “Στοιχεία και Πληροφορίες” της περιόδου 01.01.2021 – 30.06.2021  θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.haidemenos.gr  την Tετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021.

","updSeqNo":"20210927.173716200"},{"id":"1740999","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"17:03:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ","contentId":"196","contentSymbol":"ΕΒΡΟΦ","contentSysname":"EVROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438434","photoPath":"","body":"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-09-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-09-21
","updSeqNo":"20210927.171806207"},{"id":"1740998","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"16:58:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ","contentId":"436","contentSymbol":"ΓΕΔ","contentSysname":"GED.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438406","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Η  εταιρεία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 69242/2021 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 177/2021 αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ' άρθρα 80 παρ. 3 και 86 του Ν. 4738/2020, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Πολιμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά τη δικάσιμο της 15ης Σεπτεμβρίου 2021. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει δεκτή την ως άνω αίτηση και χορήγησε προσωρινή διαταγή, με την οποία προσωρινά α) αναστέλλει τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρείας για την ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίζονται από τους όρους της προς επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών της, β) αναστέλλει τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατ' αντιδικία, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης της Εταιρείας, γ) απαγορεύει την με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, μέχρι την έκδοση απόφασης της από 31/03/2021 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 98/2021 αίτησης περί επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης και όχι πέραν των δώδεκα μηνών από την κατάθεση της ως άνω αίτησης.

Η κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα προληπτική προστασία της Εταιρείας θα διασφαλίσει, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, την περιουσιακή της ενότητα, την μη ελάττωση του ενεργητικού της, η οποία θα προξενούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στην εξυγιαντική διαδικασία που έχει ήδη εκκινήσει, και θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης καταβολής των δεδουλευμένων μισθών στους εργαζομένους της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης.

Υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης, η οποία περιέχει προνομιακή πληροφορία, είναι ο κ. Θρασύβουλος Τσαμούρης, του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Αιγάλεω, 27 Σεπτεμβρίου 2021

 

","updSeqNo":"20210927.171303570"},{"id":"1740933","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"14:38:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Ενημέρωση Αναλυτών για Οικονομικά Αποτελέσματα A Εξαμήνου","contentId":"246","contentSymbol":"ΕΥΔΑΠ","contentSysname":"EYDAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438396","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

 

 

 

Ενημέρωση Αναλυτών για Οικονομικά Αποτελέσματα A Εξαμήνου

 

 

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημέρωση των οικονομικών αναλυτών αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση στην αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αναλυτές μπορούν να επικοινωνήσουν στα email:  eydap-met@eydap.gr και echr@eydap.gr.

 

 

","updSeqNo":"20210927.145307977"},{"id":"1740930","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"14:28:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"167","contentSymbol":"ΓΕΒΚΑ","contentSysname":"GEBKA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438385","photoPath":"","body":"

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 24-09-2021 προέβη στην αγορά 2.500 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 3.038,19

","updSeqNo":"20210927.144316027"},{"id":"1740856","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"11:06:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438292","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
","updSeqNo":"20210927.112110947"},{"id":"1740846","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"10:05:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438259","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210927.102010447"},{"id":"1740844","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"10:01:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438214","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210927.101620490"},{"id":"1740838","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:46:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438195","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 24/9/2021 σε αγορά 40.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 357.837,27 ευρώ.

 

","updSeqNo":"20210927.100117010"},{"id":"1740836","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:43:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438183","photoPath":"","body":"

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 23η  Σεπτεμβρίου 2021  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,8267 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 11.653,40 Ευρώ και την 24η  Σεπτεμβρίου 2021 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,6700 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.072,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 16.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            

","updSeqNo":"20210927.095814647"},{"id":"1740833","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:32:10","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"SPACE HELLAS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"SPACE HELLAS Α.Ε. - Στη Space Hellas το Σύστημα Ελέγχου και Επιτήρησης Εξωτερικών Συνόρων της χώρας μας","contentId":"427","contentSymbol":"ΣΠΕΙΣ","contentSysname":"SPACE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438173","photoPath":"","body":"

Η Space Hellas μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανέλαβε το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η συνολική αξία της σύμβασης είναι 29.313.169,72€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, δαπανών και Φ.Π.Α.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που στόχο έχει, την ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και της επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων και κατ'επέκταση της ασφάλειας της χώρας μας. Aφορά την προμήθεια εξοπλισμού, συνοδευόμενου από το αναγκαίο λογισμικό, το οποίο θα επιτρέπει να εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες εργασίες από τις αστυνομικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΣΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του εθνικού ΣΕΕ, (σύνδεση αστυνομικών υπηρεσιών με την εθνική διεπαφή).

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την υλοποίηση και εφαρμογή του εθνικού ΣΕΕ, απαιτεί την πραγματοποίηση νέων διαδικασιών κατά τη διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου από το αρμόδιο αστυνομικό προσωπικό στις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων (ΥΕΔ) της χώρας, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού σε όλα τα ΣΣΔ (Σημεία Συνοριακής Διέλευσης), (χερσαία, εναέρια και θαλάσσια).

Επιπρόσθετα, εμπεριέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα επιτρέπει την πρόσβαση στο ΣΕΕ, στις αστυνομικές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγηση παράτασης του χρόνου βραχείας διαμονής, για τον έλεγχο του νόμιμου ή του παράνομου της διαμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και αστυνομικών Υπηρεσιών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τη διαμόρφωση Κέντρου Δεδομένων (Data Center) και εφεδρικού (DRS), κεντρικό ΙΤ εξοπλισμό (servers, switches, routers, firewalls), storage, περιφερειακό εξοπλισμό H/Y σταθεροί και φορητοί, λογισμικά εικονοποίησης βάσεων δεδομένων, σταθερά και κινητά συστήματα λήψης βιομετρικών δεδομένων, συστήματα αυτοεξυπηρέτησης (Self Service Systems), έξυπνες πύλες (e-Gates) και Automated Border Control Systems (ABCS).

Η Space Hellas με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στο χώρο του ICT και έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μεγάλα έργα αναφοράς της χώρας μας, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις του πολύ κρίσιμου αυτού έργου, παρέχοντας τις πλέον άρτιες τεχνολογικές λύσεις, ώστε να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία.

","updSeqNo":"20210927.094709973"},{"id":"1740832","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:31:18","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021","contentId":"530920","contentSymbol":"ΜΠΡΙΚ","contentSysname":"BRIQ.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438154","photoPath":"","body":"

ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
","updSeqNo":"20210927.094615207"},{"id":"1740830","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"09:04:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών","contentId":"404","contentSymbol":"ΠΑΠ","contentSysname":"PAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6438033","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία \"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ\" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 24/9/2021 προέβη στην αγορά 2.595 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,16 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR
5.605,20. 
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών \"ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 16.488 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,061% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

","updSeqNo":"20210927.091901227"},{"id":"1740826","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΛΙΝΑ)","contentId":"437466","contentSymbol":"ΛΙΝΑ","contentSysname":"PHL.CYP","articlePath":"","photoPath":"","body":"Μετοχές εκδότη Petrolina (Holdings) Public Ltd [PHL/ΛΙΝΑ] διαπραγματεύονται χωρίς προμέρισμα (ex-interim dividend) €0,025 στις 27/9/2021. Ανακ. 16/9/2021","updSeqNo":"20210927.084011340"},{"id":"1740827","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Reverse split & Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 27/09/2021, παύει η διαπραγμάτευση των 461.254.013 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003029), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.687.567 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €18,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,20, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 4,8000 ορίζεται η 30/09/2021.","updSeqNo":"20210927.084322817"},{"id":"1740828","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Προσωρινή Αναστολή","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 27/09/2021, παύει η διαπραγμάτευση των 461.254.013 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003029), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.687.567 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €18,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,20, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €4,8000 ορίζεται η 30/09/2021.","updSeqNo":"20210927.084636743"},{"id":"1741118","articleDate":"2021-09-27","articleTime":"","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Οικονομικές Ειδήσεις","categoryId":"5005","country":"","title":"Reverse split & Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής","contentId":"146","contentSymbol":"ΑΤΤ","contentSysname":"TATT.ATH","articlePath":"","photoPath":"","body":"Από 27/09/2021, παύει η διαπραγμάτευση των 461.254.013 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003029), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.687.567 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €18,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,20, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 4,8000 ορίζεται η 30/09/2021.","updSeqNo":"20210928.090234677"}]}}" ["headers"]=> object(Requests_Response_Headers)#6120 (1) { ["data":protected]=> array(11) { ["cache-control"]=> array(1) { [0]=> string(34) "private,max-age=0, must-revalidate" } ["content-type"]=> array(1) { [0]=> string(45) "application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8" } ["content-encoding"]=> array(1) { [0]=> string(7) "deflate" } ["vary"]=> array(1) { [0]=> string(15) "Accept-Encoding" } ["server"]=> array(1) { [0]=> string(3) "ws1" } ["set-cookie"]=> array(1) { [0]=> string(72) "ASPSESSIONIDACSTDTRT=DCGKOJEBOPBDLBPDFAJMNPLD; path=/; httponly; secure;" } ["x-ib-srv"]=> array(1) { [0]=> string(6) "ib-ws1" } ["x-powered-by"]=> array(1) { [0]=> string(7) "Boffins" } ["x-aspnet-version"]=> array(1) { [0]=> string(3) "kma" } ["date"]=> array(1) { [0]=> string(29) "Tue, 28 Sep 2021 13:14:09 GMT" } ["content-length"]=> array(1) { [0]=> string(5) "23953" } } } ["status_code"]=> int(200) ["protocol_version"]=> float(1.1) ["success"]=> bool(true) ["redirects"]=> int(0) ["url"]=> string(235) "https://services.inbroker.gr/data/xml/news/getArticles.asp?userName=ProtoThemaSite&company=Intarget&IBSessionId=A5698G3G-5HJKU-7ILO2-65J6-IKRLF123378&lang=GR&providerId=2&data=WEB&from=2021-09-25&afterUSN=20210925.000000000&format=json" ["history"]=> array(0) { } ["cookies"]=> object(Requests_Cookie_Jar)#6113 (1) { ["cookies":protected]=> array(1) { ["ASPSESSIONIDACSTDTRT"]=> object(Requests_Cookie)#6124 (5) { ["name"]=> string(20) "ASPSESSIONIDACSTDTRT" ["value"]=> string(24) "DCGKOJEBOPBDLBPDFAJMNPLD" ["attributes"]=> object(Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary)#6123 (1) { ["data":protected]=> array(5) { ["path"]=> string(1) "/" ["httponly"]=> bool(true) ["secure"]=> bool(true) [""]=> bool(true) ["domain"]=> string(20) "services.inbroker.gr" } } ["flags"]=> array(4) { ["creation"]=> int(1632834849) ["last-access"]=> int(1632834849) ["persistent"]=> bool(false) ["host-only"]=> bool(true) } ["reference_time"]=> int(1632834849) } } } } ["filename":protected]=> NULL ["data"]=> NULL ["headers"]=> NULL ["status"]=> NULL } }
string(235) "https://services.inbroker.gr/data/xml/news/getArticles.asp?userName=ProtoThemaSite&company=Intarget&IBSessionId=A5698G3G-5HJKU-7ILO2-65J6-IKRLF123378&lang=GR&providerId=2&data=WEB&from=2021-09-25&afterUSN=20210925.000000000&format=json"