Γενικός Δείκτης:698.742.6%
EUR/USD: 1.17

Για αδικία φωνάζουν οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Για διακριτική και δυσμενή μεταχείριση διαμαρτύρονται οι αξιωματικοί μιας ολόκληρης σειράς των τριών σωμάτων οι οποίοι εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 1990 φέροντας το ζήτημα τους στη Βουλή. Πρόκειται για αξιωματικούς που προέρχονται από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών οι οποίοι στο πρόσφατο νομοσχέδιο που προωθείται από το υπουργείο Άμυνας και συγκεκριμένα από το άρθρο 4 αυτού δεν αποκαθίστανται ως προς τις απώλειες της βαθμολογικής τους εξέλιξης έναντι των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 (Α'

160) και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν. 705/1977 (Α' 279) που προκάλεσε η ψήφιση του Ν.4407/2016.

Παρά το γεγονός μάλιστα πως όλα τα πολιτικά κόμματα αναγνωρίζουν πλήθος αδικιών εις βάρος της συγκεκριμένης σειράς του 1990 και ενώ υπάρχουν σχετικές εισηγήσεις, ακατανόητα το υπουργείο Άμυνας δεν θέλει να ενσωματώσει αλλαγές που θα δικαιώνουν χιλιάδες αξιωματικούς, αδικώντας τους.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι καταταγέντες το έτος 1990 ήταν οι τελευταίοι που εισήχθησαν με συγκεκριμένη Προκήρυξη στις σχολές Υπξκών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η οποία (προκήρυξη) δεν διέφερε σε τίποτα με εκείνη των προγενέστερων τάξεων ('88-'89). Η εισαγωγή τους ήταν με το ίδιο εξεταστικό σύστημα, φοίτησαν δύο έτη, με τους ίδιους κανονισμούς εκπαίδευσης και με τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολογικής εξέλιξης.

Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατετάγησαν στις ΕΔ μέχρι το έτος 1990, εισήχθησαν στην κατηγορία των Αξιωματικών προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοιχών, μετά από 20 έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3883/2010. Δυστυχώς μόνο για τους καταταγέντες το έτος 1990 η μετέπειτα βαθμολογική τους εξέλιξη καθορίστηκε όπως διέπεται από τις διατάξεις του ιδίου νόμου, το οποίο σημαίνει βραδύτερη εξέλιξη στους επόμενους βαθμούς της ιεραρχίας και τεράστιες αποκλίσεις στους χρόνους προαγωγής.

Τα στελέχη απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατετάγησαν έως το 1990, προήχθησαν στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού συμπληρώνοντας 20 έτη υπηρεσίας σύμφωνα με τον Ν.2439/1996, και όχι σύμφωνα με τον Ν.3883/2010 που προβλέπει στα 19 έτη υπηρεσίας,. Εν ολίγοις, τα στελέχη που κατετάγησαν το 1990 κρίνονται και προάγονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, με τις συνδυαστικές διατάξεις των παραπάνω δύο νόμων, επί το δυσμενέστερο κατά περίπτωση σενάριο, είτε εμπίπτοντας σε κάποια διάταξη του παλαιού νόμου, είτε σε κάποια άλλη αντίστοιχη του νέου νόμου.

Οι καταταγέντες του 1990 διεκδικούν και αξιώνουν την ηθική και διοικητική τους αποκατάσταση και η αξίωση τους αυτή αφορά μόνο την βαθμολογική-ιεραρχική τους δικαίωση και την γενικότερη σταδιοδρομική τους εξέλιξη.

Σε ανακοίνωσή τους δε προτείνουν:

1. Την ένταξη των καταταγέντων το 1990 Αξιωματικών προερχόμενων από ΑΣΣΥ στο Ν.2439/96 για λόγους ουσιαστικής αποκατάστασης όλων των αδικιών όπως προαναφέρονται στο παραπάνω κείμενο και εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως εξής:

Τροποποίηση του Ν.4407/16 άρθρου 18 παρ. 26

Διόρθωση από: «Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του νόμου 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, οι οποίοι μέχρι 31-12-2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας»,

Τροποποιηθεί σε: «......., οι οποίοι μέχρι 31-12-2015 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας».

2. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης παραμονής των καταταγέντων του 1990 στο σταδιοδρομικό νόμο του 3883/2010 προτεινόμενη λύση αποκατάστασης των προαναφερόμενων αδικιών παρουσιάζεται η εξής, με την προϋπόθεση της ταυτόχρονης εφαρμογής των παρακάτω τριών διορθώσεων:

α. Άμεση προαγωγή εντός του έτους 2017 στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων ΠΝ και ΠΑ.

β. Αντικατάσταση της παραγράφου 18β του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 αντικαθιστώντας την:

Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 36 του Ν.3883/2010, προστίθεται παράγραφος 13 α ως εξής: «13α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ' της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β' του άρθρου 2 είναι νεότεροι των ομοιόβαθμών τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ ανεξαρτήτως έτους κτήσεως του βαθμού».

γ. Προαγωγή των καταταγέντων το 1990 στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων σε ΠΝ και ΠΑ με την συμπλήρωση τριάντα (30) ετών πραγματικής υπηρεσίας.

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required