Γενικός Δείκτης:689.96-1.26%
EUR/USD: 1.17

Η συνεισφορά της Supreme Ventures στον όμιλο INTRALOT

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Ενημέρωση για τη συνεισφορά της θυγατρικής εταιρίας Supreme Ventures Limited για την περίοδο αναφοράς των τελευταίων δώδεκα μηνών έως την 30.6.2017 (1.7.2016-30.6.2017) παρέχει ο Όμιλος Intralot κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά: 

- Κύκλος εργασιών: €358,9 εκατ. (25,3% του Ομίλου)
- Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA): €15,5 εκατ. (8,7% του Ομίλου)
- Κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής εταιρίας: €2,9 εκατ.
- Σύνολο ενεργητικού (30/6/2017): €59,4 εκατ. (5,9% του Ομίλου).

«Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χρηματοοικονομικά δεδομένα και το ότι ο Όμιλος INTRALOT κατέχει εμμέσως το 24,95% της Supreme Ventures Limited μέσω της Intralot Caribbean Ventures Ltd, η συμφωνία πώλησης με ποσό συναλλαγής USD 40 εκατ., που αντιστοιχεί σχεδόν σε 12 φορές τα ετήσια κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της INTRALOT, τεκμαίρεται συμφέρουσα για τον Όμιλο INTRALOT», καταλήγει η ανακοίνωση. 

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required