Γενικός Δείκτης:684.740.54%
EUR/USD: 1.18

MLS: Στις 11 Οκτωβρίου oι δικαιούχοι για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ομολόγου

  • ( UPD -05/10/2017 11:31 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η «MLS Πληροφορική Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του Εταιρικού Ομολόγου έκδοσης 11.07.2016, η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για την 5η περίοδο εκτοκισμού του Εταιρικού Ομολόγου είναι η Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017.

Το ποσό των τόκων για την 5η περίοδο εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 54.177,78 ευρώ, ήτοι ποσό 135,44444 ευρώ ανά εταιρικό ομόλογο, το οποίο έχει υπολογισθεί με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 5,30% (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 400 κοινά ονομαστικά άυλα εταιρικά ομόλογα που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με την μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3606/2007.

Ο φόρος που αναλογεί στο κουπόνι ύψους 15% θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των εταιρικών ομολόγων θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι έχουν ζητήσει ανάκληση εξουσιοδότησης για τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το Χειριστή τους ή δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required