Γενικός Δείκτης:699.891.44%
EUR/USD: 1.18

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στα 146.344.218 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Εκδότης») στα πλαίσια του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον Εκδότη, το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (146.344.218,54 ευρώ) και διαιρείται σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι μετοχές (375.241.586) άυλες, ανώνυμες, ονομαστικής αξίας τριάντα εννέα λεπτών του ευρώ (€0,39) η κάθε μία, οι οποίες φέρουν τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι δικαιώματα ψήφου.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required