Γενικός Δείκτης:655.10.16%
EUR/USD: 1.1297

Ελλάκτωρ: Το νέο ΔΣ

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η Διοίκηση της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού του ΧΑ και σε συνέχεια της από 09.07.2018 ανακοίνωσής της, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 12.07.2018:

-Εξελέγησαν νέα Μέλη : ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης, ως μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Τζιβέλη , ο κ. Μαρκ Ραχωβίδης ως μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. , σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Μαρίας Μπόμπολα και η κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη, στο πρόσωπο της οποίας συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η εκλογή αυτή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πρόκειται να λάβει χώρα στις 25.7.2018.

-Διορίστηκαν ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος Προέδρου του Δ.Σ. και ο κ. Δημήτριος Κούτρας, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

-Διορίστηκαν οι κ.κ Χρήστος Γκλαβάνης και Παναγιώτα Ιπλιξιάν ως νέα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων (κ.κ. Ιωάννη Τζιβέλη και Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη).

Κατόπιν αυτού η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εφεξής έχει ως ακολούθως :

1. Χρήστος ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος μη εκτελεστικό),

2. Δημήτριος ΚΟΥΤΡΑΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος εκτελεστικό),

3. Λεωνίδας ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (μέλος εκτελεστικό),

4. Αναστάσιος ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),

5. Δημήτριος ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),

6. Μαρκ ΡΑΧΩΒΙΔΗΣ, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό).

7. Άγγελος ΓΙΟΚΑΡΗΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),

8. Εδουάρδος ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),

9. Θεόδωρος ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, Σύμβουλος (μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), και

10. Παναγιώτα ΙΠΛΙΞΙΑΝ, Σύμβουλος (μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό).

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required