Γενικός Δείκτης:708.24-1.35%
EUR/USD: 1.1297

Εγκρίθηκε η εισαγωγή των 784.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της CNL Capital από το ΧΑ

  • Print
Προσθήκη σχολίου

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών
προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 784.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «CNL CAPITAL Α.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε» (ISIN: GRS520003005), υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιτυχούς
ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από τον Εκδότη και επίτευξης επαρκούς διασποράς των
μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΧΑ.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα δημοσιευθεί με ανακοίνωσή της.

Επίσης, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στο ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ» από την εταιρία – Μέλος «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ». Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 23/07/2018. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού
Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος,
μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required