Γενικός Δείκτης:847.36-0.35%
EUR/USD: 1.1212

Intracom: Στα 66,5 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Σε συνέχεια της από 06.09.2018 Ανακοίνωσής της για την από 10/09/2018 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/ 30.04.2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Tο μετοχικό κεφάλαιο της INTRACOM HOLDINGS ανέρχεται στο ποσό των 66.500.000, διαιρούμενο σε 133.000.000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία, ο δε συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 133.000.000.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required