Γενικός Δείκτης:836.78-0.86%
EUR/USD: 1.1288

Ομόλογο έως και €24 εκατ. εκδίδει η Trastor

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της από 29.06.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και της από 27.07.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύνηψε την 11.09.2018 «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου» εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € 24.000.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.

Διαχειριστής πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων η Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό της από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και από την Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές μισθώσεις A.E.

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required