Γενικός Δείκτης:630.171.76%
EUR/USD: 1.1369

Trastor: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Μ. Χατζηπαύλου

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό(ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.04.2014, την υπ’αριθμόν 3/347/12.7.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, η Trastor A.E.E.A.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 26.11.2018 παραίτησης του Προέδρου & Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ,κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου για προσωπικούς λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 27.11.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε τη μη αναπλήρωσή του σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού και το άρθρο 18 παρ.8 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Τίγγης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,Μη Εκτελεστικό Μέλος Anthony Clifford Iannazzo, Μη Εκτελεστικό Μέλος Jeremy Greenhalgh, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Λάμπρος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και διατηρήθηκε σε ισχύ η από 27.01.2017 απόφασή του σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required