Γενικός Δείκτης:725.410.46%
EUR/USD: 1.1331

Folli Follie: Ματαιώθηκε η κρίσιμη συνέλευση ομολογιούχων

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας η κρίσιμη συνέλευση των ομολογιούχων της Folli Follie, με αντικείμενο τη συναίνεσή τους ή μη στην πρόταση αναδιάρθρωσης της εισηγμένης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα Εγγυημένα Μετατρέψιμα Ομόλογα ποσού 249.500.000 € λήξεως το 2019 (τα «Ομόλογα») (με ISIN: XS1082775054) της FF Group Finance Luxembourg S.A. (ο «Εκδότης») και εγγυημένα από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (ο «Εγγυητής»), ο Εγγυητής αναφέρεται στην πρόσκληση συναίνεσης (η «Πρόσκληση Συναίνεσης») που περιλαμβάνεται στο από 18 Δεκεμβρίου 2018 υπόμνημα πρόσκλησης συναίνεσης που απευθύνεται από τον Εγγυητή στους Ομολογιούχους (το «Υπόμνημα Πρόσκλησης Συναίνεσης») και στην από 18 Δεκεμβρίου 2018 ειδοποίηση σύγκλησης συνέλευσης των Ομολογιούχων (η «Αρχική Ειδοποίηση»).

Εκτός αν ορίζεται εντός του παρόντος ή άλλως εννοείται από το περιεχόμενο, οι όροι με κεφαλαία αρχικά που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ανακοίνωση έχουν τις έννοιες που αποδίδονται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης Συναίνεσης και στην Αρχική Ειδοποίηση.

Ο Εγγυητής δηλώνει ότι η συνέλευση των Ομολογιούχων που είχε συγκληθεί για τις 10 π.μ. (ώρα Λονδίνου) στις 9 Ιανουαρίου 2019 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Ο Εγγυητής θα δημοσιεύσει σε επόμενη ημερομηνία νέα ειδοποίηση για την σύγκληση της επαναληπτικής συνέλευσης των Ομολογιούχων, προκειμένου (η συνέλευση) να λάβει υπόψη να υπερψηφίσει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, την Έκτακτη Απόφαση, η οποία θα προταθεί στην επαναληπτική συνέλευση ως έκτακτη απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Trust Deed.

Η απαρτία στην επαναληπτική συνέλευση απαιτεί την παρουσία ενός ή περισσότερων προσώπων που κατέχουν Ομόλογα ή είναι πληρεξούσιοι ή αντιπρόσωποι και κατέχουν ή εκπροσωπούν συνολικά τουλάχιστον το ένα τρίτο του ποσού κεφαλαίου των Ομολόγων, τα οποία θα είναι τότε ληξιπρόθεσμα.

Η ειδοποίηση του Εγγυητή για την σύγκληση της επαναληπτικής συνέλευσης θα περιλαμβάνει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα γεγονότων και προθεσμιών περιλαμβανομένων λεπτομερειών για τον τρόπο λήψης του Term Sheet που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του Εγγυητή και ορισμένων από τους δανειστές του Ομίλου (περιλαμβανομένων ορισμένων Ομολογιούχων).

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required