Γενικός Δείκτης:776.33-0.27%
EUR/USD: 1.1206

Grivalia: Ξεπέρασε το όριο του 5% το ποσοστό της Julius Baer

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η Grivalia ανακοίνωσε ότι βάσει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε στις 11 Ιανουαρίου 2019 από την εταιρεία «Julius Baer Group Ltd» (εφεξής «Julius Baer»):

• το συνολικό ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει έμμεσα η «Julius Baer» από τις 13 Δεκεμβρίου 2018 ξεπέρασε το όριο του 5%. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ενημέρωση η εταιρεία «Julius Baer» στις 13 Δεκεμβρίου 2018 κατείχε έμμεσα μέσω των διαχειριζόμενων εταιρειών «Kairos International SICAV» και «Kairos Pegasus SA» ποσοστό 5,002% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 5.065.503 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

• Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει η «Kairos Partners SGR SpA», θυγατρική και ελεγχόμενη εταιρεία της «Julius Baer», στις 8 Ιανουαρίου 2019, ξεπέρασε το όριο του 5%. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ενημέρωση, η «Kairos Partners SGR SpA» στις 8 Ιανουαρίου 2019 κατείχε έμμεσα, μέσω της διαχειριζόμενης εταιρείας «Kairos International SICAV», ποσοστό 5,07% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 5.136.171 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

Η «Kairos Pegasus SA» είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο (fund) με διαχειριστή την εταιρεία «Kairos Investment Management Ltd». Η «Kairos International SICAV» είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο (fund) με διαχειριστή την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων «Kairos Partners SGR SpA». Το 100% του κεφαλαίου της «Kairos Investment Management Ltd» κατέχεται από την «Kairos Investment Management BV» και το 100% του κεφαλαίου της τελευταίας κατέχεται από την «Kairos Investment Management SpA».Το 100% του κεφαλαίου της «Kairos Investment Management SpA» κατέχεται από την «Julius Baer».

Βάσει των ανωτέρω, η «Julius Baer» ελέγχει όλα τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών που τα επενδυτικά κεφάλαια (τα οποία διαχειρίζονται από τις «Kairos Partners SGR SpA» και «Kairos Investment Management Ltd» αντίστοιχα) κατέχουν στον Εκδότη.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required