Γενικός Δείκτης:776.4-0.26%
EUR/USD: 1.1217

Διευκρινίσεις Folli-Follie για τα ασφαλιστικά μέτρα των επενδυτών

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η Folli-Follie επ' αφορμή των σημερινών δημοσιευμάτων του Τύπου, στα οποία γίνεται λόγος περί «αποδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Ένωσης Επενδυτών» κατά της Εταιρείας μας, παρέχει στο επενδυτικό κοινό την εξής ενημέρωση.

Συζητήθηκε σήμερα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 8.11.2018 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 56 επενδυτών με αίτημα την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας (μεταξύ άλλων) μέχρι του ποσού 2,3 εκ. ευρώ. Επί της εν λόγω αιτήσεως είχε ήδη χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγόρευσης της μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μέχρι το εν λόγω ποσό, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.11.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας μας.

Μετά το πέρας της συζήτησης, η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου διατήρησε την ισχύ της ως άνω προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση απόφασης – όπως συνήθως γίνεται – και δεν εξέδωσε απόφαση επί της προαναφερθείσας αίτησης, όπως ανακριβώς αναφέρεται από μερίδα του Τύπου.

Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με την έκδοση της απόφασης επί της εν λόγω αίτησης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required