Γενικός Δείκτης:776.4-0.26%
EUR/USD: 1.1218

Folli Follie: Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τους ομολογιούχους

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο "FF Group" (η «Εταιρεία») παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με το από 18.12.2018 υπόμνημα πρόσκλησης για συναίνεση (το «Υπόμνημα Πρόσκλησης για Συναίνεση»), απευθυνόμενο προς τους κατόχους των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων ποσού 249.500.000 € λήξεως το 2019 εκδοθέντων από την FF Group Finance Luxembourg S.A. (οι «Ομολογιούχοι»).

Εκτός αν υπάρχει άλλος ορισμός εντός της παρούσας ή από το νόημα προκύπτει κάτι διαφορετικό, όροι με κεφαλαία αρχικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο νόημα με αυτό που τους αποδίδεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης Συναίνεσης και στην από 18.12.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Κατόπιν της αναβολής της συνέλευσης των Ομολογιούχων στις 9.1.2019 ελλείψει απαρτίας, η Εταιρεία ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι δεν θα συγκληθεί εξ αναβολής συνέλευση των Ομολογιούχων, καθώς οι συζητήσεις με τους συμβούλους της Επιτροπής και των κατόχων ομολόγων Schuldschein για την οριστικοποίηση και την συμφωνία επί των συγκεκριμένων όρων της Αναδιάρθρωσης του Ομίλου είναι ακόμα εν εξελίξει.

Η Εταιρεία συνεχίζει να συζητά ενεργά με όλους τους πιστωτές του Ομίλου, προκειμένου να οριστικοποιήσει τους όρους της προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης, με σκοπό να διασφαλίσει την λειτουργική και οικονομική της ανάκαμψη και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους τους ενδιαφερομένους. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αισιοδοξεί ότι, εντός των επομένων εβδομάδων, θα είναι σε θέση να παρουσιάσει νέο υπόμνημα πρόσκλησης για συναίνεση, το οποίο θα περιλαμβάνει τους τελικούς όρους της Αναδιάρθρωσης που θα προταθεί ενώπιον νέας συνέλευσης Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Trust Deed.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required