Γενικός Δείκτης:731.49-0.23%
EUR/USD: 1.1156

Πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 837η/15.2.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 40.000 στον κ. Στέφανο Τσεκούρα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητές της πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και τη θέση της σε εκκαθάριση για παράβαση του άρθρου 16 παρ. 9 του ν. 4514/2018, διότι δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών της εταιρίας με αποτέλεσμα η εταιρία να προβεί σε χρήση των εν λόγω κεφαλαίων.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 12.000 στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 8, 13, 14 και 16 της 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25, παρ. 2, 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 8.000 στην εταιρεία «TRIPLE A EXPERTS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και 6 της απόφασης 2/452/1.11.2007 της Ε.Κ και του άρθρου 27 παρ. 2 και 3 του ν.3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 7.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», ως διάδοχο της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13, 14, 16 και 17 της 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.000 στην «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13, 14 και 16 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.000 στον κ. Μαρκέτο Φαίδωνα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε συνδυασμό με το προοίμιο 8 και του άρθρου 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 της Επιτροπής για τις ανοικτές πωλήσεις, σε συναλλαγές του επί μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 1.000 στην εταιρία «VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.», για παράβαση του άρθρου 24 του Κανονισμού της ΕΕ 2017/565.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required