Γενικός Δείκτης:730.690.71%
EUR/USD: 1.1192

Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2018

  • Print
Προσθήκη σχολίου


Οι πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλου αυξήθηκαν κατά 28,5% και ανήλθαν σε €94 εκ (€73,2 εκ. το 2017), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €6,2εκ έναντι €5,7εκ το 2017σημειώνοντας αύξηση 8,7%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν σε €4,2εκ έναντι € 3,2εκ το 2017, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 9 % σε € 2,5 εκ έναντι €2,3 εκ το 2017.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €16,5εκ από €23,1εκ το 2017 ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα € 8,8εκ από €9,6εκ.

Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν σε €7,7εκ. από €13,5εκ. στις 31.12.2017.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα € 32εκ από €30εκ το 2017.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €1,2εκ από αρνητικές €172 χιλ το 2017.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2018 ήταν 59,3% έναντι 58,4% την 31.12.2017.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required