Γενικός Δείκτης:779.430.13%
EUR/USD: 1.1249

ΥΓΕΙΑ: Στο 96,72% αυξήθηκε το ποσοστό της CVC

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (Εκδότρια), ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ότι, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε στις 18 Μαρτίου 2019 από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., ενεργούσα στο όνομά της αλλά και για λογαριασμό των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών, CVC Capital Partners 2013 PCC, CVC MMXII Limited, CVC Portfolio Holdings Limited, CVC Group Holdings L.P., CVC Capital Partners Finance Limited, CVC Capital Partners VI Limited, Hippocrates Holdings Jersey Limited, Hellenic Healthcare S.à.r.l και ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και από κοινού με τις ανωτέρω εταιρείες, οι Οντότητες CVC), την 15η Μαρτίου 2019, επήλθε μεταβολή κατά 3,07% στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα οι λοιπές Οντότητες CVC, ως αποτέλεσμα απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών της Εκδότριας από την ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ.

Κατόπιν τούτου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα κάθε μία από τις λοιπές Οντότητες CVC, διαμορφώθηκε από περίπου 93,65%, που κατείχε την 20η Δεκεμβρίου 2018, σε περίπου 96,72%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 295.690.646 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required