Γενικός Δείκτης:784.280.75%
EUR/USD: 1.1247

Πλαστικά Θράκης: Συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε ότι το εκλεγέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 19.03.2019, νέο ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού αυτής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε αυθημερόν (19-03-2019) σε σώμα ως ακολούθως:

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).

2) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

3) Γεώργιος Μπραϊμης του Περικλέους, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

4) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

7) Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

8) Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

9) Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

10) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

11) Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Το σύνολο των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ελληνική υπηκοότητα, πλην του κ. Χρίστου Σιάτη, ο οποίος έχει κυπριακή υπηκοότητα.

 

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required