Γενικός Δείκτης:784.050.72%

Σ.Κόκκαλης: «Δεσμεύομαι προσωπικά για την Intralot»

  • ( UPD -15/04/2019 20:01 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Στο 13,4% επί του Κύκλου Εργασιών διαμορφώθηκε το περιθώριο EBITDA της Intralot για το 2018. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου στη χρήση 2018 σημείωσε μείωση κατά 6,4% και διαμορφώθηκε στα 870,8 εκατ. ευρώ από 930,6 εκατ. το 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 116,5 εκατ. από 151,0 εκατ. το 2017, σημειώνοντας μείωση κατά 22,8% καθώς η οργανική ανάπτυξη δεν μπόρεσε να απορροφήσει το νέο αντικείμενο του συμβολαίου του ΟΠΑΠ, τη χειρότερη επίδοση στις ΗΠΑ (πώληση τερματικών στο Οχάιο το Δ’ τρίμηνο του 2017, διακοπή του συμβολαίου στη Νότια Καρολίνα, και κόστη υλοποίησης στο Ιλινόι), την περσινή πώληση άδειας χρήσης λογισμικού στην Αυστραλία, καθώς και την ενοποίηση – για πρώτη φορά – της Bit8.

Το EBITDA επιδεινώθηκε επιπλέον από τον αρνητικό αντίκτυπο από τις σημαντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις σε κύριες αγορές (κυρίως σε Τουρκία, Αργεντινή, Αυστραλία και ΗΠΑ).

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες βελτιώθηκαν κατά 79,6%, παρουσιάζοντας ζημία 2,1 εκατ. από ζημιά 10,3 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά φόρων και συμμετοχών μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 58,5 εκατ. ευρώ από ζημιά 63,8 εκατ. το 2017.

Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνουν τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες των θυγατρικών του Ομίλου στη Τζαμάικα, στη Σάντα Λουτσία, τη Σλοβακία, τη Ρωσία, και το Αζερμπαϊτζάν.

Αναφορικά με τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 7,5% στα 61,8 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημία16,1 εκατ. ευρώ από ζημία 11,5 εκατ. το 2017.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2018 παρουσιάζονται μειωμένες στα 88,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 154 εκατ. το 2017.

Εξαιρώντας τις Λειτουργικές Ταμειακές Ροές από τις διακοπείσες δραστηριότητές (Τζαμάικα, Σάντα Λουτσία, Ρωσία, Σλοβακία, και Αζερμπαϊτζάν), τότε αυτές εμφανίζονται μειωμένες κατά 56,2 εκατ. (74,3 εκατ. το 2018 σε σύγκριση με τα 130,5 εκατ. του 2017), σημαντικά επηρεασμένες από το μειωμένο EBITDA (-34,5 εκατ.) σε σχέση με πέρυσι και της αρνητικής μεταβολής του Κεφαλαίου Κίνησης για την εφετινή περίοδο (-33,0 εκατ. έναντι +1,4 εκατ. το 2017, κυρίως λόγω της αποπληρωμής μιας μακροχρόνιας έντοκης υποχρέωσης και την αγορά αποθέματος για νέα έργα) με μερική αντιστάθμιση από τις χαμηλότερες πληρωμές φόρων σε σχέση με πέρυσι από τη Μητρική Εταιρία λόγω μη επαναλαμβανόμενων κερδών το 2016.

Ο Καθαρός Δανεισμός, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, διαμορφώθηκε στα 615,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 104,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2017 ως αποτέλεσμα των επενδύσεων μας στις ΗΠΑ, την πληρωμή της τελευταίας δόσης για την επένδυση σε λογισμικό της AMELCO, της αποπληρωμής μιας μακροχρόνιας έντοκης υποχρέωσης, της αγοράς αποθεμάτων για την υλοποίηση νέων έργων, και της επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Η δήλωση του Σωκράτη Π.Κόκκαλη

«Η ανακοινωθείσα πτώση εσόδων και κερδών κατά το 2018, αναδεικνύει την ανάγκη για μιαευρείας κλίμακας αναδιοργάνωση των παραγωγικών και λειτουργικών δυνατοτήτων μας,
προσβλέποντας σε σημαντικές μειώσεις κόστους και αυξημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Για το λόγο αυτό, πρόσφατα προχωρήσαμε σε μια διοικητική αναδιοργάνωση ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα νέο πλάνο μείωσης κόστους μέσω καλύτερων συνεργειών μεταξύ των τμημάτων αλλά και μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των θυγατρικών. Δεσμεύομαι προσωπικά και παραμένω προσηλωμένος στην αποστολή μας να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών μας και να βελτιώσουμε τις ταμειακές ροές της εταιρείας μας συνδυάζοντας τις ευκαιρίες για νέες δραστηριότητες και οργανική ανάπτυξη με βελτιστοποίηση του κόστους, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να αποεπενδύουμε από μη στρατηγικά πάγια όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές.»

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required