Γενικός Δείκτης:781.560.4%
EUR/USD: 1.1254

ΕΘΕ: Στα €15,46 δισ. το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019 διαμορφώθηκε στα € 15,46 δισ. αυξημένο κατά 6,50% από την 31/12/2018, με σύνθεση του συνόλου της αγοράς.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 6% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €6.450εκ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €4.867 εκ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1.583 εκ.).
Η αγορά των ΟΣΕΚΑ, αναλύεται σε 5 μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί 31%, Μικτοί 23%, Funds of Funds 16%, Μετοχικοί 15% και Χρηματαγοράς 11%. Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές ενεργητικών σημειώθηκαν στην κατηγορία των Σύνθετων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ειδικού Τύπου +23,6%, στη μικρή κατηγορία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη +17,8%, και Μετοχικοί Διεθνή +16,2%.

Το ενεργητικό των Ο.Ε.Ε. (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε αύξηση 1,29% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε €57,5 εκ.
Στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα (31/12/2018*), αυξήθηκε κατά 6,3% στα €3.035 εκ., έναντι €2.855 εκ. της 30/06/2018. Στο ποσό αυτό δεν υπολογίζονται οι επενδύσεις του νέου μέλους της Ε.Θ.Ε. ORILINA Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. η οποία συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2018.
Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των μελών της Ε.Θ.Ε., στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019 σημείωσε αύξηση 6,71% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €5.921 εκ. έναντι € 5.548 εκ. της 31/12/2018.

 

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required