Γενικός Δείκτης:732.020.89%
EUR/USD: 1.1215

CNL Capital: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η Εταιρεία CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 08/05/2019 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, αποφάσισε την εκκίνηση του Προγράμματος και την εξειδίκευση των σχετικών ορίων.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/05/2019 ενέκρινε τα ακόλουθα όρια:

Διάρκεια: 09/05/2019-07/05/2020

Όριο τιμής: 1 - 12 ευρώ

Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 78.450

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 14/05/2019 αποφάσισε την εξειδίκευση των παραπάνω ορίων, για το επόμενο χρονικό διάστημα, ως εξής:

Διάρκεια: 16/05/2019-15/07/2019

Όριο τιμής: 9,00 - 10,25 ευρώ

Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 10.000

Οι ίδιες μετοχές, εφόσον αποκτηθούν, σύμφωνα με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, είτε :

1) θα διατεθούν στην συνδεδεμένη με την Εταιρεία, Διαχειρίστρια CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ή/και στο προσωπικό της, ως μέρος της ισχύουσας Αμοιβής Απόδοσης δυνάμει της από 11/06/2018 Σύμβασης Διαχείρισης, ή

2) θα διατεθούν σε τρίτους επενδυτές, ή

3) θα ακυρωθούν, κατ’ επιλογήν και κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα αποφασίσει κατά την ορθή κρίση του, ό,τι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και σε συμμόρφωση των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required