Γενικός Δείκτης:850.370%
EUR/USD: 1.1236

Ιασώ: Θετική και συμφέρουσα η πρόταση της Oaktree Capital Management

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Ως θετική κρίνει το διοικητικό συμβούλιο της Ιασώ ΑΕ την πρόταση της «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.». καθώς και το αντάλλαγμα ύψους 1,5 ευρώ ανά μετοχή που προσφέρει. 

Όπως σημειώνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα ύψους  1,50 ευρώ ανά μετοχή της Δημόσιας Πρότασης εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους αξιών που προσδιόρισε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η διοίκηση του Ιασώ, η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Δελτίο, αποβλέπει στο να συμβάλει στην ενδυνάμωση της Εταιρείας.

Η δημόσια πρόταση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό του προσωπικού. Επιπρόσθετα, δεν προβλέπεται μεταφορά του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο εξωτερικό.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required