Γενικός Δείκτης:847.36-0.35%
EUR/USD: 1.122

Προεκλογικές διευθετήσεις 62,5 εκατ. ευρώ

  • ( UPD -11/12/2018 15:56:38 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου
Κώστας Τσαούσης

«Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, το ετήσιο κόστος εκτιμάται στα 62,5 εκατομμύρια ευρώ για περίπου 3.000 άτομα». Αυτό είναι και το κόστος μιας τροπολογίας και των προσλήψεων σε μόνιμο προσωπικό σε Δήμους που συνοδεύουν την τροπολογία. Σύμφωνα με το τρέχον ρεπορτάζ η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών αφορά το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω προκήρυξης 3.200 θέσεων εργασίας και ένταξη του προγράμματος σε οργανικές μονάδες των Δήμων.

Πάντα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ρύθμιση προβλέπει πως οι Δήμοι που συμβλήθηκαν το 2011 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων ρυθμίσεων απασχολούν προσωπικό με ενεργές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί έως τις 31/12/2019, μπορούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2019 να υποβάλλουν προς έγκριση στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αίτημα τροποποίησης των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας τους και σύστασης ισάριθμων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σύστασης για τον ίδιο σκοπό οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το 7% αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Δήμου αλλά πάντως συναφείς με την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και με κοινωνικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα δίχως άλλο είναι χρήσιμο ειδικά στις μέρες που ζούμε – άλλα άλλο η αναγκαιότητα ενός προγράμματος και άλλο προεκλογικές προσλήψεις στους δήμους «και με κοινωνικά κριτήρια». Η κυβέρνηση Τσίπρα και ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ της Κουμουνδούρου μπερδεύουν ως συνήθως τα πορτοκάλια με τα λεμόνια... Και ακόμη χειρότερα. Είναι άλλο οι πόροι ενός προγράμματος για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ( πόροι που πάντα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να ενισχύονται κυρίως από πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και άλλο οι τακτοποιήσεις (μονιμότητα) των εργαζομένων σε αυτά τα προγράμματα με έντονο το κοινωνικό αποτύπωμα. Και το πιο σημαντικό, η κυβέρνηση Τσίπρα δεν μας λέει το συνολικό ύψος του προγράμματος αλλά μόνο το εργασιακό κόστος από την προεκλογική διευθέτηση.

Στην σύγχρονη Ευρώπη υπάρχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για το ποιος είναι ο φορέας αυτών των υπηρεσιών που αγοράζουν οι Δήμοι. Εμείς ακολουθούμε την παλιά καλή συνταγή του πελατειακού κράτους.