Γενικός Δείκτης:779.50.14%
EUR/USD: 1.1249

Ένα (ακόμη) επίπεδο γραφειοκρατίας

  • Print
Προσθήκη σχολίου
Κώστας Τσαούσης

«Μια ακόμη γραφειοκρατική δομή». Πόσο δίκιο έχει στην κριτική του ο ΣΕΒ αναφερόμενος σε ένα πολυνομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικά, στο θέμα της συγκρότησης ενός νέου θεσμικού οργάνου, του Εθνικού Συμβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ο ΣΕΒ σε ένα υπόμνημα του – το οποίο φέρει την υπογραφή του προέδρου του Θεόδωρου Φέσσα- επισημαίνει τα εξής: «Ο συντονισμός των πολιτικών και των υπηρεσιών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός για το ΣΕΒ. Το ν/σ όμως αντιμετωπίζει ένα θεσμικό όργανο όπως το προτεινόμενο Συμβούλιο ως μια ακόμα γραφειοκρατική δομή που θα προσπαθήσει να συντονίσει διυπουργικές δραστηριότητες».

Και η κριτική αυτή του ΣΕΒ νομίζω πως έχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον καθώς βρίσκει εφαρμογή σε αρκετά – αν όχι όλα- πεδία κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά, το πράγμα δεν μένει μόνο εδώ – έχει και συνέχεια…

Διαβάζω σχετικά στο υπόμνημα Φέσσα: «Τα σχόλια του ΣΕΒ στην προτεινόμενη διάταξη είναι τα εξής:

1. Πρόσθετη γραφειοκρατία: Η πρακτική της σύστασης πολυπληθών συντονιστικών σχημάτων έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική. Οι διυπουργικές δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης λύνονται είτε με βούληση των πολιτικών προϊσταμένων είτε με ριζική αναδιοργάνωση των δομών, παρά με προσθήκη ακόμα ενός επιπέδου γραφειοκρατίας.

2. Χωρίς συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Για να έχει το προτεινόμενο Συμβούλιο πραγματικό ρόλο πρέπει να απαρτίζεται από τους δημιουργούς και πραγματικούς χρήστες της διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι οι επιχειρήσεις (πχ βιομηχανικές, τεχνολογικές, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, κτλ) και όχι η δημόσια διοίκηση. Η προτεινόμενη σύνθεση δεν προνοεί για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε κανένα στάδιο. Συνεπώς οι όποιες δράσεις καταφέρει να συντονίσει το προτεινόμενο Συμβούλιο θα προέρχεται από προτάσεις αμιγώς της δημόσιας διοίκησης που θα συζητιόνται αμιγώς εσωτερικά στη δημόσια διοίκηση και θα επιβάλλονται στην ιδιωτική οικονομία χωρίς την πρέπουσα τεχνοκρατική διαβούλευση».

Αν και με αστική ευγένεια ο ΣΕΒ θίγει τον πυρήνα της κυβερνητικής αντίληψης για την σχέση της με την κοινωνία των πολιτών και τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας σε αυτόν τον τόπο. Για την κυβέρνηση Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑplus υπάρχει μόνο το δημόσιο και οι φορείς – όλοι άλλοι είναι και παραμένουν στην απέξω…