Γενικός Δείκτης:733.182.23%
EUR/USD: 1.1164
Ιωάννης Μαρκάκης

Ιωάννης Μαρκάκης

Website URL:

Οι αγορές σήμερα και η κατάλληλη επενδυτική στρατηγική

 Όλοι οι αναλυτές αλλά και οι κεντρικοί συμμετέχοντες στις αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος συμφωνούν για τις ευεργετικές συνέπειες που μπορεί να έχει στο Αμερικανικό Α.Ε.Π, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία συνολικά, η εκτίμηση αύξησης του πληθωρισμού μέσα από τις πολιτικές που προσπαθεί να εφαρμόσει ο νέος Πρόεδρος των Η.Π.Α.

Το «Στοίχημα» του πληθωρισμού

Εξετάζοντας τις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων διεθνώς αλλά και τις προβλέψεις για τα επίπεδα του πληθωρισμού σε Αμερική και Ευρώπη, είναι εμφανές ότι το 2017 παρουσιάζεται μια μεγάλη μεταστροφή απόψεων.

Τι δείχνει η πορεία των ομολόγων διεθνώς

Η ιστορία και η στατιστική μελέτη έχουν αποδείξει ότι οι αγορές των ομολόγων αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς να αντιληφθεί ευκολότερα και να προβλέψει την εξέλιξη των μακροοικονομικών δεδομένων διεθνώς.

Subscribe to this RSS feed