Γενικός Δείκτης:689.96-1.26%
EUR/USD: 1.17

Επ. Ανταγωνισμού: Παραβάσεις από τη Roma Pizza ΑΕΒΕ στην αγορά υπηρεσιών ταχείας εστίασης

Οι κάθετες πρακτικές που εξετάστηκαν και οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η εταιρία αφορούν τους όρους των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise) που συνάπτει ως δικαιοπάροχος με τα μέλη του δικτύου της, καθώς και τις πρακτικές που εφαρμόζει στη συναλλακτική της σχέση με τους δικαιοδόχους της.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έκανε αποδεκτή την πρόταση της ΔΕΠΑ για τις δημοπρασίες

Η ετήσια δημοπρασία για το έτος 2018 και η τριμηνιαία δημοπρασία για το πρώτο τρίμηνο του 2018, που θα λάβουν χώρα εντός του 2017, θα διεξαχθούν υπό τους όρους που ήδη ισχύουν

Subscribe to this RSS feed