Γενικός Δείκτης:689.96-1.26%
EUR/USD: 1.17

Μαθιός Πυρίμαχα: Παροχή εταιρικής εγγύησης στη MATHIOS AD

Την παροχή εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, και ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων συζήτησε η Μαθιός Πυρίμαχα κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μαθιός Πυρίμαχα: Τι αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση

Η Μαθιός Πυρίμαχα ενημέρωσε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 9ης Ιουνίου 2016 παρευρέθησαν αυτοπροσώπως μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 7.451.930 ( μετοχές), κατέχοντες συνολικά το 75,89 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Subscribe to this RSS feed