Γενικός Δείκτης:681.03-1.24%
EUR/USD: 1.18

ΥΙΟΙ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.: Παραίτηση προϊσταμένου Λογιστηρίου

Η εταιρεία ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α. ανακοινώνει ότι, από 4 Οκτωβρίου 2017 την παραίτηση του κ. Σπανού Γεώργιου

Subscribe to this RSS feed