Γενικός Δείκτης:698.742.6%
EUR/USD: 1.17

Ρουμελιώτης: Άμεσα επιστρέφουν στη διαχείριση της Attica Bank τα δάνεια των πολιτικών κομμάτων

Διαβεβαίωσε ότι η τράπεζα θα προχωρήσει εφεξής εξυγιασμένη και με ισχυρό δείκτη φερεγγυότητας ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Μετόχων της, των πελατών της και της κοινωνίας γενικότερα

Tσάδαρης (Attica Bank):Το στοίχημα για τις τράπεζες είναι η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ο κ.Τσάδαρης επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις αυτές λόγω του μεγέθους τους δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις από τις αγορές και έχουν απόλυτη ανάγκη συμβουλευτικών και γενικότερα υποστηρικτικών ενεργειών από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Subscribe to this RSS feed