Αποτελέσματα για:

Σπήλιος Λιβανός

Διεθνής διάκριση για τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και την Ελλάδα αποτελεί η εκλογή του κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν ως μέλους Εκτελεστική Επιτροπή του FAO (Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, Food Agricultural Organization) για τις χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χαρακτήρισε την πρόταση «ισορροπημένη και συνεκτική, με αναπτυξιακό προσανατολισμό, κοινωνική ευαισθησία και αυξημένη μέριμνα για το περιβάλλον και το κλίμα»

Με τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η ευκολότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και  η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων