Αποτελέσματα για:

ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησαν κυρίως στη Βιομηχανία και λιγότερο στις Υπηρεσίες και το Λιανικό Εμπόριο – Αλλαγή τάσης καταγράφεται στη Καταναλωτική Εμπιστοσύνη

Οι αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 295,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 342,2% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 55,4% και το 62,9% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019