Αποτελέσματα για:

ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σε επίπεδα προ πανδημικής κρίσης οι επιχειρηματικές προσδοκίες – Ποιες χώρες αποτελούν την κύρια πηγή ταξιδιωτών – Η ανάγκη για διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η προσέλκυση επενδύσεων από τον κλάδο

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε το πρώτο δεκάμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, λόγω της αύξησης του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και της βελτίωσης των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων

Οι αναλύτες της Εurobank εκτιμούν ότι η επίτευξη σχετικά υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την παρουσία μεγάλων μόνιμων ελλειμμάτων, θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο της οικονομικής πολιτικής