Αποτελέσματα για:

ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Η εξέλιξη κατέστη εφικτή χάρη στην απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ, η οποία εξουσιοδοτεί την εταιρεία «Αριάδνη Interconnection» να προβεί χωρίς καμία καθυστέρηση στη διενέργεια της προκήρυξης διαγωνισμού